WYDANIE ONLINE

Bezpłatne leki dla osób, które ukończyły 75. rok życia, będą wymienione w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia. Nowe uprawnienie pacjentów w podeszłym wieku to także obowiązki dla placówek, m.in. w zakresie przeszkolenia personelu, jak wystawiać recepty na te medykamenty.

czytaj więcej »

Lekarz nie może wykonać zabiegu wbrew woli pacjenta. Jego obowiązkiem jest poinformowanie o podejrzeniach dotyczących stanu zdrowia oraz ewentualnych konsekwencjach zdrowotnych w przypadku braku lub podjęcia spóźnionego leczenia. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Jak wtedy postąpić?

czytaj więcej »

Najemca lokalu na działalność leczniczą musi pamiętać, aby był on wyodrębniony. Ważną kwestią jest też zawarcie odpowiednich zapisów w umowie, m.in. dotyczących tego, w jaki sposób lokal lub budynek będzie używany.

czytaj więcej »

Jeżeli w umowie między szpitalem a firmą świadczącą usługi transportu medycznego ustalono jednolitą stawkę wynagrodzenia za 1 km przebiegu karetki, szpital zapłaci za całość przejazdu, niezależnie od tego, czy karetka wiozła pacjenta, czy jechała pusta.

czytaj więcej »

W przypadku niepodjętego po zmarłym pacjencie depozytu należy poinformować i wezwać osoby uprawnione do odbioru tych rzeczy. Jeżeli nie wiadomo, kogo powiadomić, placówka może rozpocząć poszukiwania spadkobierców, np. w gminie ostatniego miejsca zamieszkania pacjenta.

czytaj więcej »

Wizyty domowe są udzielane pacjentom zgodnie z harmonogramem pracy przychodni, a nie w stanie nagłym. Zasadą przyświecającą funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej jest bowiem nacisk na działania profilaktyczne.

czytaj więcej »

Lekarze nagminnie łamią prawo pacjenta do informacji. Takie działanie grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi. Jak zatem właściwie informować pacjenta, aby uzyskać jego świadomą zgodę na podjęcie leczenia i nie narazić placówki na zapłatę wysokiego odszkodowania?

czytaj więcej »

Na recepcie trzeba wpisać wszystkie obligatoryjne elementy, aby pacjent mógł ją bez problemu zrealizować, a NFZ nie zażądał zwrotu kwoty refundacji podczas kontroli.

czytaj więcej »

Jeżeli potrzebujemy dane do dokumentacji medycznej, wystarczy poprosić pacjenta o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość albo spisać z dowodu odpowiednie dane osobowe.

czytaj więcej »

Organizacje turkusowe zachęcają do tego, abyśmy korzystali z wszelkich swoich zasobów osobowości, wykorzystując je w swojej pracy. Z kolei system zarządzania oparty jest na relacjach między pracownikami bez potrzeby hierarchii czy konsensusu. Czy sprawdzi się w ochronie zdrowia?

czytaj więcej »

Placówka musi się liczyć z tym, że dyscyplinarnie zwolnionym związkowcom przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

czytaj więcej »

Spraw z powództwa pacjentów przeciwko szpitalom jest coraz więcej. Jednak z informacji Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w latach 2009–2015 wygrał jedynie co 4 pacjent.

czytaj więcej »

Sprzedaż usług medycznych jest swego rodzaju tematem tabu. Z jednej strony każdy przyzna, że bez pacjentów nie będzie przychodu. A bez przychodu nie będzie z czego sfinansować działalności. Czy zatem wypada mówić o sprzedaży?

czytaj więcej »

Osiąganie sukcesów jest możliwe tylko dzięki kadrze zarządzającej o wysokich kwalifikacjach, dla której celem nadrzędnym jest dobro organizacji. Menedżer swoim entuzjazmem i siłą przekonywania musi tę kadrę porwać do działania - rozmowa z DARIUSZEM OLEŃSKIM, dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

czytaj więcej »

wiper-pixel