WYDANIE ONLINE

Środków finansowych na podwyżki dla pielęgniarek nie należy włączać do wynagrodzenia zasadniczego za pracę, bo dyrektorzy placówek nie mają pewności co do ciągłości i regularnego charakteru wypłaty tych pieniędzy po 2019 roku.

czytaj więcej »

Podmioty lecznicze mogą udostępniać zakładom ubezpieczeń informacje o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego. Jednak dostęp do dokumentacji medycznej będzie możliwy wyłącznie za zgodą pacjenta.

czytaj więcej »

W Wodzisławiu Śląskim zakończyła się termomodernizacja pawilonu głównego szpitala. Inwestycja kosztowała 4,5 mln zł, z czego większość stanowiły środki unijne. Pozostała część została przekazana z budżetu powiatu wodzisławskiego. Termomodernizacja przyniesie ok. 280 tys. zł oszczędności w skali roku.

czytaj więcej »

Usługa rejestracji na wizytę przez Internet to tylko jedna z wielu nowych funkcji elektronicznych, które dla pacjentów i lekarzy przygotowywane są w Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Sączu w ramach projektu Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej. Inne to m.in. możliwość wyszukiwania, pobierania i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej.

czytaj więcej »

Zmiana zasad dotyczących ustalania pracownikom placówki prawa do nagrody jubileuszowej, które wynikają z regulaminu wynagradzania, pociąga za sobą konieczność wręczenia pracownikom wypowiedzeń zmieniających. To z kolei może powodować rozwiązanie z pracownikami umów o pracę, a nawet obowiązek wypłaty odpraw pieniężnych.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. pielęgniarki i położne zyskały możliwość ordynacji leków i wypisywania recept. Większość z nich jednak nie będzie mogła korzystać z nowych uprawnień od razu, bo szkolenia zajmą minimum miesiąc.

czytaj więcej »

Zapewnienie placówce właściwego funkcjonowania, przeprowadzenie badań na zlecenie prokuratury czy leczenie agresywnego pacjenta to najczęstsze sytuacje, w których placówka medyczna musi współpracować z policją.

czytaj więcej »

Mimo że telemedycyna zyskuje coraz większe uznanie, nadal stanowi jedynie element wsparcia w procesie leczenia. Jest narzędziem prewencji, elementem wzbudzającym poczucie bezpieczeństwa pacjentów, dla których monitorowanie niektórych parametrów w domu jest alternatywą dla hospitalizacji.

czytaj więcej »

Kompetencje i zaangażowanie pracowników czy odpowiednia organizacja pracy i motywacja ze strony menedżera – co decyduje o sukcesach firm medycznych? Teorie zarządzania wskazują na różne czynniki, a uznane korporacje podsuwają nowe metody. Jak zastosować tę wiedzę w praktyce?

czytaj więcej »

Prowadzenie działalności konkurencyjnej przez lekarza i brak zgody na podpisanie umowy o zakazie konkurencji mogą stanowić podstawę do wypowiedzenia mu umowy o pracę.

czytaj więcej »

Wyniki ankiet satysfakcji pacjentów będą miały szczególne znaczenie dla poszczególnych placówek. Opinie pacjentów będą dla NFZ jednym z narzędzi oceny dostępności opieki i jakości świadczeń medycznych, co może umożliwić dodatkowe finansowanie najlepiej ocenianych.

czytaj więcej »

Podmioty prowadzące działalność w formie innej niż indywidualna lub grupowa praktyka lekarza i lekarza dentysty, nieprzekraczające obrotu 20.000 zł ze sprzedaży usług w danym roku podatkowym, mogą zrezygnować z prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej.

czytaj więcej »

Dane osobowe pacjentów,  a więc także nagrania z monitoringu, podlegają wyłączeniu z obowiązku zgłoszenia tego zbioru danych przez administratora danych, czyli kierownika placówki, do GIODO.

czytaj więcej »

Polscy lekarze nie spełniają oczekiwań pacjentów, choć tak wiele mówi się dziś o roli efektywnej komunikacji czy nawet o budowaniu relacji, marketingu relacji. Tak wynika z raportu OECD Health at a Glance 2015 pokazującego, jak pacjenci oceniają lekarzy przyjmujących ich w szpitalach czy przychodniach rejonowych.

czytaj więcej »

Istotne znaczenie w naszej działalności zarządczej ma przestrzeganie obowiązujących przepisów, dbałość o gospodarność oraz przestrzeganie dyscypliny finansowej. Opracowaliśmy plany strategiczne działalności centrum do 2025 roku - mówi Aleksander Barinow-Wojewódzki, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc im. S. Staszica w Ludwikowie,

czytaj więcej »

Danymi sensytywnymi mogą być nie tylko „standardowe” informacje o stanie zdrowia, np. przebieg choroby, ale to również mogą być dane, które na pierwszy rzut oka takimi się nie wydają, np. informacje o wadze danej osoby.

czytaj więcej »

Jednym z priorytetów resortu zdrowia jest informatyzacja w ochronie zdrowia, w tym prace nad projektem P1 – tak wynika z informacji o kierunkach planowanych działań resortu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w latach 2015–2019 przedstawionej przez ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła podczas sejmowej Komisji Zdrowia.

czytaj więcej »

wiper-pixel