WYDANIE ONLINE

W przypadku podejrzeń o stosowaniu przemocy w rodzinie, placówki medyczne mają obowiązek podjąć działania interwencyjne. Jak reagować, aby chronić się przed ewentualnymi zarzutami dotyczącymi niewypełnienia obowiązków? 

czytaj więcej »

W maju – w ramach pilotażu w Siedlcach i Skierniewicach – pojawią się pierwsze e-recepty. Recepty elektroniczne w całym kraju mają funkcjonować od 2020 roku. Co jednak niepokoi lekarzy?

czytaj więcej »

Kryzysy mogą nas zaskoczyć. Jak zatem powinien zachować się lekarz/menedżer w sytuacji, z którą - z racji uwarunkowań społecznych i prawnych - wielokrotnie w ciągu swojego życia może się zderzyć.

czytaj więcej »

Krakowskie Centrum Artrogrypozy to unikalne przedsięwzięcie, które umożliwia kompleksowe indywidualne zaopatrywanie ortopedyczne dzieci z tym schorzeniem. Sprawdź, jak z sukcesem można współpracować z dostawcą wyrobu medycznego, aby zyskali na tym pacjenci.

czytaj więcej »

Czy personel medyczny ma obowiązek zapytać pacjenta lub jego rodzinę o wyznanie, aby umożliwiać mu wykonanie prawa do kontaktu z duchownym? Sprawdź, kto powinien podejmować inicjatywę, aby nie naruszyć praw pacjenta w tym obszarze.  

czytaj więcej »

Do konkursu ofert NFZ staje kilku oferentów, ale tylko jeden złożył poprawną ofertę. Czy w takiej sytuacji NFZ musi unieważnić „konkurs jednej oferty”?

czytaj więcej »

W placówkach medycznych pacjenci, zwłaszcza najbardziej potrzebujący, powinni otrzymywać - pod jednym dachem - kompleksową opiekę medyczną. BETAMED S.A. w Chorzowie - jako jedna z nielicznych placówek - realizuje idee holistycznej opieki nad pacjentem. Sprawdź, w czym tkwi sukces. Rozmowa z BEATĄ DRZAZGĄ, prezes BETAMED S.A. w Chorzowie.

czytaj więcej »

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne podmioty lecznicze, które w przeliczeniu na etaty zatrudniają co najmniej 25 pracowników i nie osiągają wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%, muszą wnosić obowiązkowe, comiesięczne wpłaty na PFRON. Jak wywiązać się z tych obowiązków?

czytaj więcej »

Obecnie placówki medyczne zatrudniają wiele pielęgniarek i lekarzy na kontraktach, którzy przez to mają kilka różnych miejsc pracy. Jak postąpić, gdy pielęgniarka kontraktowa zgłosi pracodawcy podejrzenie o wystąpienie choroby? Jak powinna przebiegać procedura zgłaszania i postępowania w takich przypadkach?

czytaj więcej »

Jeden z lekarzy stosował metody leczenia, które nie były potwierdzone naukowo, takie jak chelatacja w terapii miażdżycy. Czy w sytuacji, gdy terapia nie jest szkodliwa dla pacjentów, lecz jej skuteczność jest znikoma, lekarz zasługuje na karę dyscyplinarną?

czytaj więcej »

Jednym z podstawowych zadań inspektora ochrony danych jest informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o nowych obowiązkach wynikających z RODO. Sprawdź, w jaki sposób musisz zapewnić możliwość kontaktu z inspektorem, w tym także osób których dane dotyczą, na przykład pacjentów.

czytaj więcej »

Jeżeli wykonujesz działalność związaną z wytworzeniem odpadów medycznych, twoim zadaniem - jako wytwórcy - jest zadbanie o ich prawidłową utylizację. Sprawdź, jak zgodnie z przepisami właściwie postępować z odpadami medycznymi w gabinecie, przychodni czy innej placówce medycznej.

czytaj więcej »

Zgody na leczenie udziela pacjent. Pojęcie to rozumiemy szeroko, jako każdą osobę badaną bądź tą, której udzielamy jakiekolwiek świadczenie zdrowotne.Dowiedz się, jakieodmienne regulacje ustawodawca przewidział w stosunku do pacjenta małoletniego, który nie ukończył 18 roku życia.

czytaj więcej »

Rzecznik Praw Pacjenta uznał, że zakład opiekuńczo-leczniczy dopuścił się praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. W placówce nie zapewniono bowiem właściwej obsady lekarzy, którzy monitorowaliby całodobowo stan zdrowia pacjentów, zapewniali im ciągłość leczenia i nadzorowali proces tego leczenia. Sprawa trafiła ostatecznie do NSA. Sprawdź, jak zakończyła.

czytaj więcej »

To nie wykształcenie menedżera, specjalistyczne umiejętności, fachowa wiedza czy wyposażenie gabinetu/placówki wpływają na lojalność pacjentów. Co najwyżej wspierają wizerunek, który może wspomóc budowanie relacji. W istocie to tzw. miękkie kompetencje zapewniają Ci wiernych pacjentów, bo to one tworzą wartość dodaną do Twoich usług. Sprawdź, jak je rozwijać.

czytaj więcej »

Każda placówka ochrony zdrowia, nawet całkiem mała, staje przed wyborem drogi rozwoju. Jedni stawiają na wzrost zatrudnienia fachowców, inni poszerzają infrastrukturę i doposażają gabinety. Oto wskazówki, jak w prosty i tani sposób stworzysz popyt na nowe usługi wśród swoich pacjentów.

czytaj więcej »

wiper-pixel