WYDANIE ONLINE

Gdy zacznie obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) będziesz musiał wywiązać się z nowych obowiązków. To m.in. ustawienie automatycznej i domyślnej ochrony prywatności w systemie informatycznym czy przetwarzanie danych wyłącznie w celu, dla którego je zebrałeś. Sprawdź, jak sobie poradzić z tymi zadaniami?

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych nie wskazuje, jakie środki bezpieczeństwa danych osobowych powinieneś wdrożyć w swojej placówce. Będziesz musiał to zrobić sam, przeprowadzając wcześniej ocenę skutków dla ochrony danych. Dowiedz się, jak zrealizować ten obowiązek.

czytaj więcej »

Nowością, jaką wprowadza ogólne rozporządzenie o ochronie danych, będzie możliwość bezpośredniego nakładania wysokich kar finansowych przez organ nadzorczy w przypadku naruszenia przepisów RODO. Wysokość tych kar nie będzie jednak taka sama dla wszystkich administratorów danych. Sprawdź, kto może liczyć na niższe kary finansowe po 25 maja 2018 r.

czytaj więcej »

Zbieranie danych biometrycznych i monitoring w miejscu pracy to ważne kwestie, które będą wpisane do Kodeksu pracy w związku z wdrożeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do polskiego prawa. Sprawdź, co się zmienia.

czytaj więcej »

Już tylko kilka miesięcy dzieli nas od rewolucji w prawie z zakresu ochrony danych osobowych, czyli rozpoczęcia obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nowe regulacje to przede wszystkim nowe wyzwania dla podmiotów zaangażowanych w przetwarzanie danych osobowych. W związku z tym pojawia się pytanie, jak sprawnie przygotować się do nadchodzących zmian?

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) bardzo szczegółowo reguluje i określa zasady powierzenia danych do przetwarzania i współpracy z podmiotami przetwarzającymi. Sprawdź, jakie zapisy trzeba zawrzeć w umowie powierzenia, żeby była zgodna z RODO.

czytaj więcej »

Jedna ze zmian przewidziana w nowej ustawie o ochronie danych osobowych zakłada, że od 25 maja 2018 r. przestanie istnieć urząd Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a w jego miejsce powstanie stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dowiedz się, czy na pewno będzie to tylko zwykła zmiana nazwy.

czytaj więcej »

Właściwe zabezpieczenie dokumentów zawierających dane osobowe – zarówno te zwykłe, jak i wrażliwe – to bezwzględny obowiązek wynikający z obowiązujących przepisów.Nie zmieni się to także na gruncie RODO. Dowiedz się, jaką ponosisz odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie dokumentów z danymi wrażliwymi.

czytaj więcej »

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) administrator ma obowiązek prowadzić rejestr czynności przetwarzania, a podmiot przetwarzający dane w imieniu administratora - rejestr kategorii czynności przetwarzania. Sprawdź, czym różnią się te rejestry.

czytaj więcej »

Podmiot zewnętrzny, któremu zlecisz zadania wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, może sam pozyskać dane osobowe niezbędne do realizacji tego zadania. Dowiedz się, kto w takiej sytuacji musi pozyskać zgody pacjentów na przetwarzanie jego danych osobowych – placówka medyczna czy zleceniobiorca.

czytaj więcej »

wiper-pixel