WYDANIE ONLINE

Dyrektor placówki może być oskarżony o przekroczenie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków w gospodarowaniu mieniem i wyrządzenie znacznej szkody majątkowej czy szkody w wielkich rozmiarów. Sprawdź, jak nie dopuścić do takiej sytuacji.

czytaj więcej »

Placówka, do której inspektor pracy skierował nakazy, może się odwołać do okręgowego inspektora pracy. Musi to być dobrze przemyślane i przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami. Zobacz, jak to zrobić, aby zwiększyć szanse na zmianę lub uchylenie decyzji inspektora.

czytaj więcej »

Opis przedmiotu zamówienia jest ważnym elementem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą przygotowuje zamawiający. Dobrze przygotowany zagwarantuje realizację zamówienia zgodnie z założeniami. Jak zatem ustrzec się błędów w tym obszarze?

czytaj więcej »

GIODO zapowiedział w tym roku kontrole przetwarzania danych w szpitalach i przychodniach. Dodatkowo placówki medyczne, które na dużą przetwarzają skalę dane osobowe, od maja 2018 r. będą musiały wyznaczyć inspektora ochrony danych. Sprawdź, dlaczego warto na te zmiany przygotować się już teraz.

czytaj więcej »

Upaństwowienie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, stabilizacja zatrudnienia ratowników i dyspozytorów medycznych oraz podniesienie jakości kształcenia to tylko nieliczne ze zmian, które przewiduje nowelizacja ustawy o ratownictwie medycznym. Jakie zmiany nas czekają od 2018 roku?

czytaj więcej »

Do placówki ochrony zdrowia trafia cudzoziemiec, który ma europejskie ubezpieczenie zdrowotne, ale nie posługuje się językiem polskim. Czy w takiej sytuacji możesz nie podjąć lub odstąpić od leczenia?

czytaj więcej »

Siadanie i leżenie na łóżku chorego, spożywanie posiłków razem z pacjentem w sali czy korzystanie z łazienek przy salach to przykładowe czynności, których możesz zabronić odwiedzającym. Co jeszcze warto określić w regulaminie, aby zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta i personelu medycznego?

czytaj więcej »

Coraz częściej placówki/gabinety do oferty świadczeń zdrowotnych włączają dodatkowe, pozamedyczne zajęcia dla pacjentów. To przynosi korzyści nie tylko im samym, ale daje także komfort rodzinie, że ich bliscy są pod profesjonalną opieką. Dowiedz się, jak struktura placówki pomogła Centrum TriVita w Porąbce rozwinąć taką działalność,

czytaj więcej »

Zarządzającym Żagiel Med zależy aby personel, który jest wizytówką przychodni, przychodził do pracy codziennie z uśmiechem. Sprawdź, co można zrobić, aby pracownicy mieli satysfakcję z pracy, wykonywali ją z zaangażowaniem i w ten sposób przyczyniali się do wspólnego sukcesu - rozmowa z DOROTĄ KARCZEWSKĄ, prezes przychodni „Żagiel Med” w Lublinie

czytaj więcej »

Zdarzają się sytuacje, że wierzyciele sprzedają długi szpitali bez zgody podmiotu tworzącego SPZOZ. Czy ich nabywcy mają szansę na wyegzekwowanie jakichkolwiek należności?

czytaj więcej »

Lekarz prowadzący indywidualną albo grupową praktykę musi wykupić obowiązkową polisę odpowiedzialności cywilnej. Sprawdź, czy w twoim przypadku wystarczy takie ubezpieczenie czy warto rozszerzyć ochronę.

czytaj więcej »

NFZ zmienił zasady kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiany będą stosowane w nowych postępowaniach. Dowiedz się, jakie obszary objęły i jakie nowe warunki będą musiały spełnić placówki medyczne i gabinety lekarskie, które zamierzają uzyskać kontrakt.

czytaj więcej »

Jeżeli lekarz, łamiąc podstawowe zasady etyki zawodowej, występuje w podwójnej roli: medyka i przedstawiciela handlowego, naraża się na surowszą odpowiedzialność dyscyplinarną. Sprawdź, jakie są konsekwencje takiego działania.

czytaj więcej »

Konflikt może mieć genezę w relacjach ze środowiskiem zewnętrznym, wynikać z relacji w grupie pracowników wewnątrz, ale także – bezpośrednio czy pośrednio – z relacji z pacjentami. Jak sobie z nim radzić i jak go unikać?

czytaj więcej »

Jedni się cieszą z utworzenia sieci szpitali, bo mają zapewnione miejsce w klubie dla wybranych. Inni mniej, bo może być różnie z dalszym funkcjonowaniem ich placówek. Często rozmawia się o finansach szpitali sieciowych. Według założeń podstawą finansowania gwarantowanego na 4 lata ma być roczny ryczałt, liczony na podstawie wykonań z 2015 roku.

czytaj więcej »

Wielu lekarzy rozumie, że należy kontrolować, czy pacjent przestrzega zaleceń medycznych. Wielu też – dość zasadnie – wskazuje, że prawo nie nakłada na lekarza takiego obowiązku. A zatem czy warto to sprawdzać? 

czytaj więcej »

wiper-pixel