WYDANIE ONLINE

Inspekcja sanitarna ma szerokie uprawnienia kontrolne, także w stosunku do placówek medycznych. Zajmuje się nadzorem i kontrolą nad warunkami higieniczno sanitarnymi, które powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne. Jak przygotować się do takiej kontroli?

czytaj więcej »

Jedną z najbardziej problematycznych kwestii, związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, jest ryzyko wystąpienia zakażeń biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi oraz w konsekwencji wstąpienie chorób zakaźnych. Jak im skutecznie przeciwdziałać?

czytaj więcej »

Profilaktyka zranień to nie tylko dbanie o świadomość personelu medycznego o ryzyku ewentualnego zranienia, lecz także opracowanie i przestrzeganie procedur. Oto, jak się wywiązać z tego ustawowego obowiązku.

czytaj więcej »

Zapobieganie narażeniu pacjentów i personelu medycznego na promieniowanie jonizujące lub ograniczenie skutków takiego narażenia do poziomu tak niskiego, jak tylko jest to rozsądnie osiągalne, to główny cel ochrony radiologicznej. Jak zgodnie z przepisami to zagwarantować?

czytaj więcej »

Odpady medyczne, które powstają praktycznie w każdym podmiocie leczniczym, jeśli nie we wszystkich, są grupą odpadów związanych z ochroną zdrowia ludzkiego. Jak zgodnie z przepisami z nimi postępować?

czytaj więcej »

Przekształcenie termiczne, obróbka fizyczno-chemiczna oraz składowanie na składowisku to trzy sposoby postępowania z odpadami medycznymi. Najnowsze regulacje, obowiązujące już blisko rok, mają obniżyć koszty funkcjonowania części podmiotów leczniczych.

czytaj więcej »

wiper-pixel