WYDANIE ONLINE

Szybsze podwyżki dla pracowników, którzy zarabiają najmniej, i uwzględnienie sytuacji pracowników niemedycznych przewiduje projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Oto w jaki sposób do 2021 roku dojdziemy do ustalonej, minimalnej płacy w ochronie zdrowia.

czytaj więcej »

Menedżerowie zarządzający podmiotami leczniczymi muszą ciągle poszukiwać rozsądnych relacji między efektywnością a ryzykiem finansowym. Jak zatem minimalizować negatywne skutki podjętych decyzji?

czytaj więcej »

Niewątpliwym atutem placówki jest utrzymujący się niezmiennie od lat wysoki standard usług medycznych. Jest to ogromną zasługą profesjonalnej kadry medycznej. Oto co jeszcze zapewnia szybką i wiarygodną diagnostykę - rozmowa z dr n. med. MARIANEM PRZYLEPĄ, dyrektorem naczelnym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.

czytaj więcej »

Wydaje się, że już kiedyś tak było. Szpitale „państwowe” miały gwarancję finansowania bez względu na jakość leczenia. Jednak wtedy nikt nie mówił zbyt dużo o jakości. Obecna propozycja reformy i centralizacji szpitali przez stworzenie ich sieci rodzi wiele pytań. Mam nadzieję, że odpowiedzi na nie niebawem poznamy.

czytaj więcej »

Znamy już wskaźniki ekonomiczno-finansowe niezbędne do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zobacz, jakie kryteria będą brane pod uwagę przy tej ocenie.

czytaj więcej »

Pielęgniarka przez 3 lata świadczyła usługi dla szpitala na podstawie umów cywilnoprawnych i wystawiała za nie faktury. Obecnie domaga się uznania, że ze szpitalem łączyła ją umowa o pracę. Jakie ma szanse na wygranie procesu sądowego?

czytaj więcej »

Placówki medyczne coraz częściej mają problemy z pozyskiwaniem specjalistycznego personelu. W realiach rynku pracownika powinny więc wzmacniać działania z zakresu employer brandingu i marketingu rekrutacji. Oto co można zrobić.

czytaj więcej »

Pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej mogą wystawiać skierowania na określone badania diagnostyczne i ordynować leki. Co jeszcze zmienia nowe rozporządzenie z zakresu zadań podstawowej opieki zdrowotnej?

czytaj więcej »

Każdy, kto skorzysta ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, również udzielonych w nocy i święta, nie poniesie jej kosztów, gdy wystąpią trudności z potwierdzeniem prawa do takich świadczeń. Takie zmiany zakłada projekt nowelizacji przepisów, które mają zwiększyć dostępność do tych świadczeń. Zobacz, co jeszcze się zmieni.

czytaj więcej »

Pacjenci, którzy czekają na wizytę, często są wywoływani przez lekarza do gabinetu po nazwisku. Mogą je usłyszeć wtedy wszyscy inni pacjenci i osoby towarzyszące obecne w poczekalni. Sprawdź, czy taka praktyka jest zgodna z zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

czytaj więcej »

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce rozpoczął realizację projektu o wartości 7 mln zł, polegającego na wdrożeniu e-usług. Zobacz, dlaczego systemy informatyczne są tak ważne w podnoszeniu jakości usług medycznych i jak można je z sukcesem wdrażać.

czytaj więcej »

Łatwiejsza koordynacja działań organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, skuteczny nadzór ministra zdrowia w zakresie zdrowia publicznego to główne cele nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Oto co jeszcze się zmieni w działaniu służb sanitarno-epidemiologicznych w całym kraju.

czytaj więcej »

System TRIAGE pozwala zapewnić pacjentowi niezbędną pomoc w optymalnym czasie, przyporządkować pacjentów do grup pilności udzielenia pomocy medycznej. Jakie jeszcze korzyści mają szpitalne oddziały ratunkowe? Czy system pomaga lepiej zorganizować pracę?

czytaj więcej »

Ponad 70 mazowieckich placówek otrzyma wsparcie na inwestycje w obszarze e-medycyny. Elektroniczna dokumentacja medyczna pozwoli na szybsze przekazywanie wyników z pracowni diagnostycznych. Lekarze prowadzący będą mogli szybko podjąć właściwe leczenie. Co ułatwi np. możliwość rejestracji pacjentów przez Internet?

czytaj więcej »

wiper-pixel