WYDANIE ONLINE

Protesty płacowe pielęgniarek dotknęły praktycznie wszystkie szpitale w Polsce. Menedżerom nie jest łatwo rozmawiać z tą grupą zawodową, zwłaszcza gdy roszczenia są zasadne, a placówek nie stać na spełnienie oczekiwań. Jak sobie poradzić z tym trudnym zadaniem?

czytaj więcej »

Zwolnienie zbiorów danych z rejestracji, uproszczona kontrola GIODO i większa rola administratora bezpieczeństwa informacji to najważniejsze i istotne dla placówek medycznych zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych.

czytaj więcej »

To, czy placówki medyczne będą mogły starać się o dofinansowanie swoich przedsięwzięć związanych np. z inwestycjami w sprzęt medyczny lub rozbudowę posiadanych obiektów, zależy od zapisów w poszczególnych programach operacyjnych przygotowanych przez samorządy regionalne.

czytaj więcej »

Każda placówka musi na własną rękę szukać środków na inwestycje, a dużym wsparciem mogą okazać się środki unijne w nowej perspektywie finansowej. Czy jednak ich planowane rozdzielenie jest słuszne i zgodne z ideą równego dostępu do świadczeń zdrowotnych? Tutaj wszystko zależy od samorządów i lokalnej polityki.

czytaj więcej »

Specjalne komory do bezpiecznego transportu pacjentów zakaźnych trafiły do dwóch podkarpackich placówek, w których prawdopodobieństwo pojawienia się pacjenta zakażonego ebolą jest największe.

czytaj więcej »

Wymiana okien, drzwi, instalacji ciepłej wody, centralnego ogrzewania, wentylacji, ocieplanie stropów, ścian, dachów, wymiana kotłów to dość oczywiste działania placówek medycznych. Prawdziwe oszczędności może dać jednak jedynie kompleksowa modernizacja.

czytaj więcej »

NFZ wprowadził wiele zmian związanych z kryterium jakości. Najwięcej dotyczy punktowania i premiowania poszczególnych standardów jakościowych.

czytaj więcej »

Placówki, zapisując pacjentów do kolejek, muszą zatrzymać oryginał skierowania. Jeśli pacjent go nie dostarczy, zostanie skreślony z kolejki.

czytaj więcej »

Możliwość rejestrowania przebiegu negocjacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej to jedna ze zmian w sposobie prowadzenia postępowania o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

czytaj więcej »

Kontrole prowadzone przez NFZ spędzają sen z powiek świadczeniodawców, lecz są nieuniknione. Dlatego warto zadbać o właściwe wykonywanie umowy, bo za niewywiązywanie się z jej warunków NFZ nakłada dotkliwe kary finansowe.

czytaj więcej »

Żeby zabezpieczyć dane osobowe i medyczne podlegające ochronie, należy stosować zasadę czystego biurka i czystego ekranu. Chodzi o to, aby – zwłaszcza po zakończeniu pracy – dokumenty papierowe i nośniki elektroniczne chować m.in. do zamykanych szaf.

czytaj więcej »

Odkąd uruchomiono Zintegrowany Informator Pacjenta, na światło dzienne zaczęły lawinowo wychodzić oszustwa, których dopuszczały się placówki medyczne wobec NFZ.

czytaj więcej »

Rozmowa z rodziną pacjenta ma status wywiadu lekarskiego. Warto go przeprowadzić, aby nie narazić się na zarzut niedochowania wszystkich procedur i proces o błąd w sztuce medycznej.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2015 r. lekarze i lekarze dentyści niemal bez wyjątku zostali objęci obowiązkiem stosowania kas fiskalnych. To ważna data dla branży medycznej, ponieważ z tym dniem weszło w życie nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasach rejestrujących.

czytaj więcej »

Jeśli na korytarzu słychać rozmowy pacjenta z lekarzem dobiegające z gabinetu, może to narazić placówkę na konsekwencje – pacjent może zgłosić łamanie jego praw związanych z poszanowaniem godności i intymności do Rzecznika Praw Pacjenta, a nawet do sądu.

czytaj więcej »

Szczegółowe rozporządzenia w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju weszły w życie 15 listopada.

czytaj więcej »

wiper-pixel