WYDANIE ONLINE

Zwiększone finansowanie i lepsza koordynacja zespołu lekarza, pielęgniarki oraz położnej to główne cele założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Sprawdź, jakie jeszcze zmiany w tym zakresie planuje ustawodawca.

czytaj więcej »

W dzisiejszych czasach nie sposób planować rozwoju placówki i tworzyć strategii jej marki, bez stałych pacjentów i budowania lojalności. Najważniejsze są bowiem relacje i umiejętne zarządzanie nimi. Jak zatem kierować doświadczeniem pacjentów i innych interesariuszy placówki?  

czytaj więcej »

Skrócenie czasu trwania specjalizacji i maksymalne wykorzystanie limitu miejsc specjalizacyjnych to istotne zmiany w kształceniu pielęgniarek i położnych. W konsekwencji mają wpłynąć na wzrost ich liczby. Sprawdź, co jeszcze się zmieniło w zakresie podwyższania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych.

czytaj więcej »

Ostatnia nowelizacja Prawa zamówień publicznych wprowadziła zmianę dotyczącą oświadczeń i dokumentów, które muszą przedstawiać wykonawcy, żeby potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia. Sprawdź, w jaki sposób uproszczono procedury udzielania tych zamówień.

czytaj więcej »

Większość podmiotów może mieć problem z realizowaniem opieki koordynowanej, która wymaga zdalnej wymiany e-dokumentacji medycznej, badań diagnostycznych czy obrazowych. Jakie wyzwania stoją przed placówkami w obszarze cyfryzacji dokumentacji medycznej, gdy do końca okresu przejściowego został jeszcze tylko rok? 

czytaj więcej »

Pierwsze motokaretki niosą pomoc poszkodowanym w wypadkach m.in. w Gdańsku, Warszawie, Katowicach i Bydgoszczy. Takie rozwiązanie sprawdza się przede wszystkim w zakorkowanych miastach. Dotychczas przepisy nie przewidywały użycia jednośladu jako karetki, ale resort zdrowia planuje zmiany w tym zakresie. Zobacz, jakie.

czytaj więcej »

Poszanowanie intymności i godności pacjenta jest jednym z trudniejszych praw do przestrzegania w praktyce. Prowadzi także do wielu sporów. Gdy dojdzie do sytuacji spornej, menedżer placówki ma narzędzia, dzięki którym może egzekwować właściwe wykonywanie obowiązków przez lekarza. Oto, co może zrobić.

czytaj więcej »

Innowacje to nie tylko nowoczesne leki, ale także najszybszy kontakt z pacjentem i szybka diagnoza. Poznaj zalety pierwszej certyfikowanej przychodni telemedycznej, która umożliwia zdalny kontakt lekarza z pacjentem.

czytaj więcej »

Brak zabezpieczenia dostępu do dokumentacji medycznej podczas zamknięcia placówki w czasie protestu narusza zbiorowe prawa pacjentów – uznał NSA w wyroku z 9 lutego 2016 r. (sygn. akt II OSK 2843/15).

czytaj więcej »

Już rok trwa kariera nowego ministra zdrowia. Biorąc pod uwagę czas trwania kadencji, to upłynęła dopiero w jednej czwartej. Jest więc jeszcze czas na działanie. Ale nie o ułamki chodzi, tylko o to, co dotychczas zrealizowano.

czytaj więcej »

Praca nad nową strategii działalności placówki jest dostosowana do założeń planowanej reformy ochrony zdrowia. W związku z sytuacją demograficzną dyrekcja chce także rozwijać kompleksową opiekę nad pacjentami w podeszłym wieku. Sprawdź, jaką rolę w tym procesie odgrywa dobra współpraca z personelem. Rozmowa z EDWARDEM LEWCZUKIEM, dyrektorem SPZOZ Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie

czytaj więcej »

Długa hospitalizacja bywa dla pacjenta uciążliwa. Dlatego często zdarza się, że chce opuścić szpital np. na weekend, aby w poniedziałek ponownie zgłosić się na oddział i kontynuować leczenie. Kiedy można mu udzielić przepustki? Kiedy można odmówić?

czytaj więcej »

Lekarz skazany przez sąd karny może być również ukarany przez samorząd zawodowy. Sprawdź, w jakich sytuacjach może ponieść najsurowszą karę, jaką jest utrata prawa wykonywania zawodu.

czytaj więcej »

Wprowadzenie nowego procesu składowania odpadów medycznych, które nie są zakaźne, to jedna z istotnych zmian obowiązujących od 23 listopada 2016 r. To rozwiązanie znacznie obniży koszty funkcjonowania części podmiotów leczniczych. Zobacz, co się jeszcze zmieniło w zasadach gospodarki odpadami medycznymi.

czytaj więcej »

Każda placówka medyczna musi liczyć się z tym, że w dowolnym momencie swojej działalności może być skontrolowana. Zdarza się, że kontrole odbywają się wskutek anonimowego donosu. Czy każde takie zawiadomienie oznacza wszczęcie czynności kontrolnych?

czytaj więcej »

Plan finansowy jest przyjmowany lub zatwierdzany jeszcze przed rozpoczęciem roku, którego dotyczy. Dlatego w praktyce często zdarza się, że rzeczywiste wartości przychodów lub kosztów odbiegają od tych planowanych. W takiej sytuacji podczas roku konieczne jest wprowadzenie stosownych zmian do planu. Jak i kiedy to robić? 

czytaj więcej »

Przychodnie muszą opracować i wdrożyć procedury zapobiegające zakażeniom i chorobom zakaźnym oraz postępowania z odpadami medycznymi. Niezbędne jest także spełnienie określonych warunków dotyczących użytkowanych pomieszczeń. Jak wywiązać się z tych obowiązków, aby mieć pewność, że nie grozi Ci kara?

czytaj więcej »

wiper-pixel