WYDANIE ONLINE

Realizacja działań profilaktycznych oraz prowadzenie dokumentacji tych działań są dwoma niezależnymi zakresami kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Sprawdź, co może skontrolować sanepid i przygotuj się na to, zanim inspektor zjawi się w Twojej placówce.

czytaj więcej »

Zakażenia szpitalne to jedna głównych przyczyn współczesnych chorób zakaźnych. A zatem zmniejszenie ryzyka ich występowania to jeden z podstawowych obowiązków kierownictwa i całego personelu zatrudnionego w każdej placówce medycznej. Jak nadzorować ten proces?

czytaj więcej »

Przetwarzanie materiałów we własnej sterylizatorni lub outsoursowanie usług sterylizacji to dwa źródła dostarczania sterylnych do placówki. Dowiedz się, jakie zalety i wady mają oba rozwiązania.

czytaj więcej »

Dzięki określeniu wymogów dla centralnych sterylizatorni łatwiejsze stało się podejmowanie decyzji dotyczących organizacji procesów dezynfekcji i steryzlizacji. Sprawdź, o czy nie możesz zapomnieć, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się zakażenia w Twojej placówce.

czytaj więcej »

Sprzęt endoskopowy kwalifikuje się do kategorii wysokiego ryzyka, w której znajdują się narzędzia, które uszkadzają skórę oraz błony śluzowe. Dlatego należy je przed każdorazowym użyciem wysterylizować. Sprawdź, jaka metoda jest najbardziej wskazana.

czytaj więcej »

Żeby liczba narażonych na dawki promieniowania jonizującego pracowników i pacjentów była jak najmniejsza, kierownik jednostki ochrony zdrowia ma obowiązek wyposażyć pracownię RTG w odpowiedni sprzęt i spełnić określone wymagania, np. dotyczące wysokości i wielkości pomieszczenia. Poznaj szczegółowe wymagania w tym zakresie.

czytaj więcej »

Właściwa dezynfekcja rąk, przestrzeganie zasad higieny podczas takich czynności, jak zmiana pościeli czy karmienie pacjentów oraz zabiegów z użyciem ostrych narzędzi to ważne zasady, których muszą przestrzegać pielęgniarki. Co jeszcze mogą zrobić, aby zminimalizować ryzyko zakażeń?

czytaj więcej »

wiper-pixel