WYDANIE ONLINE

Pakiet kolejkowy od 1 stycznia 2015 r.
Poprawa procesu zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz kompleksowa opieka nad pacjentem onkologicznym to ważne wyzwania dla systemu ochrony zdrowia przewidziane w tzw. pakietach onkologicznym i kolejkowym. Czy skutecznie przyczynią się do skrócenia kolejek?

czytaj więcej »

Najpóźniej do września 2018 roku placówki medyczne, które mają certyfikowane systemy zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 zostaną zobligowane do dostosowania ich do nowych wymagań normy. Obecnie trwają prace nad rewizją normy ISO 9001.

czytaj więcej »

Osoba upoważniona ma prawo żądać usunięcia jej danych osobowych z dokumentacji medycznej w każdej sytuacji, gdy dane te nie są już potrzebne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane.

czytaj więcej »

Ustalenie, czy w danym przypadku doszło do zdarzenia medycznego nie jest łatwe i wymaga głębokiej analizy materiałów dowodowych. Co zatem powinien zrobić szpital, aby chronić się przed zalewem pozwów sądowych i spraw przed komisją?

czytaj więcej »

Nowelizacje trzech ustaw: o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, o zawodzie pielęgniarki i położnej, o konsultantach w ochronie zdrowia przeszły już ścieżkę legislacyjną w Sejmie i Senacie. Zmiany mają przyczynić się do poprawy dostępu do lekarzy specjalistów, a szczególną opieką zostaną otoczeni pacjenci onkologiczni. To realizacja zapowiedzi rządu skrócenia kolejek do lekarzy.

czytaj więcej »

Poprawa zdrowia obywateli UE oraz zmniejszenie nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej na terenie państw unijnych – projekty o takiej tematyce można już zgłaszać do Trzeciego Programu UE Zdrowie na lata 2014 – 2020. Pierwszy nabór trwa do 25 września.

czytaj więcej »

Sieć szpitali i przychodni EMC Instytut Medyczny podjęła działania z myślą o potrzebach ludzi starszych – inwestuje w rozwój geriatrii. To dobry kierunek, bo w ciągu najbliższych lat coraz więcej pacjentów będzie potrzebowało takiej pomocy. Sprzyja temu trend demograficzny.

czytaj więcej »

Monitoring realizacji zadań i wskaźników to kluczowe aspekty zarządzania projektem dofinansowanym ze środków unijnych. W przypadku problemów z osiągnięciem wskaźników umożliwia wyjście z sytuacji bez kosztownych konsekwencji.

czytaj więcej »

NFZ może nakładać na świadczeniodawców surowe sankcje, dlatego kierownicy lub osoby zarządzające podmiotami leczniczymi, powinny korzystać z dopuszczalnych środków odwoławczych, zmierzających do wzruszenia wyników kontroli.

czytaj więcej »

Placówka, aby udzielać świadczeń komercyjnych, niezależnie od kontraktu z NFZ, powinna zapewnić wyraźnie rozdzielenie świadczenia usług zakontraktowanych od komercyjnych.

czytaj więcej »

Wywiad z dr hab. MACIEJEM KOWALCZYKIEM, dyrektorem Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

czytaj więcej »

Personel placówki ochrony zdrowia każdorazowo przed zastosowaniem przymusu bezpośredniego musi ocenić, czy zachowanie pacjenta uprawnia do podjęcia wskazanego środka przymusu.

czytaj więcej »

W zakresie zatrzymania wadium istnieją wątpliwości i różnice interpretacyjne. Niezależnie od przyjętego przez placówkę rozwiązania należy pamiętać, że w każdym przypadku wymagane jest zbadanie przyczyny niewywiązania się wykonawcy z wezwania do uzupełnienia braków w dokumentach.

czytaj więcej »

wiper-pixel