WYDANIE ONLINE

Wynagrodzenia lekarzy specjalistów wzrosną do 6.750 zł brutto pensji zasadniczej, a lekarze rezydenci otrzymają dodatkowe 600 zł lub 700 zł w zależności od tego, czy odbywają szkolenie w dziedzinach priorytetowych, czy nie. Poznaj szczegóły nowych rozwiązań.

czytaj więcej »

Lekarze rezydenci pytają czy opłaca się zgodzić na podwyżkę pod warunkiem przepracowania w danej placówce 2 lat po zakończeniu specjalizacji. Oto odpowiedź.

czytaj więcej »

Niekoniecznie komunikacja w obszarze B2B w placówkach medycznych przebiega w sposób satysfakcjonujący. Poza kontaktami bezpośrednimi (maile, telefony) prowadź przemyślane działania content marketingowe, na rzecz obecnych i potencjalnych partnerów. Sprawdź, jak to robić.

czytaj więcej »

Dyrektor placówki i lekarz muszą być partnerami pacjenta w procesie leczenia, a nie przeciwnikami po drugiej stronie niewidocznej granicy. Bezpośredni kontakt, także telefoniczny, jest najlepszym środkiem do realizacji wspólnego celu. Dowiedz się, w czym jeszcze tkwi recepta na sukces SPZOZ w Siematyczach. Rozmowa z ANDRZEJEM SZEWCZUKIEM, dyrektorem SP ZOZ w Siemiatyczach.

czytaj więcej »

Pre-współczynnik jest narzędziem, które umożliwia ustalenie wysokości podatku naliczonego, który możesz odliczyć od podatku należnego. Podatnicy, którzy mogą mieć trudności w bezpośrednim przyporządkowaniu podatku należnego do każdego z tych typów działalności, mają prawo do zastosowania tego współczynnika. Sprawdź, jak go obliczać.

czytaj więcej »

Ustawodawca sformalizować sposób przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i jej rozwiązania. W jakich okolicznościach NFZ może rozwiązać taką umowę ze świadczeniodawcą?

czytaj więcej »

Prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej wynikające z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest powszechnie znane i realizowane. Jednak RODO przyznało pacjentom niezależną, dodatkową podstawę do nieodpłatnego uzyskania dostępu do pełnej dokumentacji medycznej. Sprawdź, kiedy musisz stosować te zasady.

czytaj więcej »

Wybuchowy szef czy szefowa, nie panujący nad tym, co i jak mówi, nieprzewidywalny i o zmiennych nastrojach - to zmora pracowników w niejednej firmie. Bywa to także problemem szefa, gdy np. najzdolniejsza osoba w zespole nie panuje nad emocjami i jest przez to trudna we współpracy. W czym może pomóc praca nad inteligencją emocjonalną?

czytaj więcej »

Każdy z etapów postępowania z odpadami medycznymi, czyli zbieranie, oznakowanie, segregacja, transport wewnątrz placówki, magazynowanie czasowe, transport do miejsc utylizacji i unieszkodliwianie, wymaga zachowania maksymalnych zasad bezpieczeństwa. Sprawdź, co wziąć pod uwagę, aby jak prawidłowo zarządzać gospodarką odpadami w placówce medycznej.

czytaj więcej »

W poradniach przyszpitalnych muszą pracować lekarze z odpowiednim doświadczeniem. Zazwyczaj powinno być ono zgodnie z profilem świadczenia gwarantowanego. Sprawdź, jak interpretować te wymagania ustawowe.

czytaj więcej »

W związku z problemami związanymi z poszukiwaniem pracowników na rodzimym rynku, menedżerowie placówek medycznych coraz częściej patrzą na kraje spoza obszaru UE. Atrakcyjną perspektywą wydaje się w tym przypadku współpraca podczas rekrutacji z agencją zatrudnienia. Dowiedz się, jak zaplanować taką współpracę, aby jej efekty były zadowalające.

czytaj więcej »

Problematyka udostępniania dokumentacji medycznej, w tym wydawanie wyników badań laboratoryjnych, rodzi wiele pytań wśród zarządzających placówkami medycznymi, którzy opracowują procedury postępowania w tym zakresie. Oto odpowiedzi na najczęstsze pytania.

czytaj więcej »

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajął się kwestią tworzenia przez lekarzy czarnych list pacjentów i jest to pierwsza tego typu sprawa w branży medycznej. Sprawdź, czy tworzenie list pacjentów, którzy np. nie odwołują wizyt, jest dopuszczalne.

czytaj więcej »

Wkrótce obrót lekami na terenie większości krajów Europy będzie monitorowany. Ma to być odpowiedź na szerzący się proceder fałszowania leków. Szpitale i ich apteki przygotowują się do wejścia w życie związanych z tym nowych obowiązków. Sprawdź, co możesz zrobić już dziś.

czytaj więcej »

wiper-pixel