WYDANIE ONLINE

Certyfikaty jakości ISO powinny być brane pod uwagę we wzorze do obliczania stawki ryczałtowej na świadczenia medyczne udzielane przez podmioty lecznicze. Oto dlaczego taka praktyka powinna być kontynuowana przy kontaktowaniu.

czytaj więcej »

Broniąc lekarzy w całej Polsce w sądach, zauważyłem, że lekarze często umieszczają w dokumentacji medycznej wpisy tak ogólne, że nic z nich nie wynika i nie mają znaczenia prawnego. Czego więc unikać?

czytaj więcej »

Od 25 maja 2018 r. w Polsce będzie obowiązywać ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych (RODO), które wymaga od placówek medycznych m.in. wdrożenia rozwiązań technicznych, które pozwalają na szyfrowanie załączników z danymi osobowymi, przesyłanych przez sieć publiczną oraz treści wiadomości z danymi osobowymi. Na co zwrócić uwagę?

czytaj więcej »

NZOZ Psychomedic to pierwsza placówka medyczna w Polsce, która oferuje usługi psychiatryczne i psychologiczne w sieci. Pacjenci mogą szybko skontaktować się z lekarzem, także przez Internet. Możliwe są też wizyty domowe. Poznaj receptę na sukces tej przychodni -rozmowa z dr n. med. Katarzyną Niewińską, dyrektorem ds. medycznych NZOZ Psychomedic w Warszawie

czytaj więcej »

Zbliża się koniec roku, a wraz z nim okres świąteczny. To czas, kiedy pracodawcy myślą o świątecznych upominkach dla pracowników. Pamiętaj jednak, że obdarowanie pracownika, w zależności od formy i źródła finansowania, wiąże się z koniecznością ustalenia specjalnych zasad przyznania świadczenia, a także ich opodatkowania i oskładkowania. Jak zatem postępować?

czytaj więcej »

Kierownik podmiotu leczniczego, który podpisał umowę z NFZ na udzielanie świadczeń, musi zapewnić odpowiednią liczbę wykwalifikowanego personelu. Jak zatem ją ustalić, biorąc pod uwagę prawo personelu do wypoczynku bądź nieobecności z powodów zdrowotnych?

czytaj więcej »

Worki na odpady medyczne nie muszą już być nieprzezroczyste, ale musisz je oznaczać datą i godziną rozpoczęcia użytkowania, godziną zamknięcia oraz nazwą wytwórcy odpadów medycznych. To jedna ze zmian, którą wprowadziły nowe przepisy. Musisz się do nich dostosować najpóźniej do maja 2019 roku.

czytaj więcej »

Jednym z pomysłów na budowę wizerunku placówki medycznej jest organizacja eventów prozdrowotnych. To dobre narzędzie do zwrócenia na siebie uwagi, popularyzacji, nagłośnienia ważnego społecznie problemu, ale i również próby jego rozwiązania. Sprawdź, w jaki możesz realizować misję edukacyjną i jakie możesz mieć z tego korzyści?

czytaj więcej »

W jednej z placówek często zdarza się, że po przygotowaniu grafiku pracy pielęgniarek, przełożona dzwoni i informuje o wpisaniu dodatkowego dyżuru, np. w dniu, gdy pielęgniarka już sobie coś zaplanowała, np. wizytę u lekarza. Podobnie robi, zamieniając pielęgniarkom dyżury dzienne i nocne, za które mają dodatek do pensji. Czy ma prawo tak postępować?

czytaj więcej »

Czy zlecenie dyżuru pod telefonem pielęgniarce czy położnej jest możliwe? A jeżeli tak, to jakie wynagrodzenie przysługuje za dyżur pod telefonem pielęgniarkom z wyższym wykształceniem, a jakie pielęgniarkom bez takiego wykształcenia? Sprawdź, jak wypłacać wynagrodzenie za czas takiego dyżuru.

czytaj więcej »

Zamawiający nie mogą tak opisywać przedmiotu zamówienia, aby utrudniać dostęp do stosowania tzw. zamienników, ale z drugiej strony wejście na rynek danego zamiennika nie może eliminować możliwość leczenia pacjentów sprawdzonymi lekami. Jak zatem przygotować opis zamówienia w przetargu?

czytaj więcej »

W granicach podyktowanych ochroną zdrowia i życia pacjentów oraz prawdziwością formułowanych twierdzeń, może zaistnieć konieczność wystąpienia z publiczną krytyką innego lekarza. Sprawdź, jakie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zapadły w tym obszarze.

czytaj więcej »

Nowością, jaką wprowadza ogólne rozporządzenie o ochronie danych, będzie możliwość bezpośredniego nakładania wysokich kar finansowych przez organ nadzorczy w przypadku naruszenia przepisów RODO. Wysokość tych kar nie będzie jednak taka sama dla wszystkich administratorów danych. Sprawdź, kto może liczyć na niższe kary finansowe po 25 maja 2018 r.

czytaj więcej »

Wobec narastającej agresji i często bardzo roszczeniowej postawy pacjentów sięgnięcie po instrumenty prawa karnego może czasami być jedyną właściwą formą zażegnania niebezpieczeństwa oraz zakończenia naruszeń dóbr prawnych personelu medycznego. Sprawdź, jaka ochrona Ci przysługuje.

czytaj więcej »

W połowie 2017 roku rodzice 23,5 tys. razy odmówili zaszczepienia dzieci. To o 10% więcej niż w 2016 roku.Jak ma postąpić lekarz, gdy spotka go taka sytuacja?

czytaj więcej »

Na Podlasiu uruchomiono system elektronicznej rejestracji pacjentów. Można tam już przesyłać elektroniczną dokumentację medyczną. Dla pacjentów i lekarzy to ogromna wygoda. Dowiedz się, jak ten ważny krok zoptymalizował zarządzanie placówkami medycznymi.

czytaj więcej »

wiper-pixel