WYDANIE ONLINE

Likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia, zmiana systemu budżetowania i utworzenie sieci szpitali to najważniejsze kierunki reformy ochrony zdrowia zapowiedzianej przez ministra zdrowia. Jakie jeszcze zmiany będą istotne dla placówek?

czytaj więcej »

Wśród firm zajmujących się ochroną danych osobowych znalazły się takie, postanowiły straszyć, żeby uzyskać korzyści. Ostatnio głośno zrobiło się o przypadku rozsyłanego e-maila, który zaczyna się od słów „Pragniemy zauważyć, że Państwa firma nie jest jeszcze zarejestrowana w GIODO...”. Próżno szukać rejestru firm w GIODO. To jest nieudolny szantaż, więc nie dajmy się zastraszyć.

czytaj więcej »

Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Jakie są zatem granice tajemnicy lekarskiej w zakresie udostępniania danych osobowych pacjentów zawartych w dokumentacji medycznej organom publicznym?

czytaj więcej »

Najważniejszym zadaniem na dziś jest przegląd polityki państwa w zakresie wydawania funduszy i zysku, który możemy z tego tytułu osiągnąć, z myślą o pacjentach. Powinniśmy stosować zasadę – wydajemy dwa razy więcej pieniędzy, więc musimy uzyskać dwa razy większe efekty - rozmowa z JAKUBEM SZULCEM, ekspertem ds. ochrony zdrowia EY, byłym sekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia.

czytaj więcej »

Placówki medyczne o statusie dużego przedsiębiorcy już od 1 lipca 2016 r. muszą tworzyć jednolite pliki kontrolne. Sprawdź, od kiedy takie pliki muszą generować pozostałe podmioty.

czytaj więcej »

Gdy dojdzie do wstrzymania dostawy prądu do placówki dopływ energii musi zapewnić agregat prądotwórczy z funkcją włączania automatycznego. Co grozi menedżerowi, który zaniedba obowiązki związane z utrzymaniem w gotowości zasilania awaryjnego w placówce?

czytaj więcej »

Dużą bolączką placówek medycznych są pacjenci, którzy rejestrują się do konkretnych poradni i rezygnują z wizyty. Jednocześnie nie powiadamiają o tym pracowników rejestracji. Sprawdź, co pilotażowo zrobił mazowiecki NFZ, aby rozwiązać ten problem.

czytaj więcej »

NFZ skierował do niektórych lekarzy wezwania do ugody. W ten sposób w większości przypadków dochodzi roszczeń z tytułu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane. Co można zyskać, podpisując ugodę z NFZ?

czytaj więcej »

Sprawdź, czy placówka medyczna, która zatrudnia lekarza na umowę zlecenie w celu udzielania świadczeń medycznych finansowanych z kontraktu z NFZ, powinna zawrzeć z nim umowę powierzenia danych osobowych.

czytaj więcej »

Brak strategii i planu wdrożenia lub traktowanie jej jako opracowania do szuflady, funkcjonowanie na zasadzie „siły rozpędu”, brak przypisania ról poszczególnym osobom, które mają konsekwentnie wdrażać określony sposób postępowania - to spory problem w wielu placówkach. Jak sobie z nim poradzić?

czytaj więcej »

Placówki medyczne coraz częściej popadają w tarapaty finansowe. Dzieje się tak za sprawą niższych kontraktów z NFZ i kontroli wydatków przez instytucje nadzorujące wydawanie unijnych funduszy. Co może pomóc rozwiązać ten problem?

czytaj więcej »

Wojewoda może skontrolować, czy placówka zbywa produkty lecznicze lub wyroby medyczne. Jeśli to potwierdzi, może nałożyć na podmiot karę pieniężną. Jakie jeszcze nowe kompetencje zyskał organ rejestrowy?

czytaj więcej »

Placówka medyczna musi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy nie tylko pracownikom etatowym, ale także osobom świadczącym pracę na podstawie umowy zlecenia czy kontraktu. Jak wywiązać się z tego obowiązku, aby mieć pewność, że postępujemy zgodnie z przepisami bhp?

czytaj więcej »

Gdy pacjent odmawia leczenia lub wykonania innych czynności medycznych lekarz musi przeanalizować każdy taki przypadek przez pryzmat wiedzy medycznej i etyki lekarskiej. Oto wskazówki, jakie kroki podjąć w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Elektroniczna rejestracja wywiadów epidemiologicznych pozwoli na bieżąco obserwować zagrożenia chorobami zakaźnymi. Pilotażowo jest wprowadzana w Pomorskiem. Od jesieni obejmie placówki Państwowej Inspekcji Sanitarnej w całej Polsce. Co jeszcze umożliwi system?

czytaj więcej »

Bielski szpital wojewódzki wybuduje elektrownię słoneczną za ponad 7 mln zł. Dzięki tej inwestycji obniżą się koszty utrzymania obiektu. Sprawdź, jak dzięki funduszom unijnym można zaoszczędzić na zużyciu energii.

czytaj więcej »

Porównanie efektów teleopieki z tradycyjnym modelem opieki nad osobami osób powyżej 65 roku życia to główny cel projektu unijnego realizowanego w pięciu krajach, w tym w Centrum Geriatrycznym Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. Co można zyskać, wykorzystując smartfony w procesie leczenia?

czytaj więcej »

Spółka Medyczna Copernicus w Gdańsku wykorzystała call center do rejestracji w placówkach medycznych. To udoskonalenie przyniosło efekty w postaci większej liczby odbieranych połączeń telefonicznych od pacjentów. Co jeszcze zyskała placówka?

czytaj więcej »

wiper-pixel