WYDANIE ONLINE

Podmioty lecznicze szukają możliwości poprawy funkcjonowania, licząc na pozyskanie pacjenta i wzmocnienie swojej pozycji. Narzędziem, które je przybliża do tego celu jest wprowadzenie systemu zarządzania jakością usług zdrowotnych. Co możesz zrobić, aby oferować usługi medyczne na możliwie najwyższym poziomie?

czytaj więcej »

Problemy legislacji w ochronie zdrowia powtarzają się. Jednym z nich jest brak konsultacji i oceny skutków wprowadzanych regulacji, także po ich wejściu w życie. Potrzebne są dobre narzędzia ułatwiające stosowanie prawa. Czy nowo powstały zespół rozwiąże te problemy?

czytaj więcej »

Za nami kolejna edycja największych na świecie targów medycznych - MEDICA 2017. Targi obejmowały całe spektrum branży medycznej, począwszy od jednorazowego sprzętu medycznego, przez asortyment rehabilitacyjny oraz najnowsze rozwiązania technologiczne, na zaawansowanych urządzeniach medycznych kończąc. Jakie wnioski wynikają z tego spotkania? 

czytaj więcej »

Dbałość o najwyższą jakość wykonywanej pracy i zaangażowanie w jej stałe podnoszenie jest niezbędnym warunkiem w pracy lekarza. Jednocześnie pacjenci mają rozbudzone potrzeby i oczekiwania, które nie zawsze mają uzasadnienie w wynikach badań naukowych. Jak zatem szukać odpowiedniego kompromisu - rozmowa z dr JERZYM RAJEWSKIM, prezesem Przychodni Lekarskiej Rodzina w Koronowie.

czytaj więcej »

SPZOZ mają często różne przychody, np. z najmu powierzchni, usług medycznych, które nie są objęte umową z NFZ, czy usług na rzecz innych podmiotów leczniczych. Jak ustalać te ceny?

czytaj więcej »

Szybko zmieniające się otoczenie i nowe rozwiązania powodują, że musisz błyskawicznie podejmować decyzje. Dowiedz się, jak reagować, gdy dostrzeżesz w placówce działanie, które wcześniej gwarantowało sukces, a obecnie jest mało skuteczne.

czytaj więcej »

W konkursie ofert prowadzonym na podstawie ustawy o działalności leczniczej wszystkie złożone oferty przekroczyły kwotę założoną przez zamawiającego. Czy placówka medyczna może unieważnić postępowanie i tego samego dnia opublikować nowe ogłoszenie?

czytaj więcej »

Na konkurencyjnym rynku usług medycznych coraz trudniej skutecznie się wyróżnić. Świetna infrastruktura czy nowocześnie wyposażone gabinety już nie wystarczą. Liczą się wysokiej klasy specjaliści, pasjonaci, gotowi z zaangażowaniem włączać się w działania tworzące wizerunek placówki. W co warto ich zaangażować?

czytaj więcej »

Personel placówki medycznej zatrudniony na podstawie umów o pracę ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Urlopu takiego udzielasz zazwyczaj na podstawie planu urlopów. Sprawdź, dlaczego właściwe sporządzenie tego dokumentu jest istotne z punktu widzenia zapewnienia normalnego toku pracy.

czytaj więcej »

Elektroradiolodzy do 2014 roku korzystali z krótszego czasu pracy. Narażenie na promieniowanie jonizujące uległo jednak znacznemu zmniejszeniu i zniesiono ten przywilej. Sprawdź, czy ta grupa zawodowa może wykonywać nadgodziny.

czytaj więcej »

Gdy w placówce medycznej dojdzie do wypadku, pracownik może uzyskać zadośćuczynienie, ale tylko wówczas, gdy udowodni winę pracodawcy. Sprawdź, co wziął pod uwagę sąd w jednej ze spraw dotyczących wypadku przy pracy.

czytaj więcej »

Reklama usług czy produktów w przychodniach podlega wielu obostrzeniom prawnym. Sprawdź, jakie czynności w zakresie udostępnienia powierzchni reklamowej są dopuszczalne.

czytaj więcej »

Wiele przepisów wprowadza odpowiedzialność solidarną wobec pacjenta, która obciążą podmiot leczniczy i specjalistów świadczących w jego imieniu usługi medyczne. Poszkodowany pacjent często kieruje roszczenie o zadośćuczynienie albo rentę tylko przeciwko szpitalowi. Sprawdź, kiedy możesz dochodzić roszczenia regresowego od lekarza, który popełnił błąd medyczny?

czytaj więcej »

Lawinowo rośnie liczba spraw sądowych o niedbalstwo lekarzy, które polega m.in. na pozostawieniu w ciele pacjenta zwitek gazy, narzędzi chirurgicznych, tamponów, szkła, chust operacyjnych czy nawet klamr. Co musisz konieczne sprawdzić po zabiegu, aby uniknąć takich błędów?

czytaj więcej »

Konsultacje telemedyczne w wielu przypadkach mogą zastąpić pacjentowi wizytę w u lekarza i przynieść korzyści obu stronom – oszczędność czasu, pieniędzy, uniknięcie dyskomfortu docierania na miejsce i oczekiwania. Sprawdź, jak działa jedno z takich rozwiązań - platforma Telemedi.co.

czytaj więcej »

wiper-pixel