WYDANIE ONLINE

Od nowego roku o 40 zł wzrosła stawka kapitacyjna lekarza Poz. Wynika to ze zwiększonych kompetencji lekarzy rodzinnych w związku z tzw. pakietem onkologicznym. Lekarze zlecą więcej badań, m.in. niektóre USG, spirometrię, kolonoskopię czy gastroskopię, oraz będą wystawiać karty leczenia onkologicznego.

czytaj więcej »

Po wdrożeniu szafy lekowej oraz wprowadzeniu nowych procedur przyjmowania, składowania, kodowania oraz wydawania leków w SPZOZ w Gostyniu znacznie spadło zużycie leków.

czytaj więcej »

Inwestycje w ochronie zdrowia nie mogą ograniczać się wyłącznie do tworzenia nowych oddziałów czy zakupu sprzętu medycznego. Równie istotna jest optymalizacja kosztów: cięcie wydatków i wdrażanie wydajniejszych narzędzi zarządzania zasobami.

czytaj więcej »

Warszawski Szpital Medicover jako pierwszy zdecydował się na wprowadzenie płatności bitcoinami. Już od drugiej połowy listopada 2014 roku w placówce można płacić w ten sposób.

czytaj więcej »

Personel placówek medycznych musi pamiętać, że pacjent ma możliwość zmiany oświadczenia dotyczącego udostępniania dokumentacji medycznej oraz informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach.

czytaj więcej »

Nie we wszystkich przypadkach można pobierać opłatę za transport sanitarny pacjentów. Niewłaściwa interpretacja przepisów w tym zakresie może narazić placówki na kary finansowe.

czytaj więcej »

Nowa karta zgonu nie rozwiązuje problemów dotyczących tego, kto i na jakich zasadach powinien ją wystawiać oraz który podmiot jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z wystawianiem tego dokumentu.

czytaj więcej »

Nowe rozporządzenie ministra zdrowia z 15 grudnia 2014 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego określa m.in. liczbę stanowisk dyspozytorów medycznych przypadających na określoną liczbę mieszkańców.

czytaj więcej »

Polska wciąż nie radzi sobie z ochroną zdrowia. Ta niezwykle istotna funkcja państwa w życiu społeczeństwa jest realizowana w sposób ułomny, pełen wad i błędów – uznała Najwyższa Izba Kontroli.

czytaj więcej »

Umożliwienie rejestracji audiowizualnej podczas negocjacji z NFZ oraz rezygnacja z publikacji pełnej treści ogłoszenia o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na tablicy ogłoszeń w siedzibie oddziału wojewódzkiego NFZ to dwie z istotnych zmian w sposobie prowadzenia konkursów przez NFZ.

czytaj więcej »

Jednym z istotniejszych elementów nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest zagadnienie oceny potrzeb zdrowotnych. Nowelizacja ta ma być realizowana przez tzw. mapy potrzeb zdrowotnych.

czytaj więcej »

Szpital powinien zapewnić pacjentowi wszelkie leki podczas pobytu w ośrodku, nawet jeśli ten leczy się na choroby przewlekłe niezwiązane bezpośrednio z bieżącą wizytą w placówce.

czytaj więcej »

Uzyskanie akredytacji to motywacja dla naszego zespołu do jeszcze lepszej pracy i wyzwanie. Zamierzamy utrzymać się w czołówce najlepszych placówek w Polsce. Oczywiście wiąże się to z ponoszeniem większych kosztów, ale za to pacjent czuje się bezpiecznie.

czytaj więcej »

Wypożyczenie nowoczesnej aparatury medycznej jest korzystne dla wszystkich stron. Personel medyczny może korzystać z narzędzi, które do tej pory były poza jego zasięgiem, pacjent zaś ma pewność, że jest leczony przy wykorzystaniu najlepszej technologii.

czytaj więcej »

Obowiązek gromadzenia przez świadczeniodawców danych dotyczących leczenia onkologicznego oraz rozszerzenie wykazu świadczeń, na które mają być prowadzone odrębne listy oczekujących, to niektóre zmiany dotyczące gromadzenia danych w eWUŚ.

czytaj więcej »

Od nowego roku wszedł w życie tzw. pakiet onkologiczny wprowadzający szybką terapię onkologiczną, który z jednej strony ma ułatwić życie chorym, ale z drugiej wzbudza wiele kontrowersji, np. wśród lekarzy.

czytaj więcej »

Ustalanie taryf świadczeń doszło do dotychczasowych zadań Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

czytaj więcej »

wiper-pixel