WYDANIE ONLINE

Pracodawca, restrukturyzując placówkę medyczną, może wydzielić pewne obszary działalności na zewnątrz i przekazać pracowników nowemu pracodawcy. W takiej sytuacji ich stosunek pracy jest nadal kontynuowany na dotychczasowych warunkach. Oto jak zgodnie z prawem przejść przez ten proces.

czytaj więcej »

Pracownicy jednego z oddziałów Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego złożyli do prokuratury doniesienie na kierownik zespołów wyjazdowych oddziału centralnego. Ich zdaniem stosuje ona wobec podwładnych mobbing, notorycznie ich zastrasza i obraża. Dowiedz się, jakie kroki w takiej sytuacji może podjąć dyrekcja podmiotu.

czytaj więcej »

Nowe kryteria standardów akredytacyjnych doprowadzą do sytuacji, że niektóre placówki medyczne zyskają, a inne stracą. Wynika to z urealnienia opłat akredytacyjnych, które określono na podstawie analizy kosztów przeprowadzenia przeglądów. Sprawdź, kto najbardziej odczuje wzrost wydatków.

czytaj więcej »

Rejestratorki, które dobrze wykonują swoje obowiązki i znają prawa pacjenta, to dziś podstawa funkcjonowania placówek medycznych. Oto jak właściwie przygotować pracowników do pracy z pacjentami i zyskać pewność, że spadnie liczba skarg pacjentów.

czytaj więcej »

Telemedycyna pozwoli placówkom medycznym zaoszczędzić, lepiej wykorzystać czas pracy lekarzy, podnieść jakość świadczonych usług. Dla pacjentów świadczenia medyczne będą łatwiej dostępne, a diagnoza czy monitorowanie leczenia szybsze i bardziej skuteczne. Zobacz, jakie są prognozy rozwoju tego obszaru.

czytaj więcej »

Utworzenie systemu szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej to jedno z założeń nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jakie zmiany są planowane i co oznaczają dla placówek, m.in. w zakresie finansowania świadczeń?

czytaj więcej »

Placówki medyczne, które zatrudniają personel na podstawie stosunku pracy, mogą w każdej chwili spodziewać się kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Jaki jest zatem zakres kontroli tego organu oraz kto może wykonywać czynności kontrolne?

czytaj więcej »

Wywiązywanie się z obowiązków wobec NFZ rodzi wiele trudności w praktyce. Żeby ich uniknąć, zawsze pamiętajmy o poprawnym wykonywaniu umowy. Oto wskazówki, co jeszcze można zrobić, aby zminimalizować ryzyko nałożenia kary przez NFZ podczas kontroli.

czytaj więcej »

Menedżerowie są coraz bardziej świadomi presji rosnącej konkurencji. Zmagania, które podejmują, nie zawsze wynikają z planów strategicznych placówki medycznej. Często są przypadkowe. Co zatem robić, aby pomóc placówce w utrzymaniu pozycji lidera na rynku?

czytaj więcej »

Placówki medyczne coraz częściej zaciągają kredyty na spłatę zobowiązań, rozwój czy inwestycje. O ile prywatne gabinety mogą się o nie starać dowolnie, o tyle szpitale muszą ustalać ich zasady z podmiotem tworzącym. Sprawdź, jakiej procedury musisz dochować.

czytaj więcej »

Prokuratura Generalna zachęca prokuratorów do składania pozwów o ustalenie nieważności czynności prawnych zmierzających do zmiany wierzyciela. Czy w ten sposób zakończy się niezgodne z przepisami zbywanie wierzytelności szpitali?

czytaj więcej »

Niektóre z naszych specjalności są unikatowe w skali województwa oraz kraju. Jesteśmy jednym z czterech ośrodków w Polsce, który uczestniczy w serwisie replantacyjnym dla amputacji rąk. Nie byłoby to możliwe bez zespołu zaangażowanych, wysokiej klasy specjalistów - rozmowa z drem n. med. KONRADEM JAROSZEM, dyrektorem SPSK nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie.

czytaj więcej »

Ograniczenia w zbywaniu akcji podmiotów leczniczych działających w formie spółki kapitałowej, rezygnacja z wypłacania dywidendy oraz wzmocnienie nadzoru podmiotu tworzącego nad samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej to istotne zmiany w ustawie o działalności leczniczej, które obowiązują od lipca. W jakim terminie należy się do nich dostosować?

czytaj więcej »

 Na szpitale, które są zadłużone, niedoinwestowane, pozostawione przez samorządy same sobie, czekają parabanki i podejrzane instytucje finansowe. Żadnego szpitala nie stać na tak drogie kredyty, jakie są im oferowane. Ale czy mają inne wyjście?

czytaj więcej »

Ze stażu podyplomowego zrezygnowano w 2011 roku, by – przy okazji zmian w systemie ochrony zdrowia - wrócić do niego ponownie. Pierwsi lekarze bez odbywania stażu mieli opuścić uczelnie w 2018 roku. Jednak środowisko oraz politycy doszli do wniosku, że 13 miesięcy (12 w przypadku lekarzy dentystów) jest niezbędne, aby kandydat na lekarza zapoznał się z praktyczną stroną funkcjonowania podmiotów leczniczych i całego systemu ochrony zdrowia.  

czytaj więcej »

wiper-pixel