WYDANIE ONLINE

Obsługa w rejestracji jest przede wszystkim personelem pierwszego kontaktu z pacjentem. Często od niej bowiem zależy, czy dzwoniący pacjent nie straci cierpliwości i nie zrezygnuje z usług danej placówki, czy uzyska wyczerpującą informację i chętnie skorzysta z oferty przychodni czy kliniki. Co zrobić, aby rejestratorki były wizytówką placówki?

czytaj więcej »

Pacjent marzy o tym, by trafić do troskliwego lekarza, który wykaże się empatią. Wtedy łatwiej mu poddać się leczeniu i przekonać się, że trafił w dobre ręce. Jak menedżerowie mogą kształtować taką postawę u swoich lekarzy?

czytaj więcej »

Z większym czy mniejszym oporem, ale zdecydowana większość placówek uznaje konieczność działań komunikacyjnych. Dotyczy to zarówno sytuacji kryzysowych, podejmowania działań promocyjnych, jak i samej budowy wizerunku placówki. Dlaczego warto je podejmować i rozwijać kompetencje – swoje i pracowników - w tym zakresie?

czytaj więcej »

Podejmując decyzję o zatrudnieniu lekarzy w placówce medycznej, którą prowadzisz, uwzględnij obowiązujące wymagania ustawowe w tym zakresie. Dowiedz się, jak zabezpieczyć placówkę przed lekarzami bez wymaganych przepisami w Polsce uprawnień?

czytaj więcej »

Personel placówek medycznych zatrudniony na podstawie stosunku pracy ma wynikające z przepisów prawo do urlopu. Jego częścią są 4 dni udzielane na żądanie pracownika w terminie przez niego wskazanym. Kiedy możesz się zgodzić na jego wykorzystanie?

czytaj więcej »

Zatrudnieni w placówkach medycznych muszą legitymować się nie tylko właściwym wykształceniem oraz kompetencjami niezbędnymi do wykonywania pracy na danym stanowisku. Konieczny jest również właściwy stan zdrowia, który umożliwi pracę na danym stanowisku. Sprawdź, jakie wymogi musisz spełnić w zakresie badań profilaktycznych pracowników.

czytaj więcej »

Gdy któryś z pracowników - niezależnie od pełnionej funkcji - dopuszcza się przewinień porządkowych, możesz uruchomić procedurę formalnego nałożenia kary. Alternatywą dla stosowania przepisów o pracowniczej odpowiedzialności porządkowej są rozmowy dyscyplinujące. Sprawdź, jak nadzorować właściwą organizację pracy.

czytaj więcej »

Pacjent chce uzyskać od Ciebie informacje na temat liczby powikłań i zakażeń wewnątrzszpitalnych, do których doszło w placówce, a także docieka, ilu zatrudniasz lekarzy. Kiedy pracownik ma obowiązek udzielić mu takich informacji w trybie dostępu do informacji publicznej?

czytaj więcej »

Wykonywanie pracy przy użyciu komputera wiąże się ze specjalnymi obowiązkami względem personelu. Niezbędne jest nie tylko właściwe zorganizowanie stanowiska komputerowego, ale i właściwa organizacja czasu pracy. Jak zmniejszyć uciążliwości związane z pracą przy użyciu monitora ekranowego?

czytaj więcej »

Osobom niewłaściwie chroniącym dane osobowe, oprócz odpowiedzialności karnej, grozi również odpowiedzialność administracyjna, dyscyplinarna oraz cywilna. Sprawdź, jak się przed nią chronić.

czytaj więcej »

wiper-pixel