WYDANIE ONLINE

Informacje pojawiające się niemal codziennie w mediach, dotyczące coraz to nowych przypadków zarażenia wirusem ebola, przede wszystkim w USA, ale także w kilku krajach UE, każą się zastanowić, czy polskie placówki są odpowiednio przygotowane na taką sytuację, czy dysponują odpowiednią liczbą kombinezonów i czy personel został odpowiednio przeszkolony.

czytaj więcej »

W Polsce nie wydano jeszcze dokumentu, który w całości regulowałby obszar związany z raportowaniem i analizowaniem zdarzeń niepożądanych. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu stworzyło własną procedurę, która została bardzo dobrze oceniona w procesie akredytacji. Warto skorzystać z tych doświadczeń.

czytaj więcej »

Osoby po spożyciu alkoholu czy narkotyków to największy problem ratowników z SOR szpitali, gdzie trafiają nietrzeźwi. Najbardziej uciążliwe dla lekarzy i personelu medycznego są dni i noce, gdy w miastach – gdzie Izba Wytrzeźwień nie funkcjonuje lub ma ograniczone możliwości przyjmowania pijanych – odbywają się imprezy masowe.

czytaj więcej »

Coraz więcej placówek medycznych staje przed dylematem – zamykać deficytowe oddziały czy ograniczać liczbę przyjmowanych pacjentów i realizowanych świadczeń medycznych. Oba rozwiązania nie są dobre. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze znalazł na to pomysł. Czy okaże się skuteczny?

czytaj więcej »

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest jedynym organem uprawnionym do rozpisania konkursu na dyrektora gminnego lub miejskiego SPZOZ, ale komisję konkursową powołuje rada gminy lub miasta.

czytaj więcej »

Wykonywanie zawodu lekarza i zarządzanie placówką wiążą się z odmiennymi rodzajami ryzyk. Czy odpowiedzialność za błędy wynikające z niewłaściwego zarządzania i uchybienia przy udzielaniu świadczeń medycznych zabezpieczy jedna polisa OC?

czytaj więcej »

Receptą na problemy polskiego systemu ochrony zdrowia są inwestycje i rozwój – takie wnioski płyną z podsumowania 2. edycji projektu „Liderzy w ochronie zdrowia” organizowanego przez Fundację im. Lesława A. Pagi.

czytaj więcej »

Mimo że od wdrożenia ustawy refundacyjnej minęły już przeszło trzy lata, przepisy wciąż budzą duże kontrowersje w środowisku medycznym. Dotyczą one m.in. zagrożeń, z którymi muszą zmagać się placówki medyczne po wprowadzeniu zmian w sposobie refundacji leków.

czytaj więcej »

Niewłaściwe sporządzenie wpisów w dokumentacji medycznej odbiera jej wartość dowodową w sądzie. Gdy wpisy są nieczytelne, tworzą niespójną całość, a przy zestawieniu z innymi dowodami wskazują na błędy, już tylko krok do wszczęcia postępowania karnego.

czytaj więcej »

Rozmowa z MARKIEM STASZEWSKIM, dyrektorem Szpitala Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu

czytaj więcej »

Międzynarodowe Targi Medyczne i Farmaceutyczne WIHE odbywały się od 8 do 10 października. W Warszawskim Centrum EXPO XXI zgromadziły producentów technologii dla medycyny i farmacji, dyrektorów placówek aptecznych i szpitalnych oraz wielu lekarzy różnych specjalizacji.

czytaj więcej »

Los pacjentów danej placówki w dużej mierze zależy od sposobu, w jaki NFZ zakończył współpracę z danym świadczeniodawcą. Kto przejmie leczenie pacjentów, kiedy NFZ wypowie umowę placówce?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2015 r. SPZOZ będą obligatoryjnie lokować wolne środki w formie depozytu prowadzonego przez ministra finansów. Zmiana pozbawia placówki możliwości lokowania nadwyżek w bankach komercyjnych, które oferują lepsze oprocentowanie.

czytaj więcej »

Nowe zarządzenie prezesa NFZ pozwala na kontrolę nie tylko podmiotów, które w chwili kontroli będą realizować zawartą z funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ale również tych, które miały tego rodzaju umowy w przeszłości. Czy fundusz ma do tego prawo?

czytaj więcej »

Pacjent uprawniony do świadczeń finansowanych ze środków publicznych w Polsce będzie mógł otrzymać z NFZ zwrot kosztów planowanego leczenia w innym państwie UE – z opóźnieniem, ale doczekaliśmy się nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

czytaj więcej »

wiper-pixel