WYDANIE ONLINE

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej jest pierwszą próbą kompleksowej regulacji zagadnień związanych z udzielaniem tego rodzaju świadczeń i dotyczy również personelu medycznego. Sprawdź, co się zmienia w zakresie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej i do tworzenia listy aktywnej oraz wystawiania recept w programie 75+.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r., zwiększa uprawnienia osób kierowanych bez ich zgody do domów pomocy społecznej, zapewniając im ochronę praw procesowych. Sprawdź, o jakie prawa chodzi.

czytaj więcej »

Ostatnio zwróciło się do mnie dwóch lekarzy, którzy chcą zawrzeć umowę z podmiotem leczniczym na pełnienie dyżurów pod telefonem. Odpowiadając na tę prośbę, wskazuję 5 istotnych kwestii, które moim zdaniem powinny się znaleźć w każdej umowie o pełnienie dyżuru pod telefonem. Oto one.

czytaj więcej »

Pracownicy działu, który zajmuje się m.in. pozyskiwaniem środków zewnętrznych i rozpoznaniem, kiedy ogłaszane są konkursy na dofinansowanie, doskonale znają potrzeby zakładu. Dlatego łatwiej i szybciej potrafią znaleźć ogłoszenia dotyczące dotacji. Sprawdź, jak lubelska placówka skutecznie zdobywa środki UE - rozmowa z GABRIELEM MAJEM, dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów przy interpretowaniu zasad rozliczania podatku VAT w ochronie zdrowia skłania się ku ograniczaniu prawa do stawki zwolnionej. Obecnie wskazano reguły stosowania jej do świadczeń około medycznych związanych z usługami medycznymi. Sprawdź, które usługi mogą korzystać ze zwolnienia, a które nie.

czytaj więcej »

Jeśli chcesz zatrudniać wartościowych specjalistów, pozwól im się dokształcać. Jednak powinieneś się zabezpieczyć przed utratą środków zainwestowanych w kształcenie podwładnego na wypadek, gdyby ten zechciał wykorzystać je w innym miejscu zatrudnienia. Jak to zrobić?

czytaj więcej »

W większości przypadków rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia stosowane jest przez pracodawców. Jednak pracownik placówki w szczególnych przypadkach również ma prawo do rozwiązania umowy ze swoim pracodawcą w natychmiastowym trybie. Dowiedz się, w jakich sytuacjach może się tak zdarzyć.

czytaj więcej »

Żeby coś skutecznie zmienić w placówce medycznej na lepsze, konieczna jest diagnoza stanu wyjściowego – ex post, która pozwoli Ci wyciągnąć wnioski, co wymaga naprawy, z czego lepiej zrezygnować, a na co postawić. Dowiedz się, jak ją przeprowadzić i na co zwrócić szczególną uwagę.

czytaj więcej »

Pracownicy, którzy wykonują zawód medyczny mogą po wyrażeniu zgody (tzw. klauzula opt-out) świadczyć pracę w wymiarze przekraczającym 48 godzin na tydzień. Mogą również cofnąć taką zgodę w każdej chwili. Dowiedz się, jakich zasad w tej kwestii musi przestrzegać kierownik placówki medycznej.

czytaj więcej »

W ocenie niektórych pracowników medycznych pracodawca, nakładając na nich obowiązek noszenia identyfikatorów, narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Czy mają rację? Czy noszenie identyfikatora to tylko przyjęty zwyczaj, który nie chroni danych osobowych pracowników?

czytaj więcej »

Wytwórcy odpadów, do których należą placówki medyczne, ma nie tylko obowiązek prowadzić ewidencję odpadów, lecz także sporządzać i przekazywać marszałkowi województwa zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów. Sprawdź, jak przygotować te dokumenty.

czytaj więcej »

Wszelkie czynności medyczne powinny być przeprowadzane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, a pacjent powinien otrzymać świadczenie zdrowotne na odpowiednio wysokim poziomie. Błędy medyczne są jednak nieodłącznym elementem działania systemu opieki zdrowotnej. Jak możesz im zapobiec?

czytaj więcej »

Z jednej strony przepisy coraz częściej powołują się na normy ISO, z drugiej certyfikaty nie odgrywają już tak istotnej roli podczas kontraktowania NFZ. Sprawdź, czy w związku z tą sytuacją warto dalej utrzymywać systemy ISO.

czytaj więcej »

Informatyzacja placówek ochrony zdrowia to nieodwracalny proces, który będzie trwał jeszcze przez lata. Jednak przy odpowiedniej dyscyplinie działania można go przeprowadzić w wyznaczonych ustawowo terminach. Sprawdź, na co zwrócić uwagę, aby uzyskać zaplanowane efekty.

czytaj więcej »

wiper-pixel