Jak przetwarzać dane zgodnie z RODO w małym gabinecie

Listopad 2018: Jak przetwarzać dane zgodnie z RODO w małym gabinecie

Wejście w życie RODO stało się wyzwaniem dla funkcjonowania placówek medycznych. Nowym regulacjom muszą także sprostać jednoosobowe praktyki lekarskie. Sprawdź, jak je wdrożyć w codziennej praktyce.Z e-booka dowiesz się: jak rozporządzenie RODO definiuje pojęcie "danych sensytywnych" w jakim zakresie RODO dopuszcza przetwarzanie danych osobowych pacjentów jakie masz obowiązki informacyjne w jaki sposób podać kontakt do inspektora ochrony danych osobowych jakie masz obowiązki w zakresie wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych jaką dokumentację ochrony danych osobowych musisz prowadzić jakie sankcje grożą za naruszenia

Jak przygotować się do kontroli UODO w podmiocie leczniczym i gabinecie

Październik 2018: Jak przygotować się do kontroli UODO w podmiocie leczniczym i gabinecie - praktyczne wskazówki

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może przeprowadzić kontrolę u wszystkich administratorów danych osobowych, m.in. w jednostkach służby zdrowia. Dlatego każdy szpital, przychodnia i gabinet lekarski powinny podjąć działania zmierzające do wyeliminowania lub zminimalizowania szans na wystąpienie niepożądanych problemów, które mogą się pojawić w związku z kontrolą.W e-booku znajdziesz się wskazówki, które pomogą pomyślnie przejść proces kontroli, również tej niezapowiedzianej.

Uwierzytelnianie wpisów w e-dokumentacji medycznej

Wrzesień 2018: Uwierzytelnianie wpisów w e-dokumentacji medycznej - co wybrać, podpis elektroniczny czy e-PUAP

Każdy wpis do dokumentacji medycznej wymaga opatrzenia podpisem. Wraz z elektronicznym przetwarzaniem danych od podpisu wymaga się, aby przybrał on formę elektroniczną. Sprawdź, w jaki sposób uwierzytelniania wybrać, aby spełnić wymogi prawne.Z e-booka dowiesz się: jakie wymogi prawne musisz spełnić w zakresie uwierzytelniania wpisów w e-dokumentacji, z uwzględnieniem najnowszej nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, która obowiązuje od 18 kwietnia 2018 r., jak skorzystać z niedawno wprowadzonej możliwości podpisywania dokumentacji z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia i integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS jakie są zasady wydawania i korzystania z podpisu elektronicznego jakie masz obowiązki, gdy już wybierzesz dostawcę podpisu elektronicznego i ile to kosztuje jaka jest przewaga i jak korzystać z profilu zaufanego na platformie ePUAP

Jak wdrożyć RODO w placówce medycznej

Sierpień 2018: Jak wdrożyć RODO w placówce medycznej ze wzorem zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pierwszym krokiem do wdrożenia RODO w placówce medycznej jest zdefiniowanie obszarów, w jakich są przetwarzane dane osobowe i określenie, jakie kategorie podmiotów danych masz w placówce. Sprawdź, co następnie zrobić, aby mieć pewność, że postępujesz zgodnie z nowymi przepisami?Z e-booka dowiesz się: jakie pierwsze kroki podjąć, wdrażając RODO, w odniesieniu do dokumentacji różnych interesariuszy placówki jakie umowy aneksować jak dostosować systemy IT co zmienić w dokumentacji ochrony danych osobowych kto pozyskuje zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy zlecasz realizację usług czy zgody na przetwarzanie danych osobowych zachowały ważność po 25 maja 2018 r. czym różni się wycofanie od odwołania zgody jak dostosować formularze zgód pacjenta do RODO czy musisz uzupełnić klauzule zgód

Jak dostosować formularze zgód pacjenta do RODO

Kwiecień 2018: Jak dostosować formularze zgód pacjenta do RODO wraz z gotową checklistą

Nowy formularz zgody pacjenta na przetwarzanie danych osobowych należy dostosować do definicji zgody i warunków jej wyrażania zamieszczonych w RODO. Jak się do tego przygotować?Z e-booka dowiesz się: jak dostosować formularze zgody pacjenta na przetwarzanie danych osobowych do RODO jakie są cztery warunki wyrażenia zgody według RODO i jak ich przestrzegać jakie są różnice między zgodą na przetwarzanie danych osobowych w ustawie o ochronie danych osobowych i RODO czy trzeba odbierać nowe zgody jak wypełniać zgodę na przetwarzanie danych osobowych według RODO (instrukcja)

Luty 2018: Jak według wskazówek GIODO pozyskać zgodę na przetwarzanie danych - checklista

Dowiedz się, co radzi Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w kwestii pozyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do przepisów unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych (RODO), które zacznie obowiązywać w naszym kraju od 25 maja 2018 r.