WYDANIE ONLINE

Co powinna zawierać umowa powierzenia danych
Zapisy w umowie głównej o współpracy, opracowane i wdrożone procedury i standardy postępowania udostępnione zleceniodawcom, lub załączniki czy aneksy w postaci umów powierzenia to dopuszczalne formy umowy powierzenia danych, które mogą stosować placówki medyczne.

czytaj więcej »

Przygotowanie placówki do przeglądu akredytacyjnego wymaga wielu zmian organizacyjnych. Jest to proces długotrwały i nie kończy się wraz z uzyskaniem certyfikatu ministra zdrowia. Jak sobie z tym poradzono w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu?

czytaj więcej »

Pojawia się wiele wątpliwości dotyczących formy dokumentowania usług świadczonych przez lekarzy. Czy mogą oni nadal wystawiać placówkom medycznym rachunki za świadczone przez siebie usługi, czy zobligowani są wystawić fakturę?

czytaj więcej »

Opinia wojewody w sprawie celowości inwestycji w ochronie zdrowia ma zracjonalizować inwestycje w sektorze świadczeń opieki zdrowotnej. Czy to jednak jedyny skutek, jaki w razie przyjęcia planowanych zmian uzyska resort zdrowia?

czytaj więcej »

Wykorzystanie dowodu z nagrania rozmów negocjacyjnych z NFZ może nastąpić tylko w przypadku, gdy strona, która posługuje się takim nagraniem uzyskała uprzednią zgodę na rejestrację negocjacji.

czytaj więcej »

Świadczeniodawcy, który wykonują szczepienia ochronne, muszą spełnić wiele wymagań odnoszących się do wyposażenia punktu szczepień, zasad przechowywania szczepionek czy kwalifikacji personelu.

czytaj więcej »

To resort zdrowia, a nie jak do tej pory, centrala funduszu, będzie odpowiedzialny za ustalanie kryteriów wyboru ofert na świadczenia zdrowotne. Szefów NFZ, jego zastępców i dyrektorów oddziałów powoła minister zdrowia – w takim kierunku zmierza reforma publicznego płatnika.

czytaj więcej »

Wywiad z prof. JACKIEM JASSEMEM, przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, kierownikiem Kliniki Onkologii i Radioterapii Uniwersytetu Gdańskiego

czytaj więcej »

Badanie opinii pacjentów, akredytacja ministra oraz certyfikacja to systemy oceny jakości placówek medycznych, które oprócz swojej roli mogą również wpływać na efektywność takiej placówki.

czytaj więcej »

Mimo, że w zamówieniach poniżej 30.000 euro nie trzeba już stosować trybu zamówień publicznych, nie zwalnia do kierownika z odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

czytaj więcej »

Dokumentacja medyczna może być prowadzona w formie papierowej i elektronicznej do 31 lipca 2017 r. Tak zakłada nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

czytaj więcej »

Poprawa jakości zarządzania zasobami ochrony zdrowia, planowanie świadczeń na poziomie centralnym i regionalnym oraz dostosowanie ich do potrzeb świadczeniobiorców – takie korzyści przyniesie realizacja projektu związanego z regionalnymi mapami potrzeb zdrowotnych współfinansowanego ze środków unijnych.

czytaj więcej »

Ponad 37 mln zł wyniosły skutki finansowe kontroli przeprowadzonych przez oddziały NFZ w I kwartale 2014 r. Kontrole dotyczyły realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

czytaj więcej »

wiper-pixel