WYDANIE ONLINE

Nowy system gospodarki lekowej
Zarządzanie i optymalizacja kosztów to najważniejsze elementy funkcjonowania podmiotów leczniczych. Dlatego Kierownictwo SP ZOZ w Gostyniu zadecydowało o montażu systemu szafy lekowej, z możliwością jej połączenia z działającym systemem informatycznym, tzw. części białej szpitala.

czytaj więcej »

Do przetwarzania danych, w tym danych wrażliwych, które są zawarte w dokumentacji medycznej, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych – placówkę medyczną.

czytaj więcej »

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu i udzielaniu pomocy medycznej przez placówki medyczne zaowocowały przeprowadzaniem wzmożonych kontroli tych podmiotów. Warto zatem wiedzieć, czego może żądać organ kontrolujący oraz jakie konsekwencje wiążą się z wykazanymi nieprawidłowościami.

czytaj więcej »

Niewielkie zainteresowanie kobiet badaniami cytologicznymi i długie kolejki do ośrodków onkologicznych to tylko dwa z wielu krytycznych wniosków kontrolerów NIK. Żeby program zwalczania nowotworów przyczynił się do szybszego podjęcia leczenia, wymaga bardziej nowoczesnej formuły.

czytaj więcej »

Podatnik dokonujący czynności zwolnionej z VAT, którą błędnie uznał za czynność opodatkowaną, jest uprawniony do odzyskania zapłaconego i wykazanego na fakturze podatku VAT – to istotny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, na który mogą powoływać się podmioty lecznicze zamierzające skorygować faktury.

czytaj więcej »

Udzielenie wyczerpującej i przystępnej informacji o zalecanych i obowiązkowych szczepieniach ochronnych jest bardzo istotne, ponieważ niedopełnienie tego obowiązku grozi karą grzywny.

czytaj więcej »

Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów, nie jest wymagana zgoda osoby, której dane dotyczą.

czytaj więcej »

Pacjenci korzystający z odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów tych świadczeń.

czytaj więcej »

Pielęgniarki będą mogły ordynować niektóre leki oraz badać pacjentów. Umożliwia to nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

czytaj więcej »

Wyższe standardy opieki na pacjentami onkologicznymi oraz lepsze zarządzanie listami oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej to oczekiwane efekty nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, jednej z tzw. pakietu kolejkowego i onkologicznego.

czytaj więcej »

Do 12 listopada można składać wnioski o dofinansowanie z pierwszej transzy programu IMI 2. Tematem pierwszej edycji naboru są cukrzyca i choroby oczu.

czytaj więcej »

W ramach nowego programu ramowego Komisji Europejskiej na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020 na lata 2014-2020 trwają konkursy, w których brać mogą udział m.in. placówki medyczne z naszego kraju.

czytaj więcej »

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to szansa dla regionów i placówek ochrony zdrowia, które mają realizować inwestycje wspólnie. Jednak znowu mamy do czynienia z dyskryminacją, bo w niemal połowie kraju w ZIT nie uwzględniono prywatnych placówek medycznych - wywiad z Andrzejem Sokołowskim, prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.

czytaj więcej »

wiper-pixel