WYDANIE ONLINE

Pacjenci wciąż czekają w kolejkach do lekarzy
Minęło pięć miesięcy od wprowadzenia pakietów kolejkowego i onkologicznego. Oba pakiety miały poprawić sytuację chorych, usprawnić i przyspieszyć diagnostykę oraz leczenie nowotworów. Choć kierunek zmian jest dobry, założenia nie sprawdzają się w praktyce.

czytaj więcej »

NFZ wzmacnia kryterium bezpieczeństwa epidemiologicznego związanego z kontrolą zakażeń i szpitalną polityką antybiotykową. Za spełnienie określonych wymogów mają być przyznawane dodatkowe punkty podczas kontraktowania.

czytaj więcej »

Zmiany częstotliwości wykonywania testów eksploatacyjnych, specjalistycznych oraz testów podstawowych zakłada projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych, który trafił do konsultacji.

czytaj więcej »

Wstrzymanie bieżących należności bądź egzekwowanie świadczeń już wypłaconych w przypadku nieprawidłowego wywiązywania się z zawartej umowy przez jedną ze stron jest możliwe. NFZ uznał za taką sytuację czas protestu lekarzy rodzinnych i teraz domaga się od nich zwrotu środków.

czytaj więcej »

Normy czasu pracy obowiązujące w podmiotach leczniczych są inne niż u „zwykłych” pracodawców. Każdy z podmiotów, niezależnie od formy prawnej, musi się do nich stosować.

czytaj więcej »

Jeżeli wykonawca nie uzupełni dokumentów, oświadczeń czy pełnomocnictw wymaganych na wezwanie zamawiającego, podmiot leczniczy musi zatrzymać wadium. W praktyce przepis obowiązujący od 19 października 2014 r. rodzi jednak wiele problemów.

czytaj więcej »

Nie sposób uniknąć kontroli prowadzonych przez NFZ. Można jedynie systematycznie eliminować nieprawidłowości w celu uniknięcia kar finansowych. Jednak NFZ zapowiada, że w 2015 roku będzie ich znacznie więcej niż w latach poprzednich.

czytaj więcej »

W ochronie zdrowia często mamy do czynienia z sytuacją mobbingu wśród współpracowników. Czy jako menedżer musiałeś zapobiec takim zjawiskom, za które zawsze odpowiedzialność ponosi pracodawca? Poznaj aspekty prawne, abyś nie był zaskoczony.

czytaj więcej »

Kluczowym etapem w zakresie Polityki Jakości Szpitala, co przekłada się na rozwój i jakość usług, jest przeprowadzenie procesu akredytacyjnego. Z kolei dzięki zewnętrznemu finansowaniu możliwe jest uruchomienie w placówce wielu nowoczesnych technologii medycznych - rozmowa z WOJCIECHEM TARŁOWSKIM, zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych SPZOZ w Puławach.

czytaj więcej »

Centrum Gabinetów Specjalistycznych w Pszczynie inwestuje w nową aparaturę medyczną, choć na razie te działania nie przekładają się na wysokość kontraktu z NFZ. Dwa lata temu placówka zdobyła godło i certyfikat w programie „Przyjazna Przychodnia”, które wciąż są znakiem jakości.

czytaj więcej »

Do końca maja 2015 roku wszystkie podmioty, które mają zawarty kontrakt z NFZ, muszą dostosować swoje serwisy internetowe do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych.

czytaj więcej »

Sięganie po środki unijne, konsekwentnie prowadzone remonty i termomodernizacja, dobra współpraca z organem tworzącym uchroniły szpital Babińskiego w Krakowie przed zamknięciem. Dziś może konkurować z największymi placówkami w regionie.

czytaj więcej »

Szybką ścieżkę onkologiczną realizują wszystkie przychodnie POZ, 92% przychodni AOS oraz 487 szpitali (w tym wszystkie centra onkologii) – 96% placówek, które weszły do pakietu onkologicznego (przy czym większość z nich albo nie zajmowała się leczeniem pacjentów onkologicznych, albo przeznaczała na ich leczenie mniej niż 5% kontraktu).

czytaj więcej »

O przetwarzaniu danych osobowych i medycznych po 1 stycznia 2015 r. dyskutowaliśmy w Warszawie podczas drugiego spotkania pt. „Bezpieczeństwo danych medycznych i osobowych pacjentów” w ramach Klubu Menedżera, które odbyło się 22 kwietnia w siedzibie wydawnictwa.

czytaj więcej »

Podmioty wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zwolnione z rejestracji zbiorów danych związanych z przetwarzaniem danych osobowych swoich pacjentów u GIODO. Jednak nie wszystkie zbiory dotyczą pacjentów i dlatego niektóre z nich mogą podlegać obowiązkowi rejestracji.

czytaj więcej »

wiper-pixel