WYDANIE ONLINE

Zakażenia muszą być pod kontrolą
Stosowanie systemu rejestracji zakażeń daje szpitalom, obok dodatkowych punktów w kontraktowaniu, korzyść w postaci skutecznej obrony prawnej w przypadku zarzutów lub roszczeń finansowych ze strony pacjentów czy personelu, jeżeli dojdzie do takiego zdarzenia.

czytaj więcej »

Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych.

czytaj więcej »

Poprawa rentowności placówek medycznych może okazać się chwilowa. Konsekwencją zmian, które wprowadziła nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, będzie – w perspektywie kilku lat – pogorszenie się sytuacji małych podmiotów.

czytaj więcej »

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przewiduje, że do 2020 r. liczba zarejestrowanych pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych zmaleje o ponad 20 tys., a do 2035 r. o kolejne 40 tys.

czytaj więcej »

Świadczenia w poradniach specjalistycznych realizowane w poradniach przyszpitalnych mogą obejmować konsultację ambulatoryjną realizowaną przez innych lekarzy udzielających świadczeń we właściwym oddziale szpitalnym, którzy zajmowali się pacjentem podczas hospitalizacji. Nie ma jednak możliwości wystawiania skierowań, zleceń i recept w ramach tej porady.

czytaj więcej »

W świetle obowiązujących przepisów nie ma wątpliwości co do tego, że pacjent ma prawo zapisać się do lekarza przez telefon, a świadczeniodawca musi mu zapewnić taką możliwość.

czytaj więcej »

W ustawie refundacyjnej nie ma postanowień, które powodowałoby wygaśnięcie dotychczasowych uprawnień lekarzy do wystawiania recept refundowanych.

czytaj więcej »

Obowiązek ujawnienia na paragonie fiskalnym nazwy towaru i usługi pozwalającej na jej jednoznaczną identyfikację stoi w sprzeczności ze związaniem lekarzy tajemnicą zawodową.

czytaj więcej »

Placówki medyczne muszą stale dążyć do wzrostu zadowolenia pacjentów, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Przedmiotem oceny nie jest już wyłącznie dostęp do lekarza, lecz przede wszystkim czynniki wpływające na jakość.

czytaj więcej »

Nowy obowiązek, z którego podmioty wykonujące działalność leczniczą muszą się wywiązać do 28 lutego, zwiększy efektywność podejmowanych przez pracodawcę działań ograniczających liczbę zranień.

czytaj więcej »

Optymalizacja i analiza wszystkich kosztów w placówkach medycznych przynosi gigantyczne oszczędności. Żeby te działania były skuteczne, muszą być prowadzone systematycznie.

czytaj więcej »

Elastyczność w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych społeczeństwa oraz podniesienia jakości życia szybko starzejących się obywateli UE pomoże zdobyć pieniądze z nowych programów Horyzont 2020.

czytaj więcej »

Minister finansów potwierdził, że NZOZ przed 2011 rokiem były jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej i w konsekwencji miały status podatników podatku CIT. Oznacza to, że mogły korzystać ze zwolnienia z tego podatku.

czytaj więcej »

Województwo warmińsko-mazurskie jest niekwestionowanym liderem w efektywnym przekształcaniu placówek medycznych w spółki pracownicze. I notuje w tym zakresie same sukcesy.

czytaj więcej »

Śląskie szpitale w 2013 roku dzięki wspólnym zakupom energii elektrycznej zyskały 1,2 mln zł. Warto więc docenić korzyści ze wspólnego udziału w przetargach.

czytaj więcej »

Minister zdrowia zmienił termin dostosowania szpitali z oddziałami ratunkowymi do wymogów posiadania całodobowych lotnisk i lądowisk.

czytaj więcej »

Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych, reforma NFZ, wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń oraz kontynuacja informatyzacji ochrony zdrowia to plany legislacyjne Ministerstwa Zdrowia na 2014 rok.

czytaj więcej »

Narodowy Fundusz Zdrowia, nie wywiązawszy się z obietnic przedłużenia dotychczasowych umów świadczeniodawcom, postąpił bezprawnie - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego. Elementem spinającym nowo tworzony model organizacji jest numer 112 oraz nowoczesny system teleinformatyczny. W ustawie nie wpisano wszystkich obecnie stosowanych środków komunikacji, aby umożliwić rozwój technologiczny systemu w miarę potrzeby.

czytaj więcej »

Wywiad z BOŻENĄ JANICKĄ, prezesem Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia

czytaj więcej »

wiper-pixel