WYDANIE ONLINE

Podpis elektroniczny musi być zintegrowany z istniejącym systemem
Podjęcie decyzji o zrezygnowaniu z dokumentacji papierowej w placówce medycznej wymaga przede wszystkim wdrożenia standardu elektronicznego dokumentu medycznego, określającego m.in. format dokumentu oraz kryteria poprawności procesów przetwarzania danych medycznych i zarządzania dokumentacją medyczną w postaci elektronicznej.

czytaj więcej »

Lekarze mogą monitorować postępy pacjentów w rehabilitacji za pomocą darmowej aplikacji na smartfon. Pierwszy tego typu system w kraju wdraża Lubelski Instytut Medycyny Wsi.

czytaj więcej »

Stworzenie grupy zakupowej w celu uzyskania kredytu na restrukturyzację wszystkich placówek z grupy, pozwoliło na sfinansowanie niezbędnych potrzeb nawet przez te szpitale, które nie miały zdolności kredytowej.

czytaj więcej »

Możliwość naruszenia praw pacjenta, to jeden z elementów ryzyka, z jakim musi liczyć się podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. Takiej ochrony nie gwarantuje polisa ubezpieczeniowa.

czytaj więcej »

Jakość w placówkach medycznych trzeba monitorować i oceniać na każdym etapie realizacji usługi. Mogą w tym pomóc specjalnie opracowane mierniki i wskaźniki.

czytaj więcej »

Niezwłoczne informowanie o dodatnich wynikach badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych jest podstawowym i niezbędnym warunkiem do podjęcia skutecznych działań przez sanepid oraz stanowi zasadniczy element sprawowania skutecznego nadzoru epidemiologicznego.

czytaj więcej »

Dla bliskich pacjentów, u których stwierdzono ustanie czynności mózgu odłączenie pacjenta od aparatury jest trudnym przeżyciem, gdyż śmierć obejmuje tkanki i układy w różnym czasie. Dlatego tak ważne jest dokładne poinformowanie o całej procedurze.

czytaj więcej »

Rzetelne opisywanie wszelkich czynności terapeutycznych przynosi efekty podczas ewentualnych sporów, roszczeń czy nawet wstępnych wątpliwości pacjenta. W takiej sytuacji dokumentację medyczną można porównać z polisą ubezpieczeniową.

czytaj więcej »

Wywiad z MARKIEM BALICKIM, byłym ministrem zdrowia, byłym dyrektorem Szpitala Wolskiego, kierownikiem Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wolskim.

czytaj więcej »

Przyznanie pielęgniarkom możliwości zlecania niektórych badań oraz wypisywania recept na wybrane leki, m.in. w ramach kontynuacji ordynacji lekarskiej to jeden z elementów tzw. pakietu kolejkowego.

czytaj więcej »

Kopia informacji od specjalisty dla lekarza POZ będzie dołączana do dokumentacji wewnętrznej pacjenta. Taka zmiana ma zwiększyć kompletność dokumentacji pacjenta.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych umożliwi pediatrom i internistom otwieranie samodzielnych praktyk podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Zmiana ta ma znacznie poprawić pacjentom dostęp do lekarzy.

czytaj więcej »

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia od 1 maja prowadzi punkt kontaktowy służący wymianie danych w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego.

czytaj więcej »

W IV kwartale 2014 roku do placówek medycznych trafi Karta Praw Pacjenta–Dziecka, która jest wspólną inicjatywą informacyjno–edukacyjną Rzecznika Praw Pacjenta Krystyny Barbary Kozłowskiej i Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

czytaj więcej »

W NFZ powstało nowe stanowisko koordynatora ds. refundacji. Będzie on odpowiadał za koordynowanie prac związanych z realizacją zadań funduszu wynikających z ustawy o refundacji, w komórkach organizacyjnych Centrali.

czytaj więcej »

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępniło zaktualizowane po konsultacjach publicznych wytyczne i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowania i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej. Są one przeznaczone dla placówek podejmujących decyzję dotyczącą wyboru rozwiązania wykorzystywanego do elektronicznego przetwarzania dokumentacji medycznej, w tym decyzję dotyczącą sposobu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

czytaj więcej »

Dla bliskich pacjentów, u których stwierdzono ustanie czynności mózgu odłączenie pacjenta od aparatury jest trudnym przeżyciem, gdyż śmierć obejmuje tkanki i układy w różnym czasie. Dlatego tak ważne jest dokładne poinformowanie o całej procedurze.

czytaj więcej »

Rzetelne opisywanie wszelkich czynności terapeutycznych przynosi efekty podczas ewentualnych sporów, roszczeń czy nawet wstępnych wątpliwości pacjenta. W takiej sytuacji dokumentację medyczną można porównać z polisą ubezpieczeniową.

czytaj więcej »

wiper-pixel