WYDANIE ONLINE

Prostsza sprawozdawczość w zakresie prowadzenia list oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty DiLO to jedna z ważniejszych zmian w przygotowanej nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co jeszcze czeka placówki medyczne, które podpisały umowę na realizację pakietu onkologicznego?

czytaj więcej »

Samodzielność zawodowa pielęgniarki w większości przypadków jest ograniczona ze względu na uprawnienia lekarzy. Na co placówki medyczne muszą zwracać uwagę w przepisach, aby nie przekroczyć uprawnień nadanych pielęgniarkom?

czytaj więcej »

W Jarosławiu na początku lipca zacznie działać Platforma Telemedyczna, która umożliwi kontakt pacjenta z lekarzem, zasięgnięcie porady medycznej, uzyskanie recepty, a także konsultacje między pacjentami a lekarzami. Jakie korzyści zyskają placówki z tego rozwiązania?

czytaj więcej »

Żeby dane osobowe i medyczne były skutecznie chronione, trzeba stale podnosić stan świadomości pracowników placówek medycznych z tego zakresu i opracować odpowiednie procedury. Co jeszcze może wzmocnić bezpieczeństwo danych w placówce, aby nie doszło do ich wycieku?

czytaj więcej »

Placówki medyczne wciąż popełniają zbyt wiele błędów w uzupełnianiu dokumentacji medycznej. Kłopotliwe jest również jej udostępnianie i przechowywanie. Jak zatem sobie radzić z tym obowiązkiem, aby dokumentacja medyczna była skutecznym narzędziem obrony np. w sądzie?

czytaj więcej »

Utworzenie dodatkowych poradni onkologicznych to inicjatywa Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, która zapewniła pacjentom szybszy dostęp do diagnostyki i leczenia. Co jeszcze spowodowało, że w województwie świętokrzyskim maleje liczba zgonów z powodu nowotworów i zmniejsza się czas oczekiwania na świadczenia w ramach pakietu onkologicznego?

czytaj więcej »

Lekarze w Szpitalu Miejskim w Zabrzu zostali wyposażeni w tablety umożliwiające prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Dzięki nim mogą zlecać badania oraz porównywać ich wyniki. Ile kosztuje wygoda korzystania z cyfrowej karty choroby?

czytaj więcej »

Podmioty lecznicze inwestują w sprzęt medyczny, rozbudowują oddziały, tworzą nowe. Nie mają przy tym pewności, czy NFZ w pełni zapłaci za świadczenia, które placówka będzie mogła wykonać. Jak zatem rozsądnie planować wydatki, aby uniknąć nietrafionej inwestycji?

czytaj więcej »

SPZOZ działające w formie spółki prawa handlowego mają swoje wady i zalety. Obecne plany resortu zmierzają jednak do rezygnacji z przekształceń. Jakie efekty przyniosły dotychczasowe działania placówek związane ze zmianą formy własności i co zmieni nowelizacja ustawy o działalności leczniczej?

czytaj więcej »

Przychodnia MediSpace umożliwi pacjentom wideorozmowy z lekarzami, podczas których skonsultują wyniki badań, omówią efekty stosowanej terapii czy swoje obawy. Dzięki tej usłudze placówka może zaangażować do pracy najlepszych specjalistów, także spoza Polski. Co jeszcze zyska? rozmowa z dr. hab. med. MICHAŁEM WSZOŁĄ, dyrektorem medycznym Przychodni Lekarskiej MediSpace w Warszawie

czytaj więcej »

Żeby zadania zarządcze były wykonywane wydajnie, a podejmowane decyzje były trafne, zarządzający placówkami medycznymi muszą mieć dostęp do sprawdzonej informacji zarządczej. Co może być jej rzetelnym źródłem?

czytaj więcej »

NFZ wybierając oferty placówek medycznych, będzie m.in. brał pod uwagę kryteria jakościowe. Takie zmiany przewiduje projekt rozporządzenia określającego szczegółowe kryteria wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Z czym jeszcze zmierzą się placówki podczas kontraktowania?

czytaj więcej »

SPZOZ często przekraczają terminy płatności w zamówieniach publicznych. Sposobem na zadłużenie może być wykorzystanie cesji wierzytelności. Poznaj korzyści wynikające z tego rozwiązania.

czytaj więcej »

Lekarze, którzy ratują życie, zdrowie pacjentów albo udzielają świadczeń w przypadkach niecierpiących zwłoki, są objęci taką ochroną, jak funkcjonariusze publiczni. Jakich sytuacji to jednak nie dotyczy?

czytaj więcej »

Menedżer powinien zadbać o szkolenia personelu w zakresie umiejętności nawiązywania kontaktu, słuchania, komunikowania się czy asertywności. Pacjenci coraz częściej zwracają bowiem na to uwagę i jest to decydujący czynnik w wyborze placówki. Co jeszcze powinien wiedzieć szef placówki, aby aktywnie współuczestniczyć w kształtowaniu rozwoju swoich pracowników?

czytaj więcej »

Kierowany przez ministra zdrowia resort musi przyspieszyć. Ostatnio minister mówił, że ustawa, która ma doprowadzić do likwidacji NFZ, będzie gotowa latem, a najpóźniej jesienią.

czytaj więcej »

Przeciętne zarobki w ochronie zdrowia w sektorze prywatnym wyniosły 3.172 zł, natomiast w publicznym 3.566 zł. Jak wynika z badania dotyczącego zarobków za I półrocze 2014 roku, przeprowadzonego przez GUS, zarobki lekarzy, pielęgniarek i położnych w państwowych i prywatnych placówkach niewiele się od siebie różnią.

czytaj więcej »

Konsultacje medyczne online są objęte VAT. W niektórych sytuacjach może jednak dojść do zwolnienia z tego podatku. Kiedy placówka medyczna będzie mogła skorzystać z tej ulgi, aby nie narazić się na zastosowanie zwolnienia VAT przez fiskusa?

czytaj więcej »

Placówki medyczne, jako pracodawcy, przyznają pracownikom różnego typu nieodpłatne świadczenia. Niektóre z nich podlegają jednak zwolnieniu z podatku. Jak zatem je rozliczać, aby uniknąć sporu z organami podatkowymi?

czytaj więcej »

Kierownictwo podmiotów leczniczych popełnia wiele błędów w przypadku, gdy w podmiocie leczniczym dojdzie do zgonu pacjenta lub pomyłki medycznej. Błędy często dotyczą terminologii. Jak właściwe określać zdarzenia niepożądane, aby skutecznie obronić placówkę w sprawie sądowej?

czytaj więcej »

wiper-pixel