WYDANIE ONLINE

Rejestratorki medyczne, które są na „pierwszej linii” obsługi pacjenta, powinny być odpowiednio przygotowane do wykonywania swoich obowiązków i realizacji praw pacjenta. Sprawdź, jak zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów w tym obszarze i jak unikać skarg pacjentów oraz kosztownych kontroli uprawnionych organów.

czytaj więcej »

Motywujemy pracowników do podnoszenia kwalifikacji również finansowo. Osoby, które ukończyły studia licencjackie, magisterskie lub specjalizację otrzymują nagrody lub dodatkową premię. Oto, jak dyrekcja przychodni w Toruniu wspiera w rozwoju zespół specjalistów - rozmowa z BOŻENĄ MLECZEK-DĄBROWSKĄ, dyrektorem Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.

czytaj więcej »

Funkcjonowanie kar w umowach z NFZ zabezpiecza prawo pacjentów do uzyskania świadczenia o określonym standardzie. NFZ oczekuje, aby placówka zachowała się zgodnie z umową, stąd kara pełni funkcję stymulującą i represyjną. Sprawdź, jakich warunków umowy musisz przestrzegać, aby uniknąć tych przykrych konsekwencji.

czytaj więcej »

Umożliwienie pełnego wykorzystania kompetencji lekarzy stażystów, tak aby stanowili dodatkowy personel, który bierze udział w realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, to jedna ze zmian wynikających z nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zobacz, jakie nowe uprawnienia zyskali stażyści.

czytaj więcej »

Możliwość odwołania od opisu przedmiotu zamówienia i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz obowiązek zatrudniania na podstawie umowę o pracę wprowadzone nowelizacją Prawa zamówień publicznych sprzed pół roku spowodowały istotne wątpliwości w postępowaniach. Jak sobie z nimi radzić?

czytaj więcej »

Przykład kilku podpisanych umów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego cieszy, ale nie zmienia faktu, że jest to obszar trudny dla inwestorów. Jest też obiecujący, gdyż sektor prywatnej opieki zdrowotnej rozwija się w Polsce w bardzo szybkim tempie. Jak się przygotować do tego typu przedsięwzięcia?

czytaj więcej »

System monitorowania jakości i bezpieczeństwa ma być standardem jakości w ochronie zdrowia. W pierwszej kolejności obejmie szpitale, a w przyszłości pozostałe podmioty wykonujące działalność leczniczą. Zobacz, jakie zmiany wynikają założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta.

czytaj więcej »

Kontrola przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów z zakresu bhp w placówce medycznej, nie jest celem samym w sobie. Jeżeli inspektor wykaże nieprawidłowości, to zobowiąże placówkę do usunięcia stwierdzonych uchybień. Poznaj przysługujące inspektorom uprawnienia pokontrolne, a unikniesz wątpliwości oraz sporów z organami PIP.

czytaj więcej »

Tematyka szkolenia bhp niezgodna z zajmowanym przez pracownika medycznego stanowiskiem pracy ma bezpośrednie skutki związane z bezpieczeństwem. Jeśli pracownik nie będzie wiedział, jakie zagrożenia mogą pojawić się na jego stanowisku pracy, nie będzie umiał im zapobiec. Jak do tego nie dopuścić?

czytaj więcej »

Kierując placówką i wytyczając kierunki jej rozwoju, cele oraz szacując szanse na ich realizację, próbujesz tak pokierować ludźmi, których masz do dyspozycji, by pracowali efektywnie. Co może w tym pomóc?

czytaj więcej »

Otwarcie się na pacjenta, wyjście naprzeciw jego potrzebom i oczekiwaniom – na tym powinien polegać marketing gabinetu lekarskiego. Wymogi prawne jednak ograniczają możliwości właścicieli, którzy chcieliby reklamować swoją praktykę. Sprawdź, w jakim zakresie możesz podejmować działania zmierzające do pozyskania pacjenta.

czytaj więcej »

Niedopełnienie formalności przez lekarza kierującego pacjenta do innego specjalisty oraz problem z ustaleniem zakresu badań nie usprawiedliwiają niekulturalnego zachowania lekarza w stosunku do pacjentów. Sprawdź, co jest niedopuszczalne w relacji lekarz – pacjent.

czytaj więcej »

Kolejny oddział NFZ wprowadził program wysyłania do pacjentów wiadomości SMS z przypomnieniem o zbliżającym się terminie wizyty u lekarza specjalisty. Chodzi o ograniczenie kolejek, ale także – efektywną organizację czasu pracy lekarzy. Co dzięki temu jeszcze można zyskać?

czytaj więcej »

Skuteczna pomoc w przypadku zawału serca lub innych nagłych stanów związanych z zatrzymaniem krążenia wymaga stosowania najnowocześniejszych urządzeń. Dlatego zakup sprzętu, który pomaga ratować życie, to dziś priorytet dla placówek. Zobacz, co dzięki temu zyskują.

czytaj więcej »

W praktyce wielu lekarzy wpisuje w dokumentacji medycznej „zalecono zapoznanie się z ulotką dołączoną do leku”. Czy jest to właściwe działanie? Niejednokrotnie treść ulotki może zniechęcić wielu pacjentów do przyjęcia leku ze względu na liczne działania niepożądane. 

czytaj więcej »

Skoro na placówki medyczne nakłada się nowy obowiązek – przekazywanie danych o kosztach - a Ministerstwo Zdrowia, NFZ i Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie są wstanie zapewnić danych do wyceny świadczeń zdrowotnych, to może trzeba stworzyć czwartą super agencję, która a ma być związana ze zdrowiem publicznym?

czytaj więcej »

wiper-pixel