WYDANIE ONLINE

Polscy świadczeniodawcy dzięki położeniu naszego kraju, jakości świadczonych usług i atrakcyjnym cenom, mogą stać się liderami w świadczeniu usług medycznych zgodnie z dyrektywą transgraniczną w Europie.

czytaj więcej »

Świadczeniodawcy mają prawo rozliczać z NFZ świadczenia udzielone obywatelom UE i EOG na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

czytaj więcej »

Jedynie umowa między świadczeniodawcą a NFZ zawarta w sposób określony przepisami może stanowić podstawę zaistnienia praw i obowiązków u obu jej stron.

czytaj więcej »

Świadczeniodawcy realizujący, na podstawie umowy zawartej z NFZ, świadczenia opieki zdrowotnej oraz lekarze, którzy zawarli z NFZ umowy upoważniające do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom mogą być kontrolowani przez NFZ.

czytaj więcej »

Brak uzgodnionego przez strony wynagrodzenia za udzielanie przez świadczeniodawcę usług medycznych w nagłych przypadkach, zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego nie zwalnia z odpowiedzialności majątkowej NFZ.

czytaj więcej »

wiper-pixel