WYDANIE ONLINE

Każda osoba bliska pacjenta, który zmarł, będzie mogła zwolnić lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej. Od 5 sierpnia zmiany wprowadza znowelizowany Kodeks postępowania karnego. Co to oznacza w praktyce?

czytaj więcej »

Dekalog dla podstawowej opieki zdrowotnej zawiera propozycje, których wprowadzenie może doprowadzić do poprawy działania tego obszaru opieki. Jakie to rozwiązania?

czytaj więcej »

Dzięki 4 nowym karetkom poprawiła się jakość obsługi chorych i skrócił się czas od wezwania karetki do interwencji lekarza w szpitalu. Co jeszcze zyskała placówka, doposażając zespół ratownictwa medycznego w nowoczesny sprzęt?

czytaj więcej »

Placówki medyczne zlecają firmom zewnętrznym nie tylko udzielanie świadczeń medycznych, lecz także sprzątanie, pranie, żywienie pacjentów i transport sanitarny. Przy wyborze wykonawców popełniają jednak wiele błędów. Jak ich zatem uniknąć i mieć pewność, że zlecamy pracę najlepszym oferentom?

czytaj więcej »

Od początku tego roku niewielu lekarzy wystawiło pacjentom elektroniczne zwolnienia. Póki system ePUE nie będzie lepiej współpracował z systemami w przychodniach, e-zwolnienie nie będzie konkurencją dla L-4. Czy warto zatem wcześniej wdrażać to rozwiązanie?

czytaj więcej »

Pielęgniarka zatrudniona na zastępstwo ma takie same prawa i obowiązki, jak pozostali pracownicy. Jednak nie wszystkie warunki zatrudnienia muszą być identyczne. Czy menedżer może zatem przyznać jej podwyżkę?

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej wprowadziła nowe zasady współpracy placówek medycznych z policją. Jakie to zmiany i jak mają postępować placówki, aby wywiązać się z tych obowiązków?

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, która weszła w życie 15 lipca, znosi obowiązkowe ubezpieczenie od zdarzeń medycznych. Co ta zmiana oznacza dla szpitali i czy warto zawierać dodatkowe ubezpieczenia dobrowolne?

czytaj więcej »

Nowe kryteria wyboru ofert na świadczenia opieki zdrowotnej mogą znacznie ograniczyć liczbę podmiotów, które podpiszą kontrakt z funduszem. Sprawdź, jakie zmiany planuje NFZ.

czytaj więcej »

Finansowanie inwestycji medycznych wyłącznie z kapitału własnego jest rzadkością. Placówki poszukują różnych źródeł finansowania, w tym inwestorów zewnętrznych. Jak zatem zarządzać finansami, aby mieć zdolność do pozyskiwania kapitału na strategiczne inwestycje rozwojowe?

czytaj więcej »

Od 1 lipca działa program Narodowego Funduszu Zdrowia Koordynowana Opieka nad Kobietą w Ciąży (KOC). Szpitale, do których go zaadresowano, przystępowały do udziału w nim z pewną rezerwą. KOC miała objąć wstępnie kilkadziesiąt placówek. Na razie jest ich kilka. Co można zyskać, biorąc udział w konkursie na KOC?

czytaj więcej »

Jeżeli z końcem okresu rozliczeniowego nie oddaliśmy pracownikowi czasu wolnego za nadgodziny, musimy wypłacić mu dodatkowe wynagrodzenie. Sprawdź, jakie jeszcze masz obowiązki dotyczące rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych. Oto one.

czytaj więcej »

Właściwie dobrane techniki i narzędzia, odpowiednia próba respondentów oraz zaangażowanie przeszkolonych ankieterów pozwolą na rzetelne przeprowadzenie badań satysfakcji. Oto, jak mogą pomóc otworzyć się na potrzeby pacjenta.

czytaj więcej »

Nowe rozwiązania, które gwarantują minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych ochrony zdrowia, w dłuższej perspektywie zapewnią pacjentom właściwą opiekę medyczną. Środowisko lekarskie jednak krytykuje ten projekt. Jakie zatem zmiany proponuje Ministerstwo Zdrowia?

czytaj więcej »

Coraz częściej placówki kierują się troską o pacjenta i wolą zrezygnować z jednorazowego zysku, upewniając się, że dana usługa jest potrzebna konkretnej osobie. Dlaczego warto wdrożyć tę metodę w placówkach medycznych?

czytaj więcej »

Mamy nowy wykaz leków oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności w Polsce. Ministerstwo Zdrowia umieszcza na liście te leki, których brakuje w 5% aptek w danym województwie. Preparaty, które się na niej znajdują, nie mogą być wywożone za granicę. Czy udało się ograniczyć problem niekontrolowanego wywozu leków z Polski?

czytaj więcej »

Do 31 maja każdego roku kierownik SPZOZ będzie miał obowiązek sporządzenia i przekazania podmiotowi tworzącemu raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu. Co powinno się w nim znaleźć i jak go przygotować?

czytaj więcej »

NFZ nie powinien podnosić kryteriów, które decydują o przyznaniu i wycenie świadczeń. Tak naprawdę to rynek weryfikuje jakość świadczonych usług medycznych i profesjonalizm kadry medycznej - rozmowa z TOMASZEM PĘCHERZEM, przewodniczącym zespołu ds. opracowania raportu o możliwościach uproszczenia regulacji dotyczących wykonywania działalności leczniczej, prezesem Fundacji Watch Health Care.

czytaj więcej »

Każdy menedżer ochrony zdrowia powinien przewidywać zmiany w otoczeniu placówki medycznej oraz szybko, elastycznie reagować na te zmiany i traktować je jako możliwość do podejmowania nowych wyzwań. Co może w tym pomóc?

czytaj więcej »

wiper-pixel