WYDANIE ONLINE

Zgodnie z najnowszym orzecznictwem placówki, które zawarły kontrakt z NFZ, mogą żądać jedynie zwrotu kosztów świadczenia udzielonego w stanie nagłym, a nie wynagrodzenia według stawek umownych. Jak zatem postępować?

czytaj więcej »

Narastanie oporności na antybiotyki to główne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Leczenie pacjentów zakażonych opornymi szczepami bakterii trwa dłużej, jest droższe, a przede wszystkim wiąże się ze zdecydowanie większym ryzykiem niepowodzenia terapii. Co może rozwiązać ten problem?

czytaj więcej »

Każda placówka medyczna może dowolnie zorganizować rejestrację pacjentów. Nie wszędzie jednak można  uprościć ten proces tak, aby wszyscy byli zadowoleni. Jakie zatem kroki organizacyjne podjąć, aby zwiększyć komfort pracy personelu i pacjentów?

czytaj więcej »

Jeżeli wojewódzka komisja uznała chorobę lub śmierć pacjenta za zdarzenie medyczne i zasądziła wypłatę wysokiego odszkodowania, placówka może to zakwestionować przed sądem – orzekł Sąd Najwyższy 19 maja 2016 r. (sygn. akt III CZP 13/16). Jak postąpić w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Zmiany kryteriów wyboru ofert podczas kontraktowania, które miałyby zacząć obowiązywać od 2017 roku, budzą sprzeciw wielu środowisk. Pojawia się wiele wątpliwości, czy placówki medyczne będą miały równe szanse i czy będą w stanie spełnić nowe oczekiwania. Co NFZ weźmie pod uwagę?

czytaj więcej »

Zarządzanie przetwarzaniem danych osobowych odgrywa istotną rolę w doskonaleniu jakości w placówce medycznej. Może też przynieść spore oszczędności. Jak więc wypracować najlepsze rozwiązania w tej dziedzinie?

czytaj więcej »

Choć pojęcia lojalności i budowania relacji z pacjentem nie są już obce większości menedżerów, wciąż sporadycznie umiemy spojrzeć na swoją klinikę czy przychodnię oczami pacjenta czy personelu. Nie umiemy analizować miejsca, usług, skojarzeń z naszą placówką. Jak zatem kształtować relacje z pacjentami?

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik nie przyjmie nowych warunków płacy, które placówka mu zaproponuje w wypowiedzeniu zmieniającym, przysługuje mu odprawa. Z jakimi jeszcze konsekwencjami należy liczyć się w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Ministerstwo Zdrowia powróciło do idei kart ubezpieczenia zdrowotnego i rozpoczęło prace analityczne. Niektóre informacje budzą jednak niepokój. Dotyczy to przede wszystkim włączenia funkcjonalności KUZ do kart płatniczych emitowanych przez banki. Jakie korzyści i jakie zagrożenia wynikają z podjęcia tej inicjatywy?

czytaj więcej »

Pacjenci, którzy ukończyli 75 lat, zyskali uprawnienia do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Którzy lekarze i pielęgniarki będą mogli wypisać receptę na te leki?

czytaj więcej »

Opaska monitorująca funkcje życiowe i długopis cyfrowy to nowe usługi testowane w Domu Pomocy Społecznej „Syrena” w Warszawie. Jeśli innowacje ułatwią pracę personelowi, będą wdrożone również w innych warszawskich ośrodkach. Na czym polegają i dlaczego warto je  stosować?

czytaj więcej »

Dyrektor SPZOZ może prowadzić działalność gospodarczą w ograniczonym zakresie. Na dodatkowe zatrudnienie musi każdorazowo uzyskiwać zgodę podmiotu tworzącego. Sprawdź, kiedy możesz uzyskiwać dodatkowe przychody, aby nie narazić się na naruszenie przepisów?

czytaj więcej »

Placówka musi odprowadzić ubezpieczenia społeczne także od pracownika zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej z podmiotem trzecim, jeżeli pracownik wykonuje tę pracę na rzecz pracodawcy, z którym zawarł umowę o pracę.

czytaj więcej »

W ochronie zdrowia mamy wiele zapowiedzi zmian. Najwięcej kontrowersji budzą proponowane zmiany w zakresie kryteriów wyboru ofert podczas kontraktowania, które mają nastąpić w 2017 roku. Jakie to zmiany?

czytaj więcej »

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych musi być prowadzona w każdej placówce medycznej. Dowiedz się, co musi zawierać, aby uniknąć najczęstszych uchybień w tym zakresie i konsekwencji ze strony GIODO.

czytaj więcej »

W systemie ochrony zdrowia potrzeba kompetentnej kadry zarządzającej. Niezbędne są wysokie kwalifikacje i doświadczenie. Wtedy można wdrażać innowacyjne pomysły. Oto, jak placówki mogą włączyć się w inicjatywę zespołu Młodzi Menedżerowie Medycyny - rozmowa z Ligią Kornowską, pomysłodawczynią i współzałożycielką Zespołu Młodych Menedżerów Medycyny.

czytaj więcej »

Zwolnienie z pracy i urlop to niektóre z przywilejów lekarzy i pielęgniarek, którzy zdecydowali się podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Nie dotyczy to jednak wszystkich przypadków. Sprawdź, kiedy masz obowiązek udzielić swoim pracownikom urlopu szkoleniowego.

czytaj więcej »

Placówki medyczne często prowadzą kreatywną sprawozdawczość. Starają się przy tym zachować równowagę między swoim interesem a rzetelnością informacji. Jak powinno wyglądać sprawozdanie finansowe, aby organy oceniające i kontrolujące nie poddały w wątpliwość zaprezentowanych informacji?

czytaj więcej »

Jeśli w placówce dojdzie do zdarzenia niepożądanego, kierownik może popełnić wiele błędów jeszcze przed zgłoszeniem roszczeń przez pacjenta. Jak zatem wyeliminować najczęstsze pomyłki, aby skutecznie bronić się w procesie sądowym?

czytaj więcej »

wiper-pixel