WYDANIE ONLINE

Nie zawsze zmiana umów o pracę na umowy cywilnoprawne oznacza korzyści. Dlatego przed podjęciem takiej decyzji trzeba szczegółowo przeanalizować kwestie finansowe i osobowe. Po nieudanym eksperymencie ze zlecaniem usług na zewnątrz trudno jest bowiem znaleźć i wyszkolić odpowiedniego specjalistę.

czytaj więcej »

Obowiązek zapewniania niektórym pacjentom bezpłatnego zakwaterowania podczas leczenia wymaga znalezienia przez placówki odpowiednich hoteli, z którymi będą współpracować. Przepisy nie określają jednak, jakie standardy muszą spełnić te miejsca.

czytaj więcej »

Placówka medyczna stosująca promieniowanie jonizujące w celach medycznych ma obowiązek utworzenia – na podstawie najnowszych wzorcowych procedur radiologicznych obowiązujących od 1 stycznia 2015 r. – roboczych procedur postępowania wymaganych przez system zarządzania jakością.

czytaj więcej »

Szpitale i przychodnie mniej zarobią na udostępnianiu dokumentacji medycznej. Resort zdrowia planuje obniżenie opłat za te czynności od 1 stycznia 2016 r.

czytaj więcej »

W postępowaniach sądowych o odszkodowanie za błędy w procesie leczenia dowód z opinii biegłego jest kluczowy dla oceny, czy szpital będzie musiał zapłacić zadośćuczynienie lub rentę.

czytaj więcej »

Termomodernizacja, ze względu na możliwość ograniczenia kosztów placówki oraz emisji co2 do atmosfery, będzie wciąż traktowana priorytetowo wśród programów inwestycyjnych, proponowanych przede wszystkim w ramach nowego rozdania programów norweskich i szwajcarskich.

czytaj więcej »

Zielone karty mogą wystawiać również lekarze specjaliści w poradniach ambulatoryjnych oraz lekarze prowadzący leczenie w szpitalu. Istnieją jednak pewne różnice w możliwości wystawiania zielonych kart przez lekarzy rodzinnych i lekarzy specjalistów.

czytaj więcej »

NFZ coraz częściej kontroluje placówki medyczne w zakresie ordynacji leków. Dlatego menedżerowie muszą poświęcać więcej czasu na nadzorowanie wykonywania obowiązków sprawozdawczych przez lekarzy i pielęgniarki. Za ich niedopełnienie grożą surowe kary.

czytaj więcej »

System utylizacji odpadów medycznych, zwłaszcza tych najgroźniejszych dla zdrowia ludzi i środowiska, jest daleki od poprawności. Zagrożenia związane są m.in. ze sposobem unieszkodliwiania odpadów, ich składowaniem i transportem, segregacją i ewidencjonowaniem odpadów.

czytaj więcej »

Wzrosła rola administratorów bezpieczeństwa informacji, którzy staną się wewnętrznymi inspektorami ochrony danych i będą nadzorować proces przetwarzania danych w firmie. Dlatego menedżerowie placówek medycznych, jeśli jeszcze nie mają takich osób, powinni je powołać.

czytaj więcej »

W nowym rozporządzeniu w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi zaproponowano m.in. rezygnację z wymogu nieprzezroczystości worków do zbierania odpadów medycznych w miejscu ich powstawania.

czytaj więcej »

Ministerstwo Zdrowia wydało dokument dotyczący reguł tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w wersji 1.0. Dokument zawiera polską implementację standardu HL7 CDA na potrzeby elektronicznych dokumentów medycznych przetwarzanych na Platformie P1.

czytaj więcej »

Komisja Europejska przyjęła dwa programy operacyjne ważne dla sektora ochrony zdrowia na lata 2014–2020. Łącznie przewidziano w nich 800 mln zł na cele ochrony zdrowia. Środki te będą pochodziły z Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

czytaj więcej »

Zmiana systemu sprawozdawczości związana z obowiązkiem zgłaszania informacji o wolnych terminach do NFZ raz w tygodniu wymaga od placówek dostosowania systemów informatycznych. Dlatego w pierwszym miesiącu dane były zbierane na specjalnych arkuszach danych.

czytaj więcej »

W ostatnim okresie coraz częściej dochodzi do ataków pacjentów na personel medyczny. Niektóre są drastyczne. Co nas czeka? Co robić, by do ataków nie dochodziło? Rozmowa z MACIEJEM HAMANKIEWICZEM, prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej

czytaj więcej »

Usługi telemedycyny nie korzystają ze zwolnienia z VAT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wydanej 31 grudnia 2014 r. (IBPP3/443-1156/14/AŚ).

czytaj więcej »

wiper-pixel