WYDANIE ONLINE

Mimo różnych aktów prawnych poruszających tematykę jakości usług zdrowotnych trudno jest znaleźć jeden, który w sposób kompleksowy regulowałby tę problematykę. Zgodnie z planami takim dokumentem ma być ustawa o jakości w ochronie zdrowia, która od kilku lat jest jednak w fazie projektu i nie wiadomo, kiedy i w jakiej formie nabierze ostatecznego kształtu.

czytaj więcej »

Porównanie wymagań między ISO 9001:2015 a akredytacją ministra zdrowia wg standardów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

czytaj więcej »

Systemy zarządzania w placówkach medycznych przyczyniają się do poprawy jakości, bezpieczeństwa, przewidywalności procesów czy większego zadowolenia pacjenta. Są także narzędziem do efektywnego zarządzania kosztami, jakie generują.

czytaj więcej »

Mimo że liczba wydawanych certyfikatów ISO oraz certyfikatów akredytacyjnych wzrasta, wciąż zbyt mało jest przykładów ośrodków, które poza wdrażaniem systemów zarządzania koncentrują się na zastosowaniu narzędzi mających optymalizować prowadzone procesy i działania.

czytaj więcej »

Ocena jakości usług medycznych jest prowadzona przy użyciu wskaźników i kryteriów odnoszących się do określonych standardów. Wskaźniki jakości w ochronie zdrowia obrazują, w jakim stopniu zalecany standard jest osiągany i realizowany w placówce medycznej.

czytaj więcej »

Zastosowanie zarządzania ryzykiem w normach ISO rozszerza realizację procesów w placówce o bieżące monitorowanie możliwości wystąpienia potencjalnego ryzyka oraz jest elementem podświadomego prowadzenia rutynowych działań prewencyjnych. Zapobiegają one pojawieniu się i eskalacji zagrożenia.

czytaj więcej »

Wiele placówek medycznych, głównie ze względu na koszty wdrożenia, utrzymania, a w końcu certyfikacji, nie podejmuje się procesu wprowadzenia ISO. Jednak ISO wcale dużo nie kosztuje.

czytaj więcej »

Koszty uzyskania akredytacji ministra zdrowia są określane na etapie oceny zgodności z wymaganiami akredytacyjnymi i tworzenia harmonogramu działań dostosowawczych.

czytaj więcej »

Decyzja o wdrożeniu systemu zarządzania wg ISO w placówce medycznej jest jednym z kluczowych elementów procesu wdrożenia systemu zarządzania. Żeby jednak wdrożenie spełniło oczekiwania i przyniosło organizacji wartość dodaną w postaci skutecznego i „łatwego w obsłudze” systemu, musi ono być wpierw odpowiednio zaprojektowane.

czytaj więcej »

Przystępując do wdrożenia systemu zarządzania w placówce medycznej, czy to samodzielnie, czy przy współudziale konsultanta, warto w pierwszej kolejności opracować harmonogram wdrożenia.

czytaj więcej »

Mierniki jakości pozwalają określić cele oraz poziom ich realizacji, a także zainicjować działania zmierzające do poprawy jakości i satysfakcji pacjenta. Stosowanie mierników jakości, oprócz punktów odniesienia, jest źródłem do porównań między podobnymi podmiotami w celu weryfikacji i analizy wyników.

czytaj więcej »

Decyzja o wyborze sposobu wdrożenia jest o tyle istotna, że wiąże się z nakładami finansowymi. Może również wpływać na ostateczny kształt systemu, stopień jego skomplikowania oraz zrozumienia przez pracowników.

czytaj więcej »

wiper-pixel