WYDANIE ONLINE

Odejście od kryterium ceny, zatrudnianie osób do wykonywania zadań publicznych na podstawie stosunku pracy to najważniejsze zmiany, które będą wprowadzone w Prawie zamówień publicznych. Na co jeszcze powinny zwrócić uwagę placówki medyczne?

czytaj więcej »

Już od prawie 1,5 roku wszystkie placówki medyczne w kraju powinny umożliwiać pacjentom zapisanie się na wizytę przez Internet. Niestety wdrażanie tej usługi przebiega bardzo powoli. Tym bardziej cieszy, że niektóre przychodnie uruchamiają e-usługi dla pacjentów. Jakie?

czytaj więcej »

Lekarz jest zwolniony z zachowania tajemnicy zawodowej w przypadku rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej. Wtedy informacje dotyczące pacjenta musi przekazać do sanepidu. Kiedy jeszcze może dojść do takiej sytuacji i na co zwracać uwagę, aby nie naruszyć praw pacjenta?

czytaj więcej »

W szpitalu trzeba zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy zarówno pracownikom, jak i obsłudze zewnętrznej świadczącej usługi na terenie placówki. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej opracował dla tych grup ocenę ryzyka zawodowego. Jakie jeszcze inicjatywy podjęto, aby zadbać o najwyższe standardy bhp?

czytaj więcej »

Codziennie w pracy doświadczamy sytuacji, w których inne osoby zwracają się do nas z różnymi prośbami o wykonanie określonych zadań lub podjęcie czynności. Czasem jest to oczekiwanie drobnej pomocy, a niekiedy żądanie poparte nadrzędnością służbową. Jak nie dopuścić do sytuacji, w której umysł mówi – tak, a ciało – nie?

czytaj więcej »

Każda placówka medyczna od połowy 2018 roku będzie musiała wyznaczyć inspektora ochrony danych osobowych i umożliwić pacjentom sprostowanie, a nawet usunięcie danych. Co jeszcze zmienia europejskie rozporządzenie o ochronie danych?

czytaj więcej »

Placówka medyczna do części realizowanych usług może stosować zwolnienie z VAT. Nie obejmuje ono jednak nabywanego sprzętu i usług prowadzonych na jej rzecz. A zatem które dostawy mogą skorzystać z preferencyjnej stawki VAT?

czytaj więcej »

Umiejętność prowadzenia placówki medycznej w taki sposób, aby zwiększyć pozytywny wkład w społeczeństwo, a jednocześnie minimalizować negatywne skutki działalności, stanowi trzon społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Jak prowadzić programy tego typu?

czytaj więcej »

Placówki podstawowej opieki zdrowotnej będą musiały udzielić świadczeń każdej osobie, nawet w przypadku gdy wystąpią trudności z potwierdzeniem jej prawa do świadczeń. Takie zmiany zakłada projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jakie jeszcze zmiany czekają placówki?

czytaj więcej »

Audyt wewnętrzny pomoże menedżerom placówek medycznych budować przewagę konkurencyjną na rynku świadczeń medycznych oraz doskonalić jakość działania. Jest informacją, na bazie której można budować nową wartość dodaną dla pacjenta. Jak jeszcze może pomóc w podjęciu właściwych działań rozwojowych?

czytaj więcej »

Pracodawca może ujawnić imię i nazwisko pracownika pogotowia ratunkowego, jeśli wiąże się to z prowadzeniem podmiotu, jest niezbędne i nie narusza praw oraz wolności tej osoby. Jak zatem postąpić, gdy pacjent prosi o wgląd do karty czynności ratunkowych?

czytaj więcej »

Starzenie się społeczeństwa w Polsce i w Unii Europejskiej jest faktem. Z roku na rok rośnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Zwiększa się zapotrzebowanie na świadczenia medyczne dla seniorów. Jakie dotacje można uzyskać z Komisji Europejskiej w specjalnych programach profilaktyki chorób wieku starszego?

czytaj więcej »

Placówki medyczne dążą do zmniejszenia skutków braku dyscypliny wśród pacjentów, np. przed konsultacją wysyłają SMS-y z przypomnieniem. Jakie jeszcze działania można podjąć, aby nie zaburzyć harmonogramu pracy poradni, w sytuacji gdy chorzy coraz częściej nie zgłaszają się na wyznaczone wizyty?

czytaj więcej »

Powrót do pojęcia „służba zdrowia” był jedną z pierwszych zapowiedzi ministra zdrowia, Konstantego Radziwiłła. Miała to być przeciwwaga dla komercjalizacji i prywatyzacji, która szeroko rozprzestrzeniła się w polskim systemie ochrony zdrowia. Na razie to wciąż obietnice.

czytaj więcej »

Gdy SPZOZ nie będzie w stanie samodzielnie pokryć straty, ma zostać zlikwidowany. To zmiana, którą zakłada nowy tekst projektu ustawy zmieniającej ustawę o działalności leczniczej z 30 marca. Oto, jaki ma kształt obecnie.

czytaj więcej »

Od 1 lipca NFZ wprowadza nowy zakres świadczeń: koordynowaną opiekę nad kobietą w ciąży (KOC). Będzie to kompleksowa opieka medyczna w czasie trwania ciąży, podczas porodu oraz w okresie sześciu tygodni po urodzeniu dziecka. Sprawdzamy, jakie warunki muszą spełnić placówki, aby wziąć udział w programie.

czytaj więcej »

Prowadzimy profile placówki na portalach społecznościowych. Ta praca przynosi nam coraz więcej nowych wiadomości. Pacjenci odwiedzają te miejsca, dzielą się z nami opiniami i zwracają się z prośbami o udostępnienie określonych informacji. Dzięki temu zyskujemy bezcenną wiedzę, którą wykorzystujemy, żeby podnosić jakość usług - rozmowa z Ryszardem Pankiewiczem, rzecznikiem prasowym Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu

czytaj więcej »

wiper-pixel