WYDANIE ONLINE

W latach 2014–2020 Unia Europejska przeznaczyła dla Polski 82,5 mld euro. Część z tych środków będzie dostępna dla podmiotów funkcjonujących w ochronie zdrowia. Zanim jednak rozpoczniemy analizę programów i wytycznych, warto przyjrzeć się, na czym polega nowe podejście do funduszy w tej perspektywie.

czytaj więcej »

Realizacja projektu to nie tylko sukces zaplanowanego w szczegółach przedsięwzięcia podejmowanego z myślą o podniesieniu jakości świadczeń medycznych w placówce. To przede wszystkim obowiązki wynikające z przestrzegania przepisów umowy o dofinansowanie, wytycznych, ale także przepisów prawa. To również konieczność osiągnięcia i utrzymania odpowiednich wskaźników, zgodnie z przyjętymi przez nas wartościami.

czytaj więcej »

Dobry pomysł wpisujący się w szczegółowe wymagania konkursu w programie Horyzont 2020 to – podobnie jak w programach krajowych i regionalnych programach operacyjnych – dopiero połowa sukcesu w drodze po unijne dofinansowanie. Ważne jest odpowiednie przygotowanie wniosku oraz podzielenie zadań projektu między partnerami konsorcjum.

czytaj więcej »

Projekt o dofinansowanie ze środków unijnych musi być adekwatny do zdiagnozowanych potrzeb i problemów. Musi wpisywać się w założenia konkursu oraz spełniać kryteria wyboru.

czytaj więcej »

Zestawienie tabelaryczne planowanych projektów unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020.

czytaj więcej »

Placówki medyczne, oprócz finansowania w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, mogą skorzystać z funduszy dostępnych w ramach programów międzynarodowych, w tym z unijnego Programu Ramowego na rzecz Badań i Innowacji Horyzont 2020. Do zdobycia w kilkuset konkursach jest aż 80 mld euro.

czytaj więcej »

W nowych projektach unijnych może pojawić się konieczność dofinansowania planowanego projektu z wkładu własnego. Coraz częściej w programach unijnych mamy też do czynienia z podatkiem VAT, który może być kosztem niekwalifikowalnym. Podpowiadamy, jak sobie poradzić z tymi problemami.

czytaj więcej »

Nowa perspektywa unijna to nowe zasady umożliwiające finansowanie projektów. Mimo że większość mechanizmów wdrażania pozostanie zbliżona i będzie bazować na rozwiązaniach sprawdzonych w latach 2007–2013, pojawią się też nowości. Projekty z zakresu ochrony zdrowia będą musiały zmierzyć się z całkiem pokaźnym bagażem nowych procedur.

czytaj więcej »

wiper-pixel