WYDANIE ONLINE

Standard rachunku kosztów ujednolici dane na ten temat
Świadczeniodawcy, którzy będą współpracowali z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie przekazywania danych niezbędnych do przeprowadzenia wyceny procedur medycznych, najpóźniej od 2020 roku muszą spełnić wymogi rozporządzenia dotyczącego standardu rachunku kosztów.

czytaj więcej »

Na łączeniu placówek medycznych korzystają nie tylko pacjenci. Zyskuje też właściciel przychodni i szpitali, bo jedna wysokospecjalistyczna placówka oznacza wyższy kontrakt z NFZ i szersze możliwości rozwoju. O tym, że warto tak postępować, przekonuje przykład Łodzi.

czytaj więcej »

Czy potrafimy wykorzystać potencjał swoich pracowników i przekuć go w sukces placówki? Co wiemy o ich talentach, które są podstawą uzyskiwania przewagi konkurencyjnej?

czytaj więcej »

Nie istnieje jedna metoda, strategia czy program, które całkowicie uchronią placówkę medyczną przed nieprzewidzianymi wydarzeniami. Istnieje jednak wiele czynników, które skutecznie je zminimalizują, m.in. konkretne cechy ekipy zarządzającej.

czytaj więcej »

Placówki medyczne w zakresie serwisowania aparatury muszą korzystać z podmiotów wskazanych przez producenta. Jest to obowiązkowe, a zatem przy wyborze nie można kierować się wyłącznie kryterium najniższej ceny.

czytaj więcej »

Do końca 2017 r. podmioty lecznicze muszą dostosować swe placówki do obowiązujących norm budowlanych czy przeciwpożarowych - zdecydował Sejm, uchwalając nowelizację ustawy o działalności leczniczej. Dziś norm nie spełnia 15% placówek, a problem dotyczy głównie szpitali powiatowych. Chodzi m.in. o normy budowlane i przeciwpożarowe określone w rozporządzeniu ministra zdrowia.

czytaj więcej »

Kompleksowa higiena pacjenta to jeden z ważniejszych elementów pielęgnacji chorego. Prawidłowa opieka higieniczna poprawia komfort i samopoczucie, ale także stanowi skuteczną profilaktykę zakażeń. Odpowiednio dobrana metoda mycia i pielęgnacji pacjenta pozwala na uzyskanie znacznych korzyści.

czytaj więcej »

Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, osiągnięcie pełnej integralności między systemami informatycznymi wykorzystywanymi w placówce, a także zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i personelu – to udało się osiągnąć w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu dzięki realizacji projektu informatyzacji.

czytaj więcej »

NFZ wprowadził nową definicję świadczenia pohospitalizacyjnego, która została zawarta w zarządzeniu nr 54/2015/DSOZ zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

czytaj więcej »

W Przychodni Bajka w Bydgoszczy zakończył się remont i rozbudowa. Placówka zatrudniła więcej specjalistów i kupiła nowy sprzęt medyczny, w budynku uruchomiono sieć wi-fi, a obok jest parking dla rowerów - rozmowa z KAROLEM JURKOWSKIM, prezesem spółki Promedica GP prowadzącej Przychodnię Bajka w Bydgoszczy.

czytaj więcej »

Zgodnie ze standardami europejskimi i zdaniem specjalistów rehabilitacja w incydencie kardiologicznym (np. zawale serca) powinna się rozpocząć natychmiast po ustaniu bezpośredniego zagrożenia życia, gdyż negatywne skutki rozwijają się już w drugim, trzecim dniu unieruchomienia.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia ma dać podstawy prawne do wdrożenia Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Platforma e-zdrowie umożliwi pacjentom dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej, Internetowego Konta Pacjenta (IKP), wystawianie e-recept, e-skierowań oraz e-zleceń.

czytaj więcej »

Wakacje skróciły okres walki przedwyborczej do niepełna dwóch miesięcy. Im krócej, tym lepiej. Mniej wody z mózgu zrobią politycy potencjalnym wyborcom. Ale tytułowy festiwal obietnic już wystartował. Rozpoczęła go największa partia opozycyjna hasłem – zlikwidować NFZ.

czytaj więcej »

W rozporządzeniu ministra zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej opisano proces otrzymywania przez świadczeniodawców dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne.

czytaj więcej »

Oferta usług abonamentowych jest nie tylko sposobem na dodatkowe przychody, ale także odpowiada oczekiwaniom pacjentów w zakresie komfortowej i szybkiej obsługi w przychodniach.

czytaj więcej »

Podmiot leczniczy, który zawarł z NFZ kontrakt na realizację świadczeń zdrowotnych, może domagać się tylko zwrotu uzasadnionych kosztów, jeżeli przyjmuje pacjentów w stanach nagłych, zagrażających życiu, a leczenie w tych przypadkach przekracza ustalony kontraktem limit usług medycznych.

czytaj więcej »

Kierownicy przychodni i szpitali mają niewielki wpływ na przychody, chociażby z powodu ograniczonych kontraktów z NFZ, nadwykonań, niewielkich wpływów z usług komercyjnych. Dlatego opracowują programy naprawcze zmniejszające koszty działalności podmiotów leczniczych. Co zrobić, aby przetrwać na rynku?

czytaj więcej »

wiper-pixel