WYDANIE ONLINE

Obecnie mamy do czynienia z wieloma zmianami podatkowymi, których efektem jest oddanie w ręce organów kontrolnych oraz podatkowych narzędzi eliminujących dotychczas używane metody optymalizacji podatkowej. Co wziąć pod uwagę w praktyce placówek medycznych?

czytaj więcej »

Do połowy 2018 roku placówki medyczne muszą dostosować się do unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych. Muszą m.in. opracować procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych. Zobacz, co jeszcze musisz zrobić, aby mieć pewność, że właściwie realizujesz zasadę bezpieczeństwa przetwarzania danych medycznych.

czytaj więcej »

W związku z uchwaleniem tzw. pakietu ułatwień dla przedsiębiorców, od 1 stycznia 2017 r. zmieniają się zasady składania sprawozdań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska. Poznaj nowe zasady.

czytaj więcej »

Wciąż poprawiamy komfort pobytu pacjentów w placówce. Uruchomiliśmy e-rejestrację, ale z wizyt w poradni korzysta duża grupa starszych osób, dla których to rozwiązanie jest trudne. Ta droga dotarcia do specjalisty wymaga więc edukacji, która zmieni dotychczasowe przyzwyczajenia. Jakie jeszcze działania placówka podejmuje na rzecz pacjentów - rozmowa z IRENĄ KIERZKOWSKĄ, dyrektor naczelną Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

czytaj więcej »

Sprawne i szybkie przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) ma istotne znaczenie dla funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Wymaga współdziałania osoby upoważnionej do reprezentowania placówki z inspektorem pracy. Poznaj zasady, jakimi kierują się inspektorzy i uniknij nieporozumień, zwłaszcza nieświadomego utrudniania czynności kontrolnych.

czytaj więcej »

Niepewność systemu opieki zdrowotnej wzmaga spory zbiorowe w placówkach medycznych. Dyrektorzy mają trudne zadanie i zastanawiają się, jak rozmawiać z pracownikami, gdy nie mogą spełnić wszystkich postulatów. Poznaj skuteczne sposoby załagodzenia konfliktu.  

czytaj więcej »

Placówki medyczne notoryczne naruszają czasu pracy pracowników medycznych i zastępują stosunek pracy umowami cywilno-prawnymi. Sprawdź, jakie zapisy w kontraktach posłużą wyeliminowaniu zarzutów dotyczących stworzenia zagrożenia dla życia i zdrowia pacjenta przez dopuszczenie do pracy przemęczonego personelu.

czytaj więcej »

Zakłady ubezpieczeń uzyskują informacje o stanie zdrowia ubezpieczonego bezpośrednio od placówek medycznych. Jednak o dane podmiotów, które udzieliły świadczenia podczas wypadku, mogą zwracać się do NFZ. Zobacz, co jeszcze zmieniły nowe przepisy. 

czytaj więcej »

Podmioty lecznicze mogą ubiegać się o przyznanie środków finansowych na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego zarówno w konkursach ogłaszanych przez organy i jednostki państwowe, jak i samorządy. Poznaj nowe możliwości w tym obszarze.

czytaj więcej »

Każdy projekt unijny, zwłaszcza inwestycyjny, wymaga utrzymania – po zakończeniu realizacji – wskaźników rezultatu, a sytuacja w ochronie zdrowia jest dynamiczna i trudno jest zaplanować, co stanie się za rok, dwa. Czy uda nam się pozyskać nowy kontrakt z NFZ we wnioskowanej i oczekiwanej wysokości? Jak postąpić w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Gdy do placówki medycznej wpływa skarga od pacjenta lub jakiekolwiek inne pismo, które wskazuje na możliwość skierowania sprawy do sądu, kierownictwo podmiotu leczniczego często wzywa lekarza do złożenia wyjaśnień na piśmie. Czy jest to właściwe postępowanie i czym grozi?

czytaj więcej »

Najpóźniej do 28 lutego 2017 r. masz obowiązek sporządzenia raportu o zranieniach ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w placówce medycznej za 2016 rok. Sprawdź, jakie informacje powinny się w nim znaleźć.

czytaj więcej »

Pobieranie opłat za ładowanie laptopa czy używanie czajnika elektrycznego może przysporzyć placówce wielu kłopotów, narazić na kontrole np. Rzecznika Praw Pacjenta i wysokie kary. Sprawdź, za jakie usługi pod żadnym pozorem pacjenci nie mogą płacić.

czytaj więcej »

Szybkie przekazywanie informacji o zagrożeniach dla zdrowia publicznego, np. zakażeniach chorobami, dodatnich wynikach badań laboratoryjnych, niepożądanych odczynach poszczepiennych czy działania produktów leczniczych to zalety Systemu Monitorowania Zagrożeń. Jak placówki medyczne mogą się do niego dołączyć?

czytaj więcej »

Choć kampanie informacyjne w mediach dotyczą głównie profilaktyki szczepień dla dzieci przeciwko pneumokokom, seniorzy także są w grupie ryzyka. Dlatego placówki medyczne wspierane przez samorządy podejmują działania z myślą o osobach 65 plus. Sprawdź, jak skorzystać z tych doświadczeń. 

czytaj więcej »

Menedżerowie, którzy zdobywali wiedzę kilkanaście lat temu, pamiętają podstawy zarządzania i treningu kierowniczego, gdzie najważniejszymi kompetencjami menedżerskimi było zarządzanie personelem (w tym grupą, na różnych etapach jej rozwoju), nadzorowanie, motywowanie, organizowanie, zarządzanie budżetem. Co jest ważne obecnie?

czytaj więcej »

wiper-pixel