WYDANIE ONLINE

System, dzięki któremu placówka medyczna może sprawnie zarządzać kosztami związanymi z serwisem urządzeń diagnostycznych oraz czasem, jaki poświęca na przestoje, poprawia jej funkcjonowanie, a zyski z takiej inwestycji łatwo jest policzyć.

czytaj więcej »

Na podstawie audytu certyfikującego podejmowana jest decyzja o przyznaniu placówce certyfikatu ISO. Następnie musi ona się liczyć z okresową coroczną kontrolą funkcjonowania systemu zarządzania jakością, tj. audytem nadzorczym. Może też się zdarzyć, że wskutek skarg pacjentów wszczynany jest audyt interwencyjny, sprawdzający słuszność tych zarzutów.

czytaj więcej »

Przestrzeganie procedur przetargowych, osiąganie zakładanych we wniosku celów i wskaźników to tylko niektóre warunki niezbędne do skutecznej realizacji projektu dofinansowanego z funduszy unijnych. Udało się to szpitalowi wojewódzkiemu w Zamościu.

czytaj więcej »

Wybór najlepszego rozwiązania oraz sposób na zachowanie kryterium jakości, które w branży medycznej pozostaje najważniejsze, to tylko niektóre zalety dialogu technicznego.

czytaj więcej »

Podmiot leczniczy nie może oferować usług, za które pacjent miałby dopłacać. Takie postępowanie wiązałoby się z zarzutem działania niezgodnie z umową podpisaną z NFZ.

czytaj więcej »

Próba telefonicznego zapisania się do lekarza często jest skazana na niepowodzenie. Jak w praktyce odbywa się telefoniczna rejestracja pacjentów i jak zwiększać jej dostępność?

czytaj więcej »

Świadczeniobiorca jest zobowiązany do informowania świadczeniobiorców w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wynikającego ze zmiany kolejności udzielenia świadczenia.

czytaj więcej »

Wykorzystanie potajemnego nagrania przebiegu wizyty lekarskiej jako dowodu w sądzie jest niedopuszczalne. Sąd może jednak robić wyjątki od tej reguły.

czytaj więcej »

Zmiany w zakresie zawierania umów z NFZ oraz sprawozdawczość związana z pakietem kolejkowym to tematy, które wciąż budzą wiele wątpliwości. Tym zagadnieniom było poświęcone pierwsze spotkanie KLUBU MENEDŻERA, które odbyło się 17 marca w siedzibie wydawnictwa. Wzięli w nim udział Czytelnicy magazynu.

czytaj więcej »

W przypadku świadczeń finansowanych ze środków publicznych wykonywanych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz w lecznictwie zamkniętym pacjent może wybrać tylko świadczeniodawcę, a więc podmiot, który zawarł umowę z NFZ.

czytaj więcej »

Komisje wojewódzkie ds. orzekania o zdarzeniach medycznych opóźniają się z wydawaniem orzeczeń. Nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2016 r. ma to zmienić.

czytaj więcej »

Przyłączenie nowych placówek wymagało od nas zintegrowania trzech odmiennych systemów działania. Ale dziś, po niemal dwóch latach, można stwierdzić, że jesteśmy na dobrej drodze, bo pokonaliśmy największe trudności związane z adaptacją do nowej sytuacji dla wszystkich uczestników fuzji - rozmowa z drem n. med. BOGUSŁAWEM PONIATOWSKIM, dyrektorem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

czytaj więcej »

Przepisy nie wskazują sposobu doręczenia wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji. Czy pacjent może żądać przesłania dokumentacji za pośrednictwem e-maila.

czytaj więcej »

Każda umowa zmieniająca wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest nieważna, jeżeli została zawarta między wierzycielem podmiotu leczniczego a nabywcą długu bez zgody organu tworzącego.

czytaj więcej »

Ustawodawca daje przychodniom i szpitalom dowolność w wyborze sposobu przeprowadzania badań laboratoryjnych. Choć na rynku są firmy, które świadczą takie usługi dla placówek medycznych, wiele jednostek wciąż woli przeprowadzać badania na własną rękę.

czytaj więcej »

Wśród zadań wskazanych w projekcie ustawy o zdrowiu publicznym znalazła się analiza adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

czytaj więcej »

wiper-pixel