WYDANIE ONLINE

Dotacje to dla każdej placówki pożądany dopływ środków pieniężnych. Najczęściej służą sfinansowaniu dużych inwestycji, modernizacji infrastruktury czy zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego. Czasem finansują koszty programów profilaktycznych czy edukacyjnych. Jak wpływają na sytuację ekonomiczną, w zależności od rodzaju pokrywanych wydatków?

czytaj więcej »

Żeby móc opłacać zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej, trzeba spełnić kilka warunków. Jednym z nim jest zakaz posługiwania się inną osobą, np. pracownikiem, przy wykonywaniu czynności związanych z istotą wolnego zawodu. Poznaj najnowszą interpretację organu skarbowego w tej sprawie.

czytaj więcej »

Zakaz wykonywania zawodu w Polsce może pozbawić lekarza prawa wykonywania zawodu praktycznie w całej Unii Europejskiej. Poznaj przykład sytuacji, w której sąd orzekł tę najsurowszą karę.

czytaj więcej »

Jednym z nowych obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, a w określonych sytuacjach również zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych. Oto, co powinna zawierać instrukcja postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych.

czytaj więcej »

Stosowanie środków przymusu bezpośredniego jest działaniem ograniczającym nietykalność osobistą i cielesną pacjenta. Jest możliwe, gdy wyczerpałeś wszelkie inne formy działań terapeutycznych, z zachowaniem pewności, że zapewniłeś bezpieczeństwo zarówno pacjentowi, jak i personelowi. Kiedy możesz je wykorzystywać?

czytaj więcej »

Ciekawym, choć wciąż mało popularnym wśród lekarzy pomysłem prowadzenia biznesu, jest spółka partnerska. Konstrukcja stworzona wręcz dla wolnych zawodów. Poznaj zalety i wady takiej spółki.

czytaj więcej »

Rodzice chcą zabrać sześciomiesięczne dziecko z atypowym zapaleniem płuc do domu. Stan dziecka jest stabilny, ale poważny i wymaga ciągłego monitorowania. Czy rodzice mogą żądać wypisu, grozić lekarzowi sądem i prokuraturą, jeżeli nie spełni ich prośby?

czytaj więcej »

Kim bywa lekarz w oczach pacjenta? Ignorantem, nieukiem? Lista tych określeń jest długa i każdego dnia uzupełniania przez „niepokornych” pacjentów. Zjawisko to opisano w raporcie pt. „Niewłaściwe zachowania ze strony pacjentów w stosunku do lekarzy i lekarzy dentystów” przygotowanym przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku. Sprawdź, co z niego wynika.

czytaj więcej »

W medycynie nie można opierać się jedynie na wiedzy zdobytej w czasie studiów. Szybki postęp nauki i badań determinuje konieczność uaktualniania kwalifikacji i jest doskonałą motywacją do samodoskonalenia. Sprawdź, gdzie tkwi sukces NZOZ Profi-Med w Lublinie - rozmowa z MONIKĄ OCHAL, koordynatorem ds. badań klinicznych i menedżerem NZOZ Profi-Med w Lublinie.

czytaj więcej »

Producenci aparatury medycznej oferują coraz to nowsze urządzenia i wykorzystywane przez nie aplikacje. Niektóre placówki medyczne mogą podjąć z nimi współpracę jako ośrodki referencyjne, w których potencjalni nabywcy takich urządzeń mogą praktycznie zapoznać się z ich funkcjonowaniem. Zobacz, co zyskują obie strony.

czytaj więcej »

wiper-pixel