WYDANIE ONLINE

Lekarze nagminnie łamią prawo pacjenta do informacji. Takie działanie grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi. Jak zatem właściwie informować pacjenta, aby uzyskać jego świadomą zgodę na podjęcie leczenia i nie narazić placówki na zapłatę odszkodowania?

czytaj więcej »

Właściwie prowadzona dokumentacja medyczna ma znaczenie nie tylko, gdy pacjent zarzuca błąd, ale w rozliczeniach z NFZ. Płatnik ma prawo żądać wglądu w dokumentację, żeby zweryfikować, czy udzielono rozliczonego świadczenia. A na co zwróci uwagę sąd, np. w procesie o błąd medyczny?

czytaj więcej »

Lekarz musi umożliwić pacjentowi skorzystanie z rekompensaty za poniesiony uszczerbek na zdrowiu, która mu przysługuje. Jak zatem sprawnie komunikować się z zakładem ubezpieczeń, aby - przy jednoczesnej dbałości o prywatność pacjenta - ułatwić mu realizację uprawnień z umowy ubezpieczenia?

czytaj więcej »

Gdy wpisy są nieczytelne, tworzą niespójną całość, a przy zestawieniu z innymi dowodami wskazują na błędy, już tylko krok do wszczęcia postępowania karnego. Jak uniknąć takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Przed zabiegiem należy odebrać od pacjenta zgodę na wykonanie świadczenia na piśmie. Jakie są konsekwencje dla lekarza i placówki, jeśli nie dopełnią tego obowiązku? Co zrobić, jeśli już doszło do takiej sytuacji, a chcemy uniknąć kłopotliwego procesu?

czytaj więcej »

Przy prowadzeniu dokumentacji medycznej istnieje wiele zasad. Niezwykle ważną kwestią jest czas i miejsce jej przechowywania. Czy ustawodawca przewiduje jeden okres przechowywania dokumentacji medycznej, o którym należy pamiętać? Jak powinniśmy ją przechowywać?

czytaj więcej »

W praktyce pojawia się coraz więcej pacjentów gabinetów stomatologicznych, którzy są niezadowoleni z procesu leczenia i decydują się na rozpoczęcie batalii przed sądem. Wiele z tych spraw dotyczy stomatologii estetycznej – zabiegów, które mają na celu głównie poprawę wyglądu zębów, są inwazyjne i kosztowne. Sprawdź, jaki wpływ na wynik procesu ma dokumentacja medyczna z leczenia dentystycznego.

czytaj więcej »

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na zabiegi estetyczne rośnie liczba podmiotów udzielających tego typu świadczenia. O czym musisz pamiętać, prowadząc działalność w tym zakresie? Jak jeszcze zabezpieczyć się przed roszczeniowym pacjentem?

czytaj więcej »

Oświadczenia pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia, uzyskiwania dokumentacji czy zgody na zabieg o podwyższonym ryzyku są często połączone w jeden dokument. Czy jest to właściwa procedura?

czytaj więcej »

Lekarz podejmuje wiele decyzji zmierzających do poprawy stanu zdrowia pacjenta: od diagnostyki, po inwazyjne metody ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Czy uzyskanie zgody na podjęcie czynności medycznych utrudnia codzienną praktykę? Kiedy jest to konieczny element procesu leczenia, który uchroni lekarza przed odpowiedzialnością?

czytaj więcej »

Uzyskanie zgody na znieczulenie to jeden z warunków legalnie wykonywanej czynności leczniczej. Zgoda pacjenta na udzielenie świadczenia jest przejawem jego woli. Kiedy ją uzyskiwać?

czytaj więcej »

Pacjenci często zmieniają lub odwołują oświadczenia dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia. Jak odnotować to w dokumentacji? Czy należy usuwać, czy pozostawiać takie oświadczenia?

czytaj więcej »

Gdy wykonujesz świadczenia w trybie planowym, oddziel informację o sposobach leczenia i rekomendacjach od oświadczenia pacjenta wyrażającego zgodę na zabieg. Oto, jakie jeszcze zasady stosować, aby nie złamać prawa pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych.

czytaj więcej »

Zgodę pacjenta należy uzyskać we właściwym czasie, zawsze przed wykonaniem badania. Odpowiednio sformułowane oświadczenie może zabezpieczyć placówkę przed roszczeniami pacjenta. Sprawdź, w czym może pomóc wpisanie godziny w treści zgody na badanie.

czytaj więcej »

wiper-pixel