WYDANIE ONLINE

Resort zdrowia zamierza wprowadzić pomocnicze zawody medyczne, które odciążyłyby lekarzy. Pozwoliłyby też lepiej wykorzystać ich wiedzę i umiejętności. Jedną z propozycji jest wystawianie e-zwolnień przez asystentów medycznych od 1 października 2018 r. W jakim kierunku powinny pójść prace zmierzające do efektywnego wykorzystania czasu pracy lekarzy?

czytaj więcej »

Lekarz w praktyce spotykał się z sytuacją, w której inny lekarz odradzał szczepienia lub zalecał w leczeniu alergii alternatywne metody leczenia (np. bioprądy). Jak powinien się zachować, gdy stwierdzi niezgodne ze współczesną wiedzą medyczną postępowanie innego lekarza?

czytaj więcej »

Obsługa osób starszych wymaga nie tylko dostosowanego języka przekazu, wyraźnej, powiększonej czcionki materiałów informacyjnych, lecz także poświęcenia czasu i uwagi w trakcie obsługi – od recepcji czy infolinii po sam kontakt ze specjalistą. Sprawdź, co jeszcze można zrobić.

czytaj więcej »

W Zachodniopomorskiem w ciągu trzech lat powstanie regionalny system usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia. Ma on nie tylko ułatwiać pacjentom rejestrację do lekarzy, ale pozwoli gromadzić i udostępniać elektroniczną dokumentację medyczną. Sprawdź, jakie jeszcze korzyści przyniesie.

czytaj więcej »

Jeszcze w tym roku powinny wzrosnąć pensje lekarzy i lekarzy rezydentów. Nowelizowane ustawy przewidują również rozszerzenie zakresu ustawy o pracowników działalności podstawowej i wprowadzenie zmiany w grupach zawodowych pielęgniarek i położnych. Sprawdź, jak te zmiany wpłyną na Twoją placówkę.

czytaj więcej »

Samochód służbowy powinien być na miarę potrzeb pracy dyrektora. Jednym potrzebne jest auto do dalekich podróży, innym wystarcza takie, którym można załatwić sprawy w pobliżu. Przy wydawaniu publicznych pieniędzy trzeba patrzeć, czy będzie tanie przy zakupie i podczas eksploatacji. Sprawdź, na co zwracać uwagę, decydując się na taki zakup.

czytaj więcej »

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest podmiotem zarejestrowanym w KRS jako stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje. Czy ma obowiązek przekazywania do Krajowego Rejestru Sądowego zatwierdzonego sprawozdania finansowego wraz z odpisem uchwały organu tworzącego?

czytaj więcej »

W ciągu najbliższych czterech lat kraje Unii Europejskiej czeka rewolucje w rozliczaniu VAT od wewnątrzwspólnotowych transakcji dostaw i nabyć towarów. Jak branża medyczna powinna się przygotować się na zmiany w rozliczeniach podatku oraz kalkulować stawki VAT według nowych zasad?

czytaj więcej »

Wiele placówek medycznych, chcąc wyróżnić się na rynku i przyciągnąć pacjentów, inwestuje w nowoczesny sprzęt, poszerza ofertę świadczeń lub efektywnie stara się współpracować z samorządami i partnerami zewnętrznymi. Jedną z nich jest Szpital Śląski w Cieszynie. Poznaj receptę na sukces tej placówki. Rozmowa z CZESŁAWEM PŁYGAWKO, dyrektorem Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Śląski w Cieszynie

czytaj więcej »

Kiedy pacjent zgłasza się do kliniki, uruchamia się procedura i zestaw działań mających na celu usunięcie choroby. To tylko wierzchołek góry lodowej. Prawdziwym sukcesem jest zdiagnozowanie przyczyny problemu i rozwiązanie go w zarodku. Nie inaczej jest, gdy choroba toczy się w samym środku placówki medycznej. Poznaj korzyści z zarządzania przez motywację, co usprawni budowanie zespołu.

czytaj więcej »

Dyrekcja szpitala podczas restrukturyzacji zdecydowała, że wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, rozwiąże z lekarzami umowy o pracę, a lekarzy - byłych pracowników zaprosi do współpracy w ramach nowopodpisanych kontraktów medycznych. Sprawdź, czy było to słuszne postępowanie.

czytaj więcej »

Działalność placówek medycznych powoduje powstawanie odpadów, dlatego powinieneś mieć świadomość, że musisz planować i prowadzić działania w taki sposób, by – tam, gdzie to możliwe - zapobiegać powstawaniu odpadów, ograniczać ich ilość i negatywne oddziaływanie na ludzi oraz środowisko. Sprawdź, jak nie narazić się na sankcje karne ze strony służb sanitarnych w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z odpadami.

czytaj więcej »

Sieć szpitali działa od 1 października 2017 roku. Placówki, które do niej weszły, muszą spełniać określone warunki m.in. udzielania świadczeń w ramach izby przyjęć albo szpitalnego oddziału ratunkowego. Zmienił się też sposób finansowania sieci. Miało być lepiej dla szpitali i pacjentów. A jak sieć działa w praktyce i co powinno się zmienić?

czytaj więcej »

Obrońca obwinionego lekarza odwołał się od wyroku sądu lekarskiego. Czy w takiej sytuacji Naczelny Sąd Lekarski może wydać surowsze orzeczenie niż to, które zapadło w sądzie okręgowym? Czy może go poszerzyć o środki karne, w tym publikację wyroku w biuletynie lekarskim?

czytaj więcej »

Pracownicy placówek medycznych wykonują swoje zawody w specyficznych warunkach. Cechą charakterystyczną tego środowiska pracy jest duża liczba zagrożeń, których znajomość jest konieczna w kontekście bezpiecznej pracy. Sprawdź, jak oceniać to ryzyko.

czytaj więcej »

Lekarz rodzinny, który prowadzi małą praktykę lekarską, zatrudnia jedną pielęgniarkę, zastanawia się, jakie obowiązki spoczywają na nim w związku z wejściem w życie RODO i czy musi powołać Inspektora Ochrony Danych. Sprawdź, jakie ma obowiązki w tym zakresie.

czytaj więcej »

Niedawno szerokim echem w mediach odbiła się sytuacja, kiedy to rodzice nie uzyskali od podmiotu medycznego informacji o tym, czy ich dziecko, prawdopodobnie ofiara wypadku komunikacyjnego, znajduje się w szpitalu. Odmówiono udzielenia takiej informacji ze względu na „obowiązywanie RODO”. Czy na pewno przepisy RODO zabraniają przekazywania takich danych?

czytaj więcej »

wiper-pixel