WYDANIE ONLINE

Z roku na rok wzrasta liczba pozwów o błędy medyczne, a pacjenci domagają się wysokich odszkodowań. Podpowiadamy, co mogą zrobić kierownicy placówek i lekarze przed oraz w trakcie leczenia, aby mieć pewność, że wszelkie procedury medyczne i administracyjne były zrealizowane bez zarzutu.

czytaj więcej »

Placówkom medycznym brakuje wskazówek określających katalog praw medyków, a zarządzający muszą być świadomi tych uprawnień. Jest to niezbędne ze względu na konieczność zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami pacjenta.

czytaj więcej »

W dobie rozkwitu technologii medycznej przyszłość placówek medycznych w dużym stopniu zależy od umiejętności komunikacyjnych lekarzy. Jak zatem uczyć lekarzy rozmawiać z pacjentami, aby zwiększyć skuteczność wizyt?

czytaj więcej »

Pacjent powinien móc ustnie złożyć oświadczenie o upoważnieniu osób trzecich do wglądu w dokumentację medyczną dotyczącą jego leczenia. W jaki sposób placówka medyczna powinna mu to umożliwić, aby nie narazić się na konsekwencje ze strony Rzecznika Praw Pacjenta i sądowe?

czytaj więcej »

Właściwie prowadzona dokumentacja medyczna ma znaczenie w sytuacjach, gdy pacjent zarzuca placówce medycznej błąd. Na co należy uważać, przy jej wypełnianiu, aby skutecznie obronić się w sądzie?

czytaj więcej »

Już 3 lata obowiązują nowe przepisy dotyczące bhp przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Nałożyły one na podmioty lecznicze m.in. prowadzenie rejestru zranień ostrymi narzędziami. Jak to wygląda w praktyce?

czytaj więcej »

Gdy do placówki medycznej wpłynie skarga pacjenta, najlepiej dążyć do najprostszego i najtańszego rozstrzygnięcia. Dlatego w pierwszej kolejności należy skierować skargę do tzw. postępowania likwidacyjnego. Jak jeszcze można ograniczyć skutki roszczenia?

czytaj więcej »

Placówki medyczne są coraz częściej karane za nieprzestrzeganie praw pacjentów. Tylko dobra znajomość tych praw pomoże uniknąć poważnych konsekwencji związanych z takimi praktykami. Oto one.

czytaj więcej »

Placówka medyczna nawet po wielu latach od kontaktu z pacjentem może być adresatem roszczeń odszkodowawczych. Żeby być pewnym właściwej ochrony, warto zadbać o odpowiednie zapisy w umowie ubezpieczenia. Oto, czego nie może w niej zabraknąć.

czytaj więcej »

Polisa ubezpieczeniowa ma gwarantować placówce medycznej wypłatę ewentualnego odszkodowania dla pacjenta i zabezpieczy ją finansowo. Radzimy, na co zwracać uwagę, przygotowując się do zawarcia takiej umowy.

czytaj więcej »

Istotnym prawem pacjenta jest prawo do świadczeń zdrowotnych. Placówki medyczne muszą jednocześnie przestrzegać wykazów świadczeń gwarantowanych. Mają więc prawo odmówić udzielenia pomocy, ale niektórych sytuacji to nie dotyczy. Sprawdź, jakich.

czytaj więcej »

wiper-pixel