WYDANIE ONLINE

Elektroniczna recepta od 1 sierpnia 2016 r.
Trwają prace nad nowelizacją ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, które mają wprowadzić e-receptę jako pierwszą z e-usług. Zmiany mają wejść w życie już od 1 sierpnia 2016 r.

czytaj więcej »

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego realizuje medyczny program stulecia polegający na modernizacji najważniejszych placówek ochrony zdrowia w regionie. Pierwszy etap wart 400 mln zł zakończył się sukcesem. Obecnie zarząd województwa pracuje nad drugą częścią tego unikalnego w skali kraju przedsięwzięcia.

czytaj więcej »

Niska wydajność zainwestowanych nakładów, nieuwzględnienie w procesie planowania potencjału budynku w zakresie oszczędności energetycznych, niezrealizowanie zakładanej wielkości ograniczenia zużycia i emisji dwutlenku węgla – takie wnioski płyną z kontroli NIK, która zbadała efektywność rozwiązań energooszczędnych.

czytaj więcej »

Blisko połowa lekarzy doświadczyła na swojej drodze zawodowej agresji ze strony pacjentów. Najczęściej zdarza się to w szpitalach, na izbach przyjęć i w przychodniach rodzinnych. Co można zrobić w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Długoletni i bliski kontakt z pacjentem procentuje nie tylko w formie znajomości jego historii medycznej czy trafności stawianych diagnoz. Pacjenci docenili indywidualne podejście i zaangażowanie właściciela NZOZ „Eskulap” w Kaliszu Pomorskim, nagradzając go Certyfikatem Zaufania Pacjentów w Ogólnopolskim Plebiscycie Medycznym „Laur Pacjenta 2014”.

czytaj więcej »

Coraz większe problemy z przebiciem się do świadomości potencjalnych klientów powodują, że lekarz, często szef placówki medycznej, decyduje się na podjęcie radykalnej decyzji o wynajęciu fachowca ds. PR i marketingu.

czytaj więcej »

Zdecydowana większość placówek uznaje konieczność działań w zakresie marketingu i public relations. Dotyczy to zarówno sytuacji kryzysowych, podejmowania działań promocyjnych, jak i samej budowy wizerunku placówki. Dlatego warto je podejmować i rozwijać kompetencje w tym zakresie.

czytaj więcej »

Rodzic małoletniego dziecka może upoważnić inną osobę do wyrażenia zgody na leczenie swojego dziecka, a szpital nie może samodzielnie kwestionować ważności takiego pełnomocnictwa. W razie wątpliwości sprawę można przekazać do rozstrzygnięcia sądowi.

czytaj więcej »

Powody, dla których kierownik (dyrektor, prezes zarządu) podmiotu leczniczego może zostać odwołany lub zwolniony ze stanowiska, zależą od formy prawnej, na podstawie której został zatrudniony.

czytaj więcej »

W wyjątkowych sytuacjach prawa pacjenta mogą zostać ograniczone. Jednak wtedy zarówno lekarz, jak i kierownik podmiotu leczniczego, korzystający z możliwości niezastosowania lub ograniczenia praw pacjenta, muszą być przygotowani na konieczność uzasadnienia swoich decyzji.

czytaj więcej »

Rozmowa z ROBERTEM PŁAZIAKIEM, dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku

czytaj więcej »

Resort zdrowia konsultuje trzy projekty rozporządzeń ministra zdrowia dotyczące realizacji tzw. pakietu onkologicznego. Wszystkie mają wejść w życie 1 sierpnia.

czytaj więcej »

Kluczowym elementem sporu o dyskryminację w zakresie wynagradzania jest porównanie zakresu obowiązków pracowników, którzy zdaniem pozywającego pracownika zarabiają lepiej od niego.

czytaj więcej »

Jeżeli pacjenci są odsyłani ze szpitala lub ze specjalistycznego gabinetu do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, jest to postępowanie sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów i może w konsekwencji narazić świadczeniodawców na kary ze strony NFZ.

czytaj więcej »

Maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej nie może przekraczać 81 groszy w okresie od czerwca do sierpnia 2015 roku.

czytaj więcej »

Projektowana nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ma całkowicie zmienić zasady dotyczące władzy rodzicielskiej. Zgodnie z wolą ustawodawcy pierwszoplanowe znaczenie będzie odgrywać kwestia wychowywania dziecka przez oboje rodziców.

czytaj więcej »

wiper-pixel