WYDANIE ONLINE

Lekarze i lekarze dentyści, którzy rozpoczynają udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, muszą już z chwilą pierwszej sprzedaży takiej usługi zainstalować kasę rejestrującą. Dotychczas możliwe było odroczenie tego obowiązku o dwa miesiące od daty rozpoczęcia świadczenia takich usług. Co jeszcze zmieniło nowe rozporządzenie ministra rozwoju i finansów?

czytaj więcej »

Przy podejmowaniu wszelkich działań – inwestycyjnych czy modernizacyjnych – warto myśleć przede wszystkim o podniesieniu poziomu bezpieczeństwa pacjenta. Pokazuje to przykład zakopiańskiej placówki. Skorzystaj z tych doświadczeń i dowiedz się, jak zwiększać jakość usług medycznych - rozmowa z KRYSTYNĄ WALENDOWICZ, dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

czytaj więcej »

Składając ofertę do NFZ deklarujesz czas pracy lekarzy. Jak postąpić, gdy otrzymasz niższy kontrakt albo nie zaplanowałeś urlopu takiego lekarza? Kiedy i w jaki sposób informować płatnika o zmianach w zakresie harmonogramów pracy personelu?

czytaj więcej »

Szczegółowe zapoznanie się i przeanalizowanie zapisów zawartych w protokole kontroli inspekcji pracy jest dobrą praktyką. Jeżeli przedstawiciel placówki medycznej uzna, że protokół wymaga uzupełnienia lub zmiany zawartych w nim ustaleń – warto wnieść do niego zastrzeżenia. Zobacz, jakie masz uprawnienia w tym zakresie.

czytaj więcej »

Ochrona zdrowia coraz częściej korzysta z outsourcingu usług związanych z przetwarzaniem danych. Ilość, objętość i czas ich przechowywania jest tak duża, że konieczna jest zewnętrzna obsługa i pomoc firm informatycznych. Dowiedz się, jak zagwarantować skuteczną ochronę powierzonym danym osobowym w świetle nowego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

czytaj więcej »

Likwidacja oddziałów intensywnej terapii w szpitalach I stopnia stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. Może także się przyczynić się do większej umieralności. Jakie jeszcze skutki mogą mieć projektowanie zmiany dotyczące tzw. sieci szpitali?

czytaj więcej »

Przystosowanie siedziby do świadczenia usług medycznych wymaga wkładu finansowego zarówno w sprzęt, jak i w wykorzystywaną nieruchomość. Jak więc rozliczać pod względem podatkowym i rachunkowym inwestycje w obcym środku trwałym?

czytaj więcej »

Rozszerzenie wymagań dla placówek sprawujących opiekę nad kobietami ciężarnymi w okresie ciąży, porodu i połogu oraz opieki nad noworodkiem, ze szczególnym uwzględnieniem ciąż powikłanych , a także zwiększenie wymogów kadrowych i sprzętowych dla świadczeń neonatologicznych – takie zmiany planuje resort zdrowia. Zobacz, co jeszcze się zmieni w standardach okołoporodowych.

czytaj więcej »

Utworzenie zespołów POZ, w skład których wejdą lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ to jedna z ważniejszych zmian proponowanych w projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Sprawdź, jakie wymagania muszą spełnić członkowie zespołów i na jakich zasadach będą tworzone.

czytaj więcej »

Menedżer placówki medycznej, podpisując umowę na roboty budowlane, chce zyskać gwarancję oddania obiektu lub prac w terminie. Jak się zatem dobrze zabezpieczyć w przypadku prowadzenia inwestycji na terenie placówki medycznej, co zawrzeć w umowie na wypadek przekroczenia terminów przez firmę budowlaną?

czytaj więcej »

Przed przeprowadzeniem remontu uwzględnij wszelkie zmiany organizacji udzielania świadczeń. Możesz przenieść oddział, poradnię czy pracownię do innego miejsca, ale – jeśli masz kontrakt - powiadom o tym NFZ i pacjentów. Jak jeszcze zabezpieczyć udzielanie świadczeń medycznych w czasie modernizacji w placówce?

czytaj więcej »

DocPlanner to sztandarowy polski start-up. Jest światowym liderem w dziedzinie umawiania wizyt lekarskich. Jego serwisy internetowe działają już w 25 krajach. Szybki rozwój branży, w której działa, jest niemal pewny, a najlepiej wywalczyć pozycję lidera na początku drogi. Sprawdź, jak wykorzystać te doświadczenia w swojej placówce.

czytaj więcej »

Po latach outsourcingowego szaleństwa, kiedy placówki oddawały w obce ręce wszystko, od usług medycznych, przez sprzątanie, naprawy, ochronę, do kuchni i pralni, dziś następuje odwrót od tej praktyki. Powoli placówki żegnają się z firmami zewnętrznymi i zatrudniają własnych pracowników. Z czego to wynika?

czytaj więcej »

Czy wystarczy być dobrym specjalistą w swojej dziedzinie, aby cieszyć się powodzeniem wśród klientów? Niestety nie. Charakterystyczne dla usługi medycznej jest to, że efekt często ocenić możemy dopiero po jakimś czasie. Pacjentowi najczęściej trudno jest zaraz po wizycie lekarskiej czy zabiegu wyciągnąć jednoznaczne wnioski, że jest w danym miejscu leczony skuteczniej i lepiej niż gdzie indziej. Sprawdź, jak możesz wpływać na opinie pacjentów.

czytaj więcej »

Każda placówka, by móc przetrwać i rozwijać się na rynku, musi działać sprawnie. Nie wystarczy jednak zaplanować, jakie procedury należy wdrożyć, a i to często wciąż nie jest standardem. Od czego więc zacząć? 

czytaj więcej »

Rok 2016 to rok wielu zapowiedzi zmian w systemie ochrony zdrowia. Do końca terminu funkcjonowania obecnego płatnika – NFZ - został nam już mniej niż rok. Do początku sieci szpitali pozostało mniej niż pół roku. W marcu 2017 r. powinno ruszyć kontraktowanie, czy - jak kto woli - przydzielanie budżetów dla szpitali w sieci, a kontraktowanie dla pozostałych, spoza sieci podstawowego szpitalnego zabezpieczenia. Co z tego wyniknie?

czytaj więcej »

wiper-pixel