WYDANIE ONLINE

Certyfikat – kapitał na kolejne lata
Posiadanie akredytacji ministra zdrowia to cel wielu dyrektorów placówek medycznych w naszym kraju. Otrzymanie dokumentu jest potwierdzeniem, że wybrana przez nich placówka spełnia wszelkie, wysokie standardy, jest w pełni bezpieczna i przyjazna.

czytaj więcej »

Wybierając jednostkę doradczą menedżerowie często sugerują się wyłącznie ceną usługi, nie biorąc pod uwagę innych, bardzo ważnych z punktu widzenia wdrożenia elementów.

czytaj więcej »

W świetle nowych zasad kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, posiadanie akredytacji staje się nie tylko wyznacznikiem wysokiej jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa świadczeń, ale uzasadnionym narzędziem ekonomicznym.

czytaj więcej »

Wywiad z dr MARKIEM HABEREM, przewodniczącym zespołu ds. ustalania kryteriów oceny jakościowej ofert w Ministerstwie Zdrowia

czytaj więcej »

Placówki medyczne w trosce o zapewnienie jak najwyższej jakości usług pacjentom powinny korzystać z możliwości profesjonalnej oceny zadowolenia osób korzystających ze świadczeń medycznych.

czytaj więcej »

Od 2014 roku jakość usług stanie się ważnym kryterium oceny świadczeniodawców ubiegających się o kontrakty NFZ. Elementami oceny jakościowej będą certyfikaty ISO i system akredytacji przyznawanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

czytaj więcej »

W związku z pojawiającymi się w Internecie reklamami podmiotów świadczących usługi doradcze Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie przypomina, że nie współpracuje z żadnym podmiotem w zakresie przygotowania podmiotów leczniczych do przeglądu akredytacyjnego prowadzonego przez tę jednostkę.

czytaj więcej »

Obecnie, poza ministerialną akredytacją i mało jeszcze znaną EN 15224:2012, norma ISO 9001:2008 - System zarządzania jakością stanowi główny i najlepiej premiowany przez NFZ standard jakości z serii norm ISO.

czytaj więcej »

Minister zdrowia przyznał akredytację trzem szpitalom. Wyróżnione jednostki to Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce w zakresie działalności Zespołu Sanatoryjno-Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu „GWAREK” – Szpital w Goczałkowicach Zdroju, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca w Katowicach.

czytaj więcej »

Norma EN 15224:2012dedykowana ochronie zdrowia jest odpowiedzią na zbytnią uniwersalność ISO 9001, a także na zagrożenia w ochronie zdrowia, tj. zakażenia szpitalne, antybiotykoterapię, zdarzenia niepożądane i błędy medyczne.

czytaj więcej »

Wśród menedżerów placówek medycznych ożywiło się zainteresowanie standardami jakości w ochronie zdrowia wynikające z faktu, że NFZ wzmocnił to kryterium w ocenie ofert podczas kontraktowania.

czytaj więcej »

Systemy nieskoncentrowane na jakości regulują i standaryzują ważne obszary funkcjonowania ośrodków medycznych. Odnoszą się do spraw środowiska, bhp, bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa żywności.

czytaj więcej »

wiper-pixel