WYDANIE ONLINE

Pracownicy medyczni to jedna z nielicznych grup zawodowych, której warunki zatrudnienia uregulowano odrębnie. Z jednej strony ma to zapewnić pacjentom szeroki dostęp do usług medycznych, a z drugiej ograniczyć błędy medyczne, które są np. wynikiem zmęczenia. Sprawdź, jaką formę zatrudnienia personelu najkorzystniej zastosować.

czytaj więcej »

Zastosowanie osocza bogatopłytkowego (Platelet Rich Plasma, PRP) w urazach mięśni czy stawów jest zabiegiem, który nie jest finansowany przez NFZ. Czy zatem placówka, w tym SPZOZ, może obciążyć pacjenta kosztami takiej procedury?

czytaj więcej »

Do 5 października placówki medyczne z Polski mogą składać propozycje wniosków o dofinansowanie z programów grantowych realizowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia (National Institute of Health) i podległe mu placówki badawcze. Sprawdź, w jakich przedsięwzięciach możesz wziąć udział.

czytaj więcej »

Za kilka miesięcy placówki, które zakwalifikowano do sieci szpitali, otrzymają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane świadczenia. Powstaje jednak pytanie, czy wynagrodzenie to pokryje wszelkie koszty i czy placówki stracą możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu nadwykonań?

czytaj więcej »

Wiele szpitali, które nie weszły do sieci szpitali, prowadziły listy pacjentów oczekujących na świadczenie zdrowotne. Co musisz zrobić w takiej sytuacji, aby zapewnić pacjentowi przejęcie przez inną placówkę w celu kontynuowania oczekiwania na świadczenie zdrowotne?

czytaj więcej »

Bez względu na to, jak dużą placówką medyczną kierujemy – działamy w ramach sieci, klastra czy prowadzimy klinikę rodzinną – konfrontujemy się z innymi podmiotami, choćby w ramach działań outsourcingowych. Wchodzimy zatem w różne role i relacje, podczas których weryfikujemy oczekiwania i zamiary. Co robić w takiej sytuacji, aby nie dopuścić do konfliktu?

czytaj więcej »

Istnieje kilka form prowadzenia przychodni, ale najczęściej wybieraną, po jednoosobowej praktyce lekarskiej, jest NZOZ w postaci niepublicznej prywatnej przychodni lekarskiej. Sprawdź, co będzie dla Ciebie najkorzystniejsze.

czytaj więcej »

Wybór formy umowy o pełnienie dyżurów nie może być całkowicie dowolny. Jakich zasad musi się trzymać kierownik jednostki prowadzącej specjalizację lub staż kierunkowy?

czytaj więcej »

Odwołania składane przez wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej na czynności zamawiających często zawierają zarzut naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Jak zatem opisywać przedmiot zamówienia, aby nie narazić się na koszty związane z rozstrzyganiem spraw przed KIO?

czytaj więcej »

Wiele wątpliwości budzi obecnie kwestia stosowania podpisu elektronicznego do autoryzacji e-dokumentacji medycznej. Jaki system więc stosować?

czytaj więcej »

Po opublikowaniu listy szpitali, które znalazły się w rządowej sieci, wielu pozornie odetchnęło. Duża część zarządzających i właścicieli podejmowała wiele działań, aby ulokować swoją placówkę w uprzywilejowanej grupie podmiotów leczniczych dającej stabilne funkcjonowanie przez kilka najbliższych lat. Ale czy wystarczy środków finansowych, aby stabilnie funkcjonować?

czytaj więcej »

Wartość przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych znacznie przekroczyła 50 mln zł. Ciekawymi projektami będą m.in.: „Utworzenie obszaru koordynowanego „Kobieta – Matka – Dziecko” oraz „Filtr epidemiologiczny na wschodniej granicy UE” w obrębie oddziału chorób zakaźnych. Sprawdź, jakie jeszcze projekty są w planach - rozmowa z DARIUSZEM OLEŃSKIM, dyrektorem naczelnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

czytaj więcej »

Kara dyscyplinarna jest orzekana na podstawie ustawy o izbach lekarskich. Ma przede wszystkim utrudnić lub uniemożliwić wykonywanie zawodu tym lekarzom, którzy sprzeniewierzyli się etyce lekarskiej i zasadom wykonywania zawodu. Poznaj odrębne procedury stwierdzania przewinień zawodowych.  

czytaj więcej »

W związku ze złą organizacją pracy podmiotu może ucierpieć dobro pacjenta. Do takich błędów zaliczamy np. niewłaściwe prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów, niewłaściwe wyposażenie poszczególnych oddziałów w sprzęt czy nieprzestrzeganie zasad sterylności. Sprawdź, jakie konsekwencje mogą rodzić takie zaniechania.

czytaj więcej »

Gdy stosowany dotychczasowo u pacjenta lek identyfikowany nazwą handlową jest lekiem refundowanym, a pacjent nie wyraża zgody na jego zmianę nawet o tej samej substancji czynnej, nie masz prawa do przerwania ciągłości leczenia. Sprawdź, jak postąpić w takim przypadku.

czytaj więcej »

Firmy informatyczne rozpoczynają testy programów do obsługi e-recept. Sprawdź, jak według najnowszych zmian przebiegnie informatyzacja i jak placówki mogą się przygotować na tę zmianę.

czytaj więcej »

Mimo rozwijającej się nieustannie medycyny lekarz może popełnić błąd diagnostyczny. Czy będzie wtedy odpowiadać wobec pacjenta, jeżeli mimo przeprowadzonych badań nie rozpozna choroby, na którą cierpi pacjent?

czytaj więcej »

wiper-pixel