WYDANIE ONLINE

Kontrola wydatków to dziś konieczność. W wielu placówkach medycznych powoływane są specjalne działy zajmujące się controlingiem. Monitorują koszty i podejmują działania na rzecz tworzenia i wdrażania systemów ograniczających wydatki. Przekonaj się, jakie to przynosi rezultaty?

czytaj więcej »

Przeniesienie chorób zakaźnych, wirusa HIV, zapalenia wątroby, wypadek przy pracy czy przechowywanie rzeczy osobistych pacjentów w depozycie – to rodzaje ryzyk, których nie obejmuje standardowa polisa OC. Zobacz, dlaczego warto dodatkowo się ubezpieczyć.

czytaj więcej »

Montaż finansowy daje placówce medycznej realny obraz inwestycji. Procentowy udział różnych źródeł finansowania projektu przygotuj indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia. Sprawdź, jak to wpłynie na dalszy rozwój placówki.

czytaj więcej »

Certyfikaty jakości coraz częściej są wymogiem prawnym i narzędziem optymalizacji. Narodowy Fundusz Zdrowia porównuje i ocenia oferty na podstawie jakości udzielanych świadczeń potwierdzonych certyfikatem lub akredytacją. Czy jednak w każdej sytuacji warto wdrażać te systemy?

czytaj więcej »

Lekarze coraz większą część swojego czasu pracy poświęcają na działania, które nie bezpośrednio związane z leczeniem pacjenta. Muszą wypełniać coraz więcej dokumentów wymaganych od nich w formie elektronicznej lub papierowej. Czy informatyzacja rozwiąże ten problem?

czytaj więcej »

Jeśli realizujesz projekt inwestycyjny, koniecznie opracuj analizę SWOT. Pomoże Ci to uniknąć wielu zagrożeń związanych z podjętymi działaniami. Sprawdź, jakie jeszcze wskazówki zyskasz dzięki takiemu opracowaniu.

czytaj więcej »

Możliwość zidentyfikowania i wdrożenia najodpowiedniejszych rozwiązań w placówce medycznej i dążenie do ich doskonalenia to największa zaleta benchmarkingu. Sprawdź, jak możesz wykorzystać to narzędzie analityczne w zarządzaniu.

czytaj więcej »

Uproszczone procedury zawierania umów oraz brak wymogu składania szczegółowych dokumentów finansowych sprawiają, że placówki medyczne przy zakupie sprzętu coraz częściej decydują się na leasing lub pożyczkę. Poznaj zalety tych narzędzi finansowania zakupów.

czytaj więcej »

Działania marketingowe są niezbędne do efektywnego funkcjonowania na komercyjnym rynku usług zdrowotnych. Potraktuj ten element zarządzania jako niezbędny. Jak więc zachęcić klienta do skorzystania z Twoich usług w granicach restrykcyjnych przepisów dotyczących reklamy placówek medycznych?

czytaj więcej »

Zatrudnienie wolontariuszy, którzy nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę, pozwoli placówce na lepsze rozplanowanie grafików, zwłaszcza w razie urlopów czy staży specjalizacyjnych personelu medycznego. Poznaj więcej korzyści z tego rozwiązania.

czytaj więcej »

Opracowanie optymalnego receptariusza, właściwe rekomendacje w sprawie stosowanych antybiotyków, kontrola poziomu zużycia leków oraz system dozowania to praktyczne sposoby na kontrolowanie wydatków na leki w placówce. Co jeszcze może wspomóc ten obszar zarządzania?

czytaj więcej »

Monitoring w placówkach medycznych ułatwia kontrolę bezpieczeństwa i poziomu usług medycznych. Pozwala też zoptymalizować koszty ochrony. Jest jednak dyskusyjny ze wzlędu na prawa pacjenta do zachowania intymności w czasie leczenia. Gdzie zatem instalować kamery, aby nie narazić się na roszczenia?

czytaj więcej »

Nawet najlepsze oprogramowanie nie spełni swojej roli, jeżeli zainstalujemy i uruchomimy go na sprzęcie złej jakości. Sprawdź, od czego zależy stabilność systemu i jak wybrać odpowiednie do potrzeb urządzenia, które będą służyć wiele lat.

czytaj więcej »

wiper-pixel