WYDANIE ONLINE

Możliwość fotografowania dokumentacji medycznej jest przewidziana jedynie w regulacjach dotyczących postępowania sądowego, ale wyłącznie przez wskazany krąg podmiotów oraz tylko w toczącym się postępowaniu sądowym cywilnym lub karnym.

czytaj więcej »

Opublikowanie nowych wydań ISO 9001:2015 System zarządzania jakością oraz ISO 14001:2015 System zarządzania środowiskowego to dwa najważniejsze wydarzenia w obszarze światowej normalizacji w tym roku. Szczególne emocje budzi pojawienie się ISO 9001:2015, która w porównaniu z poprzednią wersją z 2008 roku wprowadza wiele znaczących zmian i nowych wymagań.

czytaj więcej »

Większość placówek przygotowuje wzory wniosków o dostęp do dokumentacji medycznej, które – po uzupełnieniu odpowiednich danych przez pacjenta – stanowią podstawę jej udostępnienia. Jest to dobre rozwiązanie, gdyż pacjenci czują się często zagubieni i nie wiedzą, jak sformułować taki wniosek.

czytaj więcej »

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i dokumentacji medycznej dość ogólnie określają środki bezpieczeństwa. Trzeba więc zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

czytaj więcej »

Warto inwestować w rozbudowę placówki, nawet kosztem koniecznego przemieszczenia infrastruktury i personelu przychodni w inne miejsce. Jak pokazuje przykład Przychodni Rejonowej nr 4 SZPZLO Warszawa-Wawer, niedogodności związane z przeprowadzką oznaczają nowe możliwości i szanse rozwoju. Ale na zmianie lokalizacji i rozbudowie skorzystają przede wszystkim pacjenci.

czytaj więcej »

Nowa elewacja szpitala w Płocku w całości zostanie zbudowana z paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo zainstalowany zostanie kompleksowy system zarządzania energią elektryczną i cieplną w szpitalu. Efektem tej modernizacji będzie znaczące obniżenie kosztów zużycia energii w placówce. Koszty tego projektu badawczo-rozwojowego wyniosą ok. 20 mln zł.

czytaj więcej »

Podczas III Międzynarodowych Targów Medycznych WIHE w Warszawie 8 października odbyło się kolejne spotkanie KLUBU MENEDŻERA. Wzięli w nim udział czytelnicy magazynu i goście targów.

czytaj więcej »

Wiele placówek medycznych nie łączy zagrożeń ze strategią, lecz traktuje zarządzanie nimi jako osobną funkcję. Analizy wskazują, że to błąd. Zarządzanie ryzykiem trzeba włączyć w strategię organizacji i uwzględnić w modelu biznesowym.

czytaj więcej »

Placówki medyczne, zwłaszcza szpitale, asygnują znaczące części swoich budżetów na wypłaty dla lekarzy. Często są to kwoty ponad stan, stanowią od 47% do 85% wydatków szpitali, a koszty zatrudnienia personelu medycznego to od 80 do 90% wszystkich wynagrodzeń – wynika z kontroli NIK.

czytaj więcej »

Postanowienia umowy o pracę, które dotyczą wynagrodzenia, powinny być wskazywane w propozycji nowych warunków pracy i płacy przedstawianych pracownikom wraz z wypowiedzeniami zmieniającymi. O pozostałych proponowanych zmianach pracownicy mogą dowiedzieć się z poprzednich wersji regulaminu pracy – tak orzekł Sąd Najwyższy z 8 września 2015 r. (sygn. I PK 234/15).

czytaj więcej »

Szpital może wprowadzić do regulaminu organizacyjnego zapisy związane w organizacją żywienia pacjentów. Jeśli kierownik placówki uzna to za konieczne, może zakazać wnoszenia jedzenia na teren placówki.

czytaj więcej »

Usługi medyczne świadczone przez lekarzy korzystają z ustawowego zwolnienia z podatku VAT, zatem nieodpłatne ich udzielenie także nie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia kwoty podatku należnego z tego tytułu, co wyłącza konieczność zewidencjonowania nieodpłatnej porady w kasie fiskalnej.

czytaj więcej »

Rozszerzenie listy nowotworów, więcej czasu na wystawienie karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego oraz mniej lekarzy w składzie konsylium – to najważniejsze zmiany w pakiecie onkologicznym.

czytaj więcej »

Wchodzimy w erę strategów. Obecne niepewne warunki ekonomiczne zmuszają placówki medyczne do coraz silniejszego skupienia się na strategii oraz zaangażowaniu wyższych rangą liderów, aby nie przeoczyć potencjalnych możliwości, zagrożeń i na czas odpowiadać na rodzące się wyzwania.

czytaj więcej »

wiper-pixel