Janusz Atłachowicz

Janusz Atłachowicz

menedżer, uczestnik obrad okrągłego stołu w ochronie zdrowia, dyrektor SPZOZ w Wieluniu
4 artykuły na stronie
wiper-pixel