WYDANIE ONLINE

Wzrasta liczba prowadzonych spraw o błędy medyczne. W prokuraturach okręgowych i rejonowych od ponad roku działają specjalne działy do tego typu spraw. Sprawdź, czy poprawiło to jakość prowadzenia postępowań karnych o błędy medyczne.

czytaj więcej »

Czy lekarz albo podmiot medyczny może odmówić wydania dokumentacji medycznej prokuraturze czy sądowi? Odpowiedź jest prosta. Poznaj ją.

czytaj więcej »

Powołanie przez ministra sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego specjalnych wydziałów, które zajmują się błędami medycznymi zwiększyło liczbę spraw karnych z tej dziedziny. Dane przekazane przez Prokuraturę Krajową są dość zatrważające, zwłaszcza, że większość postępowań prowadzonych jest w zakresie błędów diagnostycznych. Wniosek, który należy wyciągnąć, jest dość oczywisty– Polacy nie wierzą lekarzom.

czytaj więcej »

Łódzkie Miejskie Centrum Medyczne Górna stara się być konkurencją dla niepublicznych placówek, dlatego inwestuje w nowy sprzęt oraz prowadzi inwestycje budowlane w wybranych lokalizacjach. Oferuje też darmowe programy profilaktyczne. Sprawdź, co jeszcze wpływa na sukces placówek? Rozmowa z ŻANETĄ IWAŃCZYK, dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego Górna w Łodzi. 

czytaj więcej »

Placówka medyczna to specyficzne środowisko pracy, z którym wiążą się liczne zagrożenia dla personelu. Szczególny charakter mają zagrożenia psychospołeczne, które prowadzą do stresu i oddziałują na kondycję zdrowotną pracowników placówek. Jak możesz je minimalizować u swoich pracowników? Poznaj skuteczne wskazówki.

czytaj więcej »

Audyty wewnętrzne są nieodłącznym elementem każdego systemu zarządzania ISO. Pozwalają obiektywnie zweryfikować jego funkcjonowanie oraz dostarczyć informacji o słabościach oraz obszarach do doskonalenia. Co jednak zrobić w sytuacjach problemowych?

czytaj więcej »

Od 16 sierpnia 2017 r. obowiązuje ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Uzależnia ona wysokość wynagrodzenia dziesięciu kategorii pracowników medycznych od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce. Sprawdź, co się zmienia.

czytaj więcej »

Zatrudnianie pracowników w placówkach medycznych wiąże się z licznymi obowiązkami regulowanymi przez prawo pracy. Jednym z nich jest konieczność prowadzenia akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Sprawdź, jak uniknąć grzywny za niewłaściwą realizację tych obowiązków.

czytaj więcej »

W 2018 roku jednostki z sektora małych przedsiębiorstw czeka rewolucja w zakresie rozliczania VAT. Wszyscy będą musieli przygotowywać nie tylko deklaracje VAT, ale również comiesięczne raporty ewidencji zakupów i sprzedaży, a na wezwanie - księgi podatkowe czy inne dokumenty księgowe. Jak się wywiązać z tego nowego obowiązku?

czytaj więcej »

Ustawa o działalności leczniczej nie reguluje kwestii terminu sporządzenia planu finansowego SPZOZ, stąd nie wiadomo czy dokument ten powinien powstać przed rozpoczęciem roku obrotowego, czy jego tworzenie może mieć charakter ciągły w trakcie roku. Poznaj najważniejsze zasady, które obowiązują kierownika zarządzającego taką placówką w tym zakresie.

czytaj więcej »

Jeżeli szpital lub placówka medyczna zatrudnia „po godzinach” swoich pracowników-lekarzy jako medyków prowadzących prywatne praktyki, będzie musiał opłacić składki także od wynagrodzeń za „pozaetatowe” usługi swoich lekarzy. Sprawdź, jak właściwie rozliczać takie usługi.

czytaj więcej »

Paragon fiskalny wystawiony przez placówkę medyczną pacjentowi musi zawierać opis wykonanej usługi medycznej, przynajmniej taki, jaki jest określony w cenniku stosowanym przez tę placówkę. Co jeszcze powinno się na nim znaleźć?

czytaj więcej »

Lekarz zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Za ujawnienie informacji objętych tajemnicą zawodową może ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną i karną. Sprawdź, jak w świetle najnowszych przepisów do tego nie dopuścić.

czytaj więcej »

Nowy tryb udzielania zamówień publicznych wprowadzony nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych może wesprzeć rozwój medycyny. Umożliwia współpracę kilku partnerów, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań, i są przekonani, że istniejące produkty i usługi nie są w stanie zaspokoić ich potrzeb. Poznaj zalety tego narzędzia.

czytaj więcej »

Najpewniej w I kwartale 2018 roku podmioty lecznicze będą mogły zgłaszać się do udziału w pilotażu recepty elektronicznej. Na razie, od 30 czerwca, producenci oprogramowania mogą testować swoje programy szykowane dla placówek i aptek. E-recepty zastąpią papierowe za dwa i pół roku.

czytaj więcej »

Aktywność fizyczna może być nie tylko profilaktyką, ale lekiem w chorobie nerek. Szpital im. Barlickiego w Łodzi jest pierwszym ośrodkiem w kraju, który za pomocą mobilnych rowerków podczas dializ aktywizuje swoich chorych. Sprawdź, jakie płyną z tego korzyści.

czytaj więcej »

wiper-pixel